Zarząd ICF Polska

 

Skład zarządu oraz Komisji rewizyjnej wybranej na kadencję w roku 2024 podczas Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Rozwoju Osobistego (ICF Polska), które odbyło się 27 lutego 2024 roku.:

Małgorzata Binias – Wilga

PCC ICF

Prezes Zarządu

Dagmara Nowicka – Kita

ACC ICF

Wiceprezes Zarządu

Członkowie
zarządu

Mariusz Czarnecki

ACC ICF
Członek Zarządu

Łukasz Dudziński

ACC ICF

Członek Zarządu

Michał Nowak

ACC ICF

Członek Zarządu

Komisja
rewizyjna

Marta Füchtenhans

PCC ICF

Członek Komisji Rewizyjnej

Małgorzata

Roge – Wiśniewska 

PCC ICF

Członek Komisji Rewizyjnej

Agnieszka Szczepanik

ACC ICF

Członek Komisji Rewizyjnej