Zarząd ICF Polska

Dnia 12 kwietnia 2018r. odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Rozwoju Osobowości (ICF Poland) podczas którego wybrano nowe władze ICF Polska.

Zarząd kadencji 2018-2019 składa się z:

Weronika Bryła – Booth

ACC ICF
Prezes Zarządu

Katarzyna Mickiewicz – Burzawa

Vice Prezes Zarządu

Członkowie
zarządu

Agnieszka Deja

PCC ICF
Członek Zarządu

Justyna Garbowska

ACC ICF
Członek Zarządu

Karolina Hudowicz

ACC ICF
Członek Zarządu

dr Tatiana Krawczyńska–Zaucha

PCC ICF
Członek Zarządu

Zuzanna Mazurek

PCC ICF
Członek Zarządu

Dorota Trzmielewska

ACC ICF
Członek Zarządu

Komisja
rewizyjna

Anna Cywińska

MCC ICF
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Bożena Garbowska

PCC ICF
Członek Komisji Rewizyjnej

Anna Kaczalska

PCC ICF
Członek Komisji Rewizyjnej

Wsparcie

Aleksandra Krupska

Koordynator