Zarząd ICF Polska

 

Skład zarządu oraz Komisji rewizyjnej wybranej na kadencję w roku 2023 podczas Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Rozwoju Osobistego (ICF Polska), które odbyło się 27 lutego 2023 roku.:

Małgorzata Binias – Wilga

PCC ICF

Prezes Zarządu

Dagmara Nowicka – Kita

ACC ICF

Wiceprezes Zarządu

Członkowie
zarządu

Mariusz Czarnecki

ACC ICF
Członek Zarządu

Łukasz Dudziński

ACC ICF

Członek Zarządu

Komisja
rewizyjna

Katarzyna Bieniecka-Drzymała

ACC ICF

Członek Komisji Rewizyjnej

Małgorzata

Roge – Wiśniewska 

PCC ICF

Członek Komisji Rewizyjnej

Agnieszka Szczepanik

ACC ICF

Członek Komisji Rewizyjnej