Walne Zebranie Członków – OGŁOSZENIE

 

W związku z zaistniałą sytuacją, jesteśmy zmuszeni odwołać Walne Zgromadzenie Członków planowane na 21 kwietnia. Zorganizowanie Walnego w sposób tradycyjny, biorąc pod uwagę obecne obostrzenia, nie jest możliwe. Szukamy rozwiązań, które pozwolą nam się wywiązać ze zobowiązania, a jednocześnie nie narażać Waszego zdrowia. O przyjętej formule i terminie Walnego Zgromadzenia Członków poinformujemy Was najpóźniej w maju.

Coaching

 

Coaching jest metodą pozwalającą w sposób efektywny wytyczyć i osiągnąć ważne cele, podnieść satysfakcję z życia zawodowego i prywatnego, stać się bardziej świadomym liderem, managerem, czy rodzicem. W pełni wykorzystuje potencjał, kompetencje i umiejętności klienta. Identyfikuje trudności. Przygotowuje do ich pokonania. Często przekłada się na motywację i większą determinację w działaniu.

ICF definiuje coaching jako towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału.

 

Istnieje coaching indywidualny, grupowy i zespołowy.

 

Coaching Week
18 – 24 maja 2020

Zapoznaj się z programem!

Coaching Academy
2 – 4 października 2020

 

INFORMACJE WKRÓTCE!

 

Rozwijaj się
z ICF Polska

 

Spotkania,
warsztaty,
konferencje

Dołącz do nas

Szukamy dyrektorów oddziałów
ICF Polska jest oddziałem International Coach Federation, największej ogólnoświatowej organizacji coachingowej reprezentującej środowisko profesjonalnych coachów. ICF zostało założone w 1995 roku,...