Kontakt

International Coach Federation
Polskie Stowarzyszenie Trenerów Rozwoju Osobistego

ul. Dźwigowa 6
02-437 Warszawa
Polska

info@icf.org.pl

NIP: 5222811629
KRS: 0000244482
REGON: 140329208

 

Konto ICF Polska:
Polskie Stowarzyszenie Trenerów Rozwoju Osobistego,
Oddział ICF Bank Pekao S.A. IV O. w Warszawie
nr konta: 54 1240 1053 1111 0010 0863 5274,