Różowa pantera- refleksja coacha

Niedawno umówiła się ze mną na spotkanie piękna kobieta. Usiadła wygodnie w fotelu i zaczęła opowiadać o sobie i o tym, nad czym chce pracować. Po Jakimś czasie poczułam, że zaczyna między nami tworzyć się pozytywna relacja. Rozpoczęłyśmy wspólną...

Superwizja i Mentor Coaching

Superwizja i Mentor Coaching to 2 rożne formy wsparcia rozwoju coacha jako profesjonalisty i – co niemniej ważne – człowieka oraz coachingu jako profesji i sztuki. Od coachów, którzy aplikują na ACC – a potem także na PCC i MCC – ICF wymaga odbycia...

Szczęście krajowe brutto

HPI to Światowy Indeks Szczęścia [a w zasadzie planety: Happy Planet Index]  opracowany w 2006 roku. Obliczany jest celem określenia nie tylko sukcesów w aktywności ekonomicznej społeczeństw oraz materialnego bogacenia się, ale przede...

Brzydkie słowo na “S”

Ponad 80% ankietowanych coachów uważa, że superwizja jest potrzebna. Jednak zaledwie 23% odpowiada, że aktualnie korzysta regularnej superwizji.  Jako przyczyny podają, że aktualnie nie potrzebują, że cena zbyt wysoka, że nie widzą...