W ICF Polska, zgodnie ze Statutem, wyróżnia się trzy rodzaje członkostwa:

Członek zwyczajny – osoba fizyczna deklarująca wsparcie ICF w realizacji celów statutowych, opłacająca składkę ICF Global i ICF Polska

Członek wspierający –  osoba fizyczna deklarująca wsparcie ICF Polska w realizacji celów statutowych, opłacająca składkę ICF Polska

Członek wspierający, zwany Partnerem ICF Polska – firma posiadająca osobowość prawną, działająca poprzez swojego przedstawiciela, deklarująca wsparcie ICF Polska w realizacji celów statutowych, opłacająca składkę partnerską (nie dotyczy jednoosobowej działalności gospodarczej)

KOMUNIKAT ICF

Jeśli jesteś Członkiem Wspierającym i twoje członkostwo wkrótce wygasa:

1) Decyzją ICF Polska zostaje uchwalona możliwość opłacenia / przedłużenia składki członka wspierającego do 31.03.2021 w wysokości 200 zł, możliwość tej płatności obowiązuje od 1.10.2020 do 31.12.2020

Członkostwo ICF

Korzyści i przywileje bycia członkiem zwyczajnym i wspierającym ICF Polska

  Członek zwyczajny ICF Polska
(ICF Global + ICF Polska)
Członek wspierający ICF Polska
używanie loga ICF Polska oraz informacji „jestem członkiem ICF Polska”
imię i nazwisko na podstronie oddziału lokalnego
mini profil na podstronie lokalnego oddziału
pełen profil na stronie www ICF Polska
2-krotna bezpłatna promocja działalności coachingowej na fanpage’u ICF Polska
udział w zamkniętej grupie na Facebooku
możliwość wystąpienia na Coaching Cafe, Learning Forum, Akademii Coachingu, konferencji ICF
promocyjne warunki udziału w wydarzeniach organizowanych przez ICF Polska
promocyjne warunki udziału w wydarzeniach partnerów ICF Polska
możliwość dodatkowych korzyści w zamian za wolontariat na rzecz ICF Polska
rabat na produkty i usługi oferowane przez partnerów ICF Polska
profil na stronie ICF Global dla akredytowanych coachów
dostęp do bazy badań, artykułów, studiów przypadków, itp. na stronie ICF Global
bezpłatne webinary edukacyjne w ICF Global 25 USD
networking ze 160 oddziałami ICF poprzez udział w forach i grupach projektowych
udział w globalnych inicjatywach
rabat na produkty i usługi oferowane przez oficjalnych partnerów ICF Global
rabat przy akredytacji ICF mniej o 200 USD
Koszt rocznej składki członkowskiej 320 USD 400 zł
Jak się stać członkiem zwyczajnym ICF Polska? (członek ICF Global i ICF Polska)

KOMUNIKAT ICF

Jeśli jesteś Członkiem Zwyczajnym:
1) Decyzją ICF Global, twoja obecna składka została przedłużona do końca czerwca 2020.
2) Brak przedłużenia składki do końca sierpnia 2020 będzie skutkować skreśleniem z listy członków.

Instrukcja:

 1. Należy wejść na stronę ICF Global. W prawym górnym rogu strony kliknij „Join ICF”.
 2. Zaznacz, czy ukończyłeś lub jesteś w trakcie minimum 60-godzinnego programu z zakresu coachingu, a następnie wybierz go z rozwijanej listy.
 3. Zapoznaj się i zaakceptuj zapisy Kodeksu Etyki.
 4. Wybierz przynależność do Polskiego oddziału ICF (Chapter Poland).
 5. W tym miejscu możesz się zdecydować na dodatkowe wsparcie fundacji ICF Global.
 6. Przejdź do podsumowania i wybierz sposób płatności.
 7. Uzupełnij dane dotyczące karty kredytowej.
 8. Sfinalizuj płatność.
 9. Jesteś członkiem ICF Polska. Gratulacje!

Ważne informacje:

 • Członkostwo ICF jest rozliczane rocznie i wygasa 31 marca następnego roku.
 • Wysokość składki dla nowych członków uzależniona jest od miesiąca, w którym dana osoba przystępuje do ICF.
 • W przypadku rejestracji po 31 grudnia, opłata obejmuje 15 miesięcy, czyli styczeń-marzec oraz cały kolejny rok od kwietnia do końca marca następnego roku.
 • Aktualna wysokość składki ICF Global znajduje się tutaj.
 • Po wypełnieniu formalności na stronie www.coachfederation.org zachęcamy do założenia profilu na naszej stronie.

 

Jedynie w przypadku osób, które przy rejestracji zaznaczą przynależność do ICF Chapter Poland, część składki globalnej (12,5%) zasili budżet ICF Polska. Wówczas, zyskujesz możliwość korzystania ze wszystkich przywilejów przysługujących członkom zwyczajnym ICF Polska. Wspierasz także promowanie profesjonalnego coachingu w Polsce.

Jak się stać członkiem wspierającym ICF Polska? UWAGA - ważne informacje

KOMUNIKAT ICF POLSKA:

Jeśli chcesz zostać Członkiem Wspierającym lub jesteś Członkiem Wspierającym i twoje członkostwo wkrótce wygasa:

Decyzją ICF Polska zostaje uchwalona możliwość opłacenia / przedłużenia składki członka wspierającego do 31.03.2022 w wysokości 500 zł, możliwość tej płatności obowiązuje od 1.01.2021 do 31.03.2022

Dokonaj płatności tutaj

 

Instrukcja:

 1. Zapoznaj się z treścią Kodeksu Etycznego ICF.
 2. Opłać składkę członkowską ICF Polska w wysokości 500 zł
 3. Pamiętaj, żeby zaznaczyć przynależność do lokalnego oddziału.
 4. Po weryfikacji płatności, Twoje imię i nazwisko pojawi się na liście członków wspierających na podstronie lokalnego oddziału.

Opłata obejmuje okres 15 miesięcy od 1.01.2021 do 30.03.2022

 

Jak się stać członkiem wspierającym ICF Polska (Partner ICF Polska)?

Jeśli jesteś zainteresowany wspieraniem ICF Polska jako firma, skontaktuj się z nami: zarzad@icf.org.pl

Korzyści i przywileje bycia członkiem wspierającym ICF Polska (Partner ICF Polska):

 • posługiwanie się tytułem i logo: “Partner ICF Polska” w okresie obowiązującego partnerstwa
 • logotyp Partnera na https://icf.org.pl/partnerzy-icf/ z linkiem do wskazanej strony www Partnera
 • bezpłatny udział wybranego przedstawiciela organizacji w wydarzeniach ICF Polska (np. Coaching Cafe, Learning Forum) oraz zniżki na wydarzenia organizowane przez innych Partnerów ICF Polska – kalendarz wydarzeń ustalany na bieżąco i publikowany na stronie https://icf.org.pl/wydarzenia-kalendarz/ oraz https://www.facebook.com/icfpoland/
 • możliwość 6-krotnej bezpłatnej promocji działalności Partnera na fanpage’u ICF Polska – publikacje w odstępach minimum dwumiesięcznych. Grafikę i tekst dostarcza Partner wypełniając formatkę elektroniczną ICF. Promocja opatrzona jest oznaczeniem „Publikacja zamieszczona w ramach korzyści Partnera ICF Polska” – publikacja na życzenie Partnera, terminy i materiały do ustalenia z wyprzedzeniem co najmniej 14-dniowym
 • możliwość prowadzenia warsztatu podczas wydarzeń ICF Polska (np. Coaching Cafe, Learning Forum, Międzynarodowy Tydzień Coachingu, konferencje). Prowadzący ponosi koszty logistyczne tj. dojazd, sala, ewentualny catering. ICF Polska zapewnia organizację i promocję wydarzenia. Możliwości, termin i formuła (on-line, na sali) do ustalenia z wyprzedzeniem co najmniej 30-dniowym
 • poprowadzenie 2 spotkań w formule „Narzędziowni Coacha”. Prowadzący ponosi koszty logistyczne tj. dojazd, sala, ewentualny catering. ICF Polska zapewnia organizację i promocję wydarzenia
 • zniżki na udział w konferencjach, targach i otwartych wydarzeniach niecyklicznych organizowanych przez ICF Polska (do 20%)
 • publikacja merytorycznego artykułu na stronie www ICF Polska – na życzenie Partnera 2 x w roku; terminy i materiały do ustalenia z wyprzedzeniem co najmniej 30-dniowym

koszt rocznej składki członkowskiej 2000 zł za okres pełnych 12 miesięcy

Pytania i odpowiedzi dotyczące członka wspierającego (Partnera ICF Polska) pobierz plik *pdf