Zarząd ICF Polska

 

Skład zarządu oraz Komisji rewizyjnej wybranej na kadencję w roku 2021 podczas Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Rozwoju Osobistego (ICF Polska), które odbyło się 18 stycznia 2021 roku.:

Agnieszka Deja

PCC ICF

Prezes Zarządu

Aleksandra Krupska

PCC ICF

Wiceprezes Zarządu

 

Członkowie
zarządu

Małgorzata Binias – Wilga

PCC ICF
Członek Zarządu

Beata Hanuszek

ACC ICF
Członek Zarządu

Monika Jackowska

ACC ICF
Członek Zarządu

Łukasz Dudziński

ACC ICF

Członek Zarządu

Komisja
rewizyjna

Dagmara Nowicka – Kita

ACC ICF

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Anna Kaczalska

PCC ICF

Członek Komisji Rewizyjnej

Małgorzata

Roge – Wiśniewska 

PCC ICF

Członek Komisji Rewizyjnej