Nasze kluczowe wartości

Wizja

Coaching jest integralną częścią prosperującego społeczeństwa, a każdy członek ICF reprezentuje najwyższą jakość profesjonalnego coachingu.

 

Misja

ICF istnieje, aby stać na czele globalnego rozwoju profesji coachingowej.

 

Kluczowe wartości

1. Uczciwość: Hołdujemy najwyższym standardom zarówno jako profesja, jak i organizacja.

2. Doskonałość: Wyznaczamy i spełniamy standardy doskonałości profesjonalnego coachingu pod kątem jakości, kwalifikacji i kompetencji.

3. Współpraca: Cenimy relacje społeczne i budowanie społeczności poprzez współpracę na zasadach partnerskich i wspólnie wypracowanych osiągnieciach.

4. Szacunek: Mamy podejście włączające i cenimy różnorodność oraz bogactwo naszych globalnych interesariuszy. Stawiamy człowieka na pierwszym miejscu, bez narażania standardów, regulacji i jakości.