Nasze wartości

SZACUNEK

Szanujemy potrzeby naszych klientów i wierzymy, że każdy klient posiada niezbędne zasoby i umiejętności, aby osiągnąć swoje cele. Wierzymy też, że to on jest najlepszym ekspertem z zakresu swojego własnego życia. Szanujemy wszystkie decyzje naszych klientów.

Szanujemy również inne podejścia do coachingu.

ETYKA I SPÓJNOŚĆ

Wszystko co robimy, jest zgodne w naszymi osobistymi wartościami, przekonaniami i standardami. Wywiązujemy się z umów zawartych z naszymi klientami w najlepszy możliwy sposób. Przestrzegamy także poufności informacji powierzonych nam przez klientów. Dbamy o to, aby nasze relacje z klientami były otwarte i szczere. Obiecujemy tylko to, co jesteśmy w stanie zrealizować.

ROZWÓJ

Wspieramy rozwój naszych klientów oraz osiąganie przez nich wyjątkowych rezultatów w życiu prywatnym i zawodowym. Możemy to robić jedynie poprzez nasz własny rozwój i ciągłe doskonalenie się. Nieustająco i z pełnym zaangażowaniem rozwijamy kompetencje, umiejętności oraz pozostajemy otwarci na nowe metody

PROFESJONALIZM

W czasie sesji coachingowej klient pozostaje w centrum uwagi, a naszym celem jest wspieranie go w osiągnięciu wytyczonych celów. Dbamy o to, aby klient uczył się tego, co jest dla niego najbardziej przydatne i odpowiednie. Z pełną odpowiedzialnością odpowiadamy na wszelkie zapytania i potrzeby naszych klientów. Jako coachowie podczas spotkań z klientem jesteśmy w stanie odłożyć na bok własne sprawy, osądy i założenia z otwartym umysłem pracować z klientem. Potrafimy rozpoznać własne ograniczenia i jeśli uznamy, że klient potrzebuje innego coacha, specjalisty lub metody, poinformujemy go o tym i zachęcimy do zmiany.