International Coach Federation Polska

 

jest częścią największej ogólnoświatowej organizacji coachingowej zrzeszającej profesjonalnych coachów.

ICF działa na rzecz rozwoju branży usług coachingowych. Dba o standardy kompetencyjne i etyczne. Stanowi również platformę wymiany wiedzy i doświadczeń. Oferowany przez ICF system akredytacji stawia przed coachami i szkołami coachingowymi jednakowe wymagania na całym świecie.

Naszym celem jest wspieranie rozwoju coachingu w Polsce w oparciu o jasną definicję, standardy i normy etyczne wypracowane przez International Coach Federation.

W największych miastach Polski działają lokalne oddziały. Ich misją jest popularyzowanie coachingu zgodnego ze standardami ICF. Zarówno ICF Polska, jak i lokalne oddziały organizują konferencje, warsztaty i spotkania poświęcone profesjonalnemu coachingowi, rozwojowi branży i samych coachów.

Liczba coachów akredytowanych przez ICF:

na świecie

w Polsce