Członkostwo

Aby zostać członkiem ICF Global i ICF Polska wejdź na Join ICF i postępuj zgodnie z instrukcjami tam zawartymi.

Aby zarejstrowac się na stronie  ICF Polska pwonieneś dokonać w pierwszej koleności rejestrację na stronie ICF Global. Następnie wybierz poniżej zakładkę “Zostań członkiem”: wypełnij deklarację, podpisz zobowiązanie do przestrzegania Kodeksu Etycznego ICF i opłać składkę członkowską w ICF Global uwzględniając Chapter ICF Polska.

 1. 1
  Jak zostać członkiem ICF

  Aby zostać członkiem ICF Global i ICF Polska należy wejść na stronę www.coachfederation.org w górnym pasku menu wybrać “join ICF” i postępować dalej zgodnie z instrukcją tam zawartą.

  Coachem ICF może zostać osoba, która potwierdza:

  • swoję odnowienie członkowstwa ICF poświadczajać swoją akredytację na poziomie ACC , PCC lub MCC
  • mając już zakończone 60 godzin szkolenia, który spełnia specyficzne wymagania szkoleniowe ICF (zobacz szczegóły) .
  • mając mniej niż 60 godzin szkolenia i coach aktualnie włączonych jest w co najmniej 60 godziny program ICF zatwierdzonym ACTP lub ACSTH program szkoleniowy.
  • mając mniej niż 60 godzin szkolenia i coach obecnie nie uczestniczył w ICF zatwierdzonych ACTP lub ACSTH programach szkoleniowy.

   

  Aby zostać członkiem ICF Polska należy:

  1. Zapoznać się z treścią Kodeksu Etycznego ICF i zaakceptować go,
  2. Opłacić składkę ICF Global i ICF Polska
   UWAGA! Od maja 2016 składki na rzecz ICF Polska płacone są bezpośrednio na konto ICF Polska.
  3. Członkostwo ICF jest rozliczane rocznie i wszystkie członkostwo wygasają w dniu 31 marca następnego roku. Nowe członkostwo ICF rozliczane jest proporcjonalnie na podstawie miesiąca w którym się dołącza. Na przykład, składki członkowskie w  styczniu, lutym i marcu proporcjonalną ilość obejmują na bieżący rok członkostwa plus na kolejny rok składki członkowskiej.
  4. Członków ICF obowiązują Kodeksu Etycznego ICF (który zakazuje wprowadzenia w błąd klientów na temat kwalifikacji coachingowych). ICF zastrzega sobie prawo do weryfikacji godzin szkoleniowych użytkownika lub dowódu akredytacji z programów Coachingowych w każdej chwili.
  5. Następnie należy wypełnić deklarację członkowską online (ICF Global) oraz deklaracja członkowska ICF POLSKA (deklarację ICF Polska należy wysłać na info@icf.org.pl oraz przekazać ją w formie papierowej przy najbliższej okazji dyrektorowi oddziału ICF Polska.
  6. Dokonać opłaty członkowskiej ICF Global oraz ICF Polska.
  7. Po dokonaniu rejestracji na stronie ICF Global, można dokonać rejestracji na stronie ICF Polska  – w zakładce  REJESTRACJA
  8. Administrator strony po zweryfikowaniu danych uruchomi aplikację w ciagu 5 dni roboczych.
  9. Wysokość składek dla NOWYCH członków ICF Global uzależniona jest od miesiąca, w którym NOWY członek przystępuje do organizacji, szczegóły w trakcie rejestracji. UWAGA! jeśli rejestracja następuje po 31.12br to opłata jest łączna za ostatnie 3 miesiące składki oraz na pełny 12 miesięczny okres składkowy.

  Pomocne wskazówki aplikacji online:

  1. W przypadku pytań dotyczących procesu aplikacji, prosimy o kontakt z icfheadquarters@coachfederation.org
  2. W trakcie aplikowania nie klikaj przycisku “Wstecz” w przeglądarce, ponieważ  zakończy on  aplikację.
  3. Nie stosuj żadnych znaków interpunkcyjnych (przerwy, kreski, łączniki) podczas wprowadzania numeru karty kredytowej.
  4. Można złożyć aplikację wniosek w formie papierowej. Aplikacja PLIK PDF do pobrania. wypełnioną aplikację wyslij faksem do ICF GLOBAL.
  5. Dokonujące płatności przy aplikacji, prosimy o uważność i wydrukowanie odpowiednich rahunków, czy potwierdzeń dotyczących płatności, ponieważ tylko w ten sposób można uzyskać rachunek z tytułu wpłaty.

 2. 2
  Rodzaje członkostwa ICF oraz wynikające z nich korzyści

  Członek ICF Global:

  • dostęp do bazy materiałów, najnowszych badań, artykułów, studiów przypadków itp. na stronie www ICF member-only materials,
  • bezpłatne telekonferencje edukacyjne ($25 dla nie-członków),
  • Coach Referral Service (CRS) na stronie ICF dla certyfikowanych Coachów, szczególnie wartościowy dla klientów międzynarodowych,
  • networking ze 160 oddziałami ICF i w ponad 30 grupach zainteresowań (SIG),
  • rozwój umiejętności przywódczych podczas działalności w różnych globalnych inicjatywach,
  • rabat przy aplikacji akredytacyjnej,
  • rabat na produkty i usługi oferowane przez oficjalnych ICF Resource Partners,
  • kontakt z siecią profesjonalistów,
  • tworzenie większej widoczności zawodu coacha w środowisku.

  Członkostwo w ICF Global odnawiane jest corocznie poprzez opłatę 245$. Warunkiem zostania członkiem ICF jest akceptacja Kodeksu etycznego ICF. Należy także mieć rozpoczęte bądź ukończone godziny szkoleniowe (60H).

  Członek ICF Polska:

  posiada wszystkie prawa wynikające z członkostwa w ICF Global oraz:

  • ma możliwość posługiwania się logo ICF Polska oraz informacją – jestem członkiem ICF Polska
  • przysługuje mu prawo do promocji na stronie ICF Polska polegającej na publikacji indywidualnego profilu coacha
  • zamieszczania na www.icf.org.pl informacji o programach, których właścicielem jest członek i są akredytowane w ICF
  • na życzenie 2 krotnej w ciągu roku, bezpłatnej promocji jego programu, warsztatu itp. za pośrednictwem naszej www, fb oraz newsettera
  • bezpłatny udział we wszystkich CC i LF w Polsce
  • promocyjne warunki udziału w imprezach organizowanych przez ICF oraz naszych partnerów
  • możliwość prowadzenia wydarzeń w ramach CC, LF, AC konferencji, superwizji International Coach Federation Polska
  • możliwość brania udziału w programach stażowych współorganizowanych przez ICF Polska

  Członkostwo w ICF Polska odnawiane jest corocznie poprzez opłatę 245$ na rzecz ICF Global oraz osobnej składki w wysokości 250 zł na rzecz ICF Polska. Warunkiem zostania członkiem ICF Polska jest akceptacja Kodeksu etycznego ICF. Należy także mieć rozpoczęte bądź ukończone godziny szkoleniowe (60H).

  Członek honorowy ICF Polska:

  • bezpłatny udział w CC, LF oraz promocyjny w innych wydarzeniach organizowanych i współorganizowanych przez ICF Polska
  • możliwość prowadzenia wydarzeń w ramach CC, LF, AC, konferencji, superwizji

  Członek wspierający ICF Polska:

  koszt 400 zł

  Opłata na pełny okres 12 miesięczny, czyli opłacając we wrześniu, mamy członkostwo do września następnego roku.

  • możliwość prowadzenia wydarzeń w ramach CC, LF, AC konferencji, superwizji International Coach Federation Polska
  • możliwość brania udziału w programach stażowych współorganizowanych
  • bezpłatny udział w Learning Forum i Coaching Cafe
  • udział w zamkniętej grupie na Facebooku (tylko dla członków zwyczajnych i wspierających ICF Polska)
  • możliwość zaangażowania w ramach działań ICF Polska
  • w ramach zaangażowania i aktywnego wspierania działań ICF Polska możliwe dodatkowe korzyści w postaci bezpłatnego udziału w imprezach ICF Polska
  • możliwość posługiwania się tytułem: “Wspieram ICF Polska”
  • możliwość dodatkowych korzyści w ramach wspierania zaangażowania wolontariuszy ICF Polska

  Członek wspierający ICF Polska, organizacja wspierająca:

  • możliwość posługiwania się tytułem: “Wspieram ICF Polska”
  • Wasze logo na https://icf.org.pl/partnerzy-icf/ z odnośnikiem do wskazanej strony www
  • możliwość dodatkowych korzyści w ramach wspierania zaangażowania wolontariuszy ICF Polska
  • bezpłatny udział wybranego przedstawiciela organizacji w wydarzeniach ICF Polska typu CC i LF oraz zniżki na pozostałe wydarzenia ICF oraz zniżki na wydarzenia organizowane przez inne Organizacje Wspierające ICF Polska.
  • na życzenie 6- krotna w ciągu roku, bezpłatnej promocji jego programu, warsztatu itpza pośrednictwem naszej www, fb oraz newslettera
  • możliwość prowadzenia warsztatów w ramach oferty ICF dla coachów i zainteresowanych Coachingiem (CC, LF, Międzynarodowy Tydzień Coachingu, konferencje ICF)
  • 2 ‘Narzędziownie’ bez dodatkowych opłat (400 zł) – możliwość zaprezentowania własnych narzędzi, metod… Prowadzący ponosi koszty logistyczne – sala, ewentualny katering. ICF Polska zapewnia organizację i promocję ‘Narzędziowni’
  • zniżki na udział w naszych konferencjach, targach, wydarzeniach (20-50%)
  • możliwość zamieszczania merytorycznych artykułów na naszej stronie
  • możliwość zaangażowania w realizację wydarzeń ICF Polska
  • ofert partnerskie (zniżki) dla naszych członków – jako forma promocji oferty organizacji wspierających
  • dostęp do zamkniętego forum z aktualnymi ofertami przetargowymi z terenu całego kraju w obszarach ‘coaching, szkolenia’

  koszt 2000 zł

 3. 3
  Zasady używania logo ICF Global i ICF Polska, logo ACC/PCC/MCC oraz logo CCE i ACTP

  • Logo ICF Global może używać członek ICF Global przy swoim nazwisku.
  • Logo ICF Polska mogą używać instytucje organizujące wydarzenia związane z coachingiem tylko pod warunkiem, gdy mają podpisaną umowę patronacką z ICF Polska.
  • Loga ACC, PCC, MCC używane są przez indywidualnych coachów przy ich nazwisku.
  • Logo CCE oraz ACTP mają prawo używać firmy, które uzyskały aprobatę lub akredytację na swoje programy szkoleniowe przez ICF Global.