W ICF Polska, zgodnie ze Statutem, wyróżnia się trzy rodzaje członkostwa:

Członek zwyczajny – osoba fizyczna deklarująca wsparcie ICF w realizacji celów statutowych, opłacająca składkę ICF Global i ICF Polska

Członek wspierający –  osoba fizyczna deklarująca wsparcie ICF Polska w realizacji celów statutowych, opłacająca składkę ICF Polska

Członek wspierający, zwany Partnerem ICF Polska – firma posiadająca osobowość prawną, działająca poprzez swojego przedstawiciela, deklarująca wsparcie ICF Polska w realizacji celów statutowych, opłacająca składkę partnerską (nie dotyczy jednoosobowej działalności gospodarczej)

KOMUNIKAT ICF

Z dniem 31 marca 2021 wygasły wszystkie członkostwa wspierające, o dalszej formule członkostwa wspierającego poinformujemy wkrótce.

Członkostwo ICF

Korzyści i przywileje bycia członkiem zwyczajnym i wspierającym ICF Polska

  Członek zwyczajny ICF Polska
(ICF Global + ICF Polska)
Członek wspierający ICF Polska
używanie loga ICF Polska oraz informacji „jestem członkiem ICF Polska”
imię i nazwisko na podstronie oddziału lokalnego
mini profil na podstronie lokalnego oddziału
pełen profil na stronie www ICF Polska
2-krotna bezpłatna promocja działalności coachingowej na fanpage’u ICF Polska
udział w zamkniętej grupie na Facebooku
możliwość wystąpienia na Coaching Cafe, Learning Forum, Akademii Coachingu, konferencji ICF
promocyjne warunki udziału w wydarzeniach organizowanych przez ICF Polska
promocyjne warunki udziału w wydarzeniach partnerów ICF Polska
możliwość dodatkowych korzyści w zamian za wolontariat na rzecz ICF Polska
rabat na produkty i usługi oferowane przez partnerów ICF Polska
profil na stronie ICF Global dla akredytowanych coachów
dostęp do bazy badań, artykułów, studiów przypadków, itp. na stronie ICF Global
bezpłatne webinary edukacyjne w ICF Global 25 USD
networking ze 160 oddziałami ICF poprzez udział w forach i grupach projektowych
udział w globalnych inicjatywach
rabat na produkty i usługi oferowane przez oficjalnych partnerów ICF Global
rabat przy akredytacji ICF mniej o 200 USD
Koszt rocznej składki członkowskiej 320 USD 400 zł
Jak się stać członkiem zwyczajnym ICF Polska? (członek ICF Global i ICF Polska)

KOMUNIKAT ICF

Jeśli jesteś Członkiem Zwyczajnym:
1) Decyzją ICF Global, twoja obecna składka została przedłużona do końca czerwca 2020.
2) Brak przedłużenia składki do końca sierpnia 2020 będzie skutkować skreśleniem z listy członków.

Instrukcja:

 1. Należy wejść na stronę ICF Global. W prawym górnym rogu strony kliknij „Join ICF”.
 2. Zaznacz, czy ukończyłeś lub jesteś w trakcie minimum 60-godzinnego programu z zakresu coachingu, a następnie wybierz go z rozwijanej listy.
 3. Zapoznaj się i zaakceptuj zapisy Kodeksu Etyki.
 4. Wybierz przynależność do Polskiego oddziału ICF (Chapter Poland).
 5. W tym miejscu możesz się zdecydować na dodatkowe wsparcie fundacji ICF Global.
 6. Przejdź do podsumowania i wybierz sposób płatności.
 7. Uzupełnij dane dotyczące karty kredytowej.
 8. Sfinalizuj płatność.
 9. Jesteś członkiem ICF Polska. Gratulacje!

Ważne informacje:

 • Członkostwo ICF jest rozliczane rocznie i wygasa 31 marca następnego roku.
 • Wysokość składki dla nowych członków uzależniona jest od miesiąca, w którym dana osoba przystępuje do ICF.
 • W przypadku rejestracji po 31 grudnia, opłata obejmuje 15 miesięcy, czyli styczeń-marzec oraz cały kolejny rok od kwietnia do końca marca następnego roku.
 • Aktualna wysokość składki ICF Global znajduje się tutaj.
 • Po wypełnieniu formalności na stronie www.coachfederation.org zachęcamy do założenia profilu na naszej stronie.

 

Jedynie w przypadku osób, które przy rejestracji zaznaczą przynależność do ICF Chapter Poland, część składki globalnej (12,5%) zasili budżet ICF Polska. Wówczas, zyskujesz możliwość korzystania ze wszystkich przywilejów przysługujących członkom zwyczajnym ICF Polska. Wspierasz także promowanie profesjonalnego coachingu w Polsce.

Jak się stać członkiem wspierającym ICF Polska? UWAGA - ważne informacje

KOMUNIKAT ICF POLSKA:

Z dniem 31 marca 2021 wygasły wszystkie członkostwa wspierające, o dalszej formule członkostwa wspierającego poinformujemy wkrótce.

 

 

Jak się stać członkiem wspierającym ICF Polska (Partner ICF Polska)?

Jeśli jesteś zainteresowany wspieraniem ICF Polska jako firma, skontaktuj się z nami: zarzad@icf.org.pl

Korzyści i przywileje bycia członkiem wspierającym ICF Polska (Partner ICF Polska):

 • posługiwanie się tytułem i logo: “Partner ICF Polska” w okresie obowiązującego partnerstwa
 • logotyp Partnera na https://icf.org.pl/partnerzy-icf/ z linkiem do wskazanej strony www Partnera
 • bezpłatny udział wybranego przedstawiciela organizacji w wydarzeniach ICF Polska (np. Coaching Cafe, Learning Forum) oraz zniżki na wydarzenia organizowane przez innych Partnerów ICF Polska – kalendarz wydarzeń ustalany na bieżąco i publikowany na stronie https://icf.org.pl/wydarzenia-kalendarz/ oraz https://www.facebook.com/icfpoland/
 • możliwość 6-krotnej bezpłatnej promocji działalności Partnera na fanpage’u ICF Polska – publikacje w odstępach minimum dwumiesięcznych. Grafikę i tekst dostarcza Partner wypełniając formatkę elektroniczną ICF. Promocja opatrzona jest oznaczeniem „Publikacja zamieszczona w ramach korzyści Partnera ICF Polska” – publikacja na życzenie Partnera, terminy i materiały do ustalenia z wyprzedzeniem co najmniej 14-dniowym
 • możliwość prowadzenia warsztatu podczas wydarzeń ICF Polska (np. Coaching Cafe, Learning Forum, Międzynarodowy Tydzień Coachingu, konferencje). Prowadzący ponosi koszty logistyczne tj. dojazd, sala, ewentualny catering. ICF Polska zapewnia organizację i promocję wydarzenia. Możliwości, termin i formuła (on-line, na sali) do ustalenia z wyprzedzeniem co najmniej 30-dniowym
 • poprowadzenie 2 spotkań w formule „Narzędziowni Coacha”. Prowadzący ponosi koszty logistyczne tj. dojazd, sala, ewentualny catering. ICF Polska zapewnia organizację i promocję wydarzenia
 • zniżki na udział w konferencjach, targach i otwartych wydarzeniach niecyklicznych organizowanych przez ICF Polska (do 20%)
 • publikacja merytorycznego artykułu na stronie www ICF Polska – na życzenie Partnera 2 x w roku; terminy i materiały do ustalenia z wyprzedzeniem co najmniej 30-dniowym

koszt rocznej składki członkowskiej 2000 zł za okres pełnych 12 miesięcy

Pytania i odpowiedzi dotyczące członka wspierającego (Partnera ICF Polska) pobierz plik *pdf