Zarząd ICF Polska

 

Skład zarządu oraz Komisji rewizyjnej wybranej na kadencję w roku 2021 podczas Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Rozwoju Osobistego (ICF Polska), które odbyło się 18 stycznia 2021 roku.:

Agnieszka Deja

PCC ICF

Prezes Zarządu

Aleksandra Krupska

PCC ICF

Wiceprezes Zarządu

 

Członkowie
zarządu

Małgorzata Binias – Wilga

PCC ICF
Członek Zarządu

Beata Hanuszek

ACC ICF
Członek Zarządu

Monika Jackowska

ACC ICF
Członek Zarządu

Daniela Tagowska

PCC ICF
Członek Zarządu

Komisja
rewizyjna

Łukasz Dudziński

ACC ICF

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Anna Kaczalska

PCC ICF

Członek Komisji Rewizyjnej

Dagmara Nowicka – Kita

Członek Komisji Rewizyjnej