Zarząd ICF Polska

 

Skład zarządu oraz Komisji rewizyjnej wybranej na kadencję 2019-2020 podczas Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Rozwoju Osobistego (ICF Polska), które odbyło się 10 kwietnia 2019 roku.:

Zuzanna Mazurek

PCC ICF
Prezes Zarządu

Dorota Trzmielewska

ACC ICF
Vice Prezes Zarządu

 

Członkowie
zarządu

Agnieszka Deja

PCC ICF
Członek Zarządu

Justyna Garbowska

ACC ICF
Członek Zarządu

dr Tatiana Krawczyńska–Zaucha

PCC ICF
Członek Zarządu

Aleksandra Krupska

Członek Zarządu

Małgorzata Omilian

PCC ICF
Członek Zarządu

Komisja
rewizyjna

Anna Cywińska

MCC ICF
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Bożena Grabowska

PCC ICF
Członek Komisji Rewizyjnej

Anna Kaczalska

PCC ICF
Członek Komisji Rewizyjnej

Wsparcie

Aleksandra Krupska

Koordynator