Mentor coaching

 

Mentor coach zwany dla uproszczenia mentorem zapewnia profesjonalne wsparcie swojemu mentee, czyli klientowi mentor coachingu. Wsparcie to ma na celu opanowanie przez mentee i wykazywanie odpowiednich kompetencji coachingowych wymaganych na kolejnych poziomach akredytacji, kt贸re chce on osi膮gn膮膰.

Wymagania ICF wzgl臋dem mentora

Od Mentora wymagane jest uko艅czenie akredytowanego programu, wykazywanie si臋 kompetencjami coachingowymi oraz wysokimi standardami 艣wiadczonych us艂ug coachingowych (posiadanie aktualnej akredytacji ICF na poziomie r贸wnym lub wy偶szym ni偶 mentee). Mentor powinien mie膰 uko艅czony pe艂ny trening umiej臋tno艣ci i kompetencji coachingowych. Mentor ca艂ym sob膮 reprezentuje bycie coachem, a tym samym jest ambasadorem profesjonalnego coachingu.

Od mentora ICF wymaga ci膮g艂ej profesjonalizacji kompetencji w rozwoju umiej臋tno艣ci coachingowych poprzez:

Z

szkolenia lub nauczanie podstawowych umiej臋tno艣ci coachingowych

Z

modelowanie/demonstracj臋 umiej臋tno艣ci coachingowych w sposobie bycia

Z

superwizj臋 innych coach贸w w zakresie kompetencji coachingowych

Z

prac臋 jako asesor kompetencji umiej臋tno艣ci coachingowych

Z

wykazywanie umiej臋tno艣ci dawania wsparcia

Zgodnie ze standardami ICF mentor ma obowi膮zek m. in.:

 

kszta艂towa膰 efektywn膮 relacj臋 z聽klientem poprzez pe艂ne eksplorowanie potencja艂u mentee w聽kontek艣cie jego cel贸w

ustanowi膰 spos贸b dokonywania ewaluacji

informowa膰 i wdra偶a膰 w 偶ycie Kodeks Etyczny ICF

precyzyjnie ustali膰 kwestie finansowe, ramy czasowe i inne aspekty relacji mentorskiej

wspiera膰 mentee w jego rozwoju m. in. poprzez zach臋canie mentee do poszukiwania odpowiadaj膮cego im mentor coacha, ale nie mo偶e obiecywa膰 mentee zdania egzaminu na akredytacj臋

upewni膰 si臋 co do聽pe艂nego zrozumienia r贸l w聽relacji mentorskiej

Mentor mo偶e napisa膰 list rekomendacyjny dla mentee, weryfikuj膮cy czas przeznaczony na mentoring i/lub poziom zaobserwowanych kompetencji coachingowych.

 

ICF wskazuje nast臋puj膮ce cechy mentora jako istotne:

  • jest osob膮 godn膮 zaufania i聽posiada umiej臋tno艣ci porozumienia si臋 z聽mentee w聽kwestiach dopasowania i budowania relacji
  • jest kim艣, kto wspiera i聽zach臋ca mentee do聽osi膮gania wi臋cej ni偶 mentee wst臋pnie s膮dzi, 偶e potrafi, asystuje w聽poszerzaniu kreatywnego procesu
  • jest osob膮 otwart膮, wra偶liw膮 i聽b臋d膮c膮 gotow膮 podj膮膰 w艂a艣ciwe ryzyko, np. poprzez zapewnienie w艂a艣ciwej informacji zwrotnej, kt贸ra mo偶e powodowa膰 dyskomfort u聽obydwu stron
  • rozumie i聽jest w聽stanie kszta艂towa膰 warto艣膰聽partnerstwa oraz motywuje mentee do聽wyt臋偶onej pracy mi臋dzy sesjami, aby podnie艣膰 jego kompetencje coachingowe
  • posiada umiej臋tno艣膰 bycia wspieraj膮cym i聽autentycznie docenia mentee, jego osi膮gni臋cia i聽rozw贸j podczas procesu
  • jest pewny swojej pracy coachingowej,聽jednocze艣nie pokazuje zrozumienie i聽szacunek dla wyj膮tkowo艣ci stylu mentee
  • wspiera rozw贸j w艂asnego stylu coachingowego mentee