Zapraszamy naszych członków, praktykujących coachów i sympatyków coachingu na wydarzenia organizowane przez ICF Polska

Rodzaje wydarzeń

Learning Forum

 

 • warsztaty, których celem jest poszerzenie wiedzy i zdobycie kompetencji związanych z konkretnym obszarem kompetencji coachingowych
 • spotkania organizowane z myślą o członkach ICF Polska oraz pozostałych praktykujących coachach; uczestnicy spotkania mają możliwość zdobycia punktów Continuing Coach Education (CCE)
 • czas trwania: 120-180 minut

Coaching Cafe

 

 • spotkania najczęściej w formie warsztatów, których celem jest szeroko rozumiany rozwój coacha oraz praktyki coachingowej
 • na spotkania zapraszamy członków ICF Polska, praktykujących coachów oraz sympatyków coachingu
 • czas trwania: 90-180 minut

Narzędziownia coacha

 

 • warsztaty, których celem jest rozwój coacha oraz praktyki coachingowej poprzez przybliżenie komercyjnych narzędzi
 • spotkania te zazwyczaj poświęcone są praktycznemu wykorzystaniu narzędzi w pracy coacha z klientem indywidualnym, grupą lub zespołem

International Coaching Week

 

 • doroczne święto profesjonalistów i pasjonatów coachingu obchodzone na całym świecie
 • celem inicjatywy jest promowanie wartości płynącej z pracy z profesjonalnym coachem – jej efektów, postępów i trwałych zmian osiągniętych dzięki udziałowi w procesie
 • również coachowie w Polsce prowadzą warsztaty ukazujące różne obszary i specjalizacje w coachingu, a także prowadzą sesje coachingowe pro bono po to, aby umożliwić zainteresowanym doświadczenia coachingu
 • ICW odbywa się przeważnie w trzecim tygodniu maja

Coaching  Academy

 

 • doroczne ogólnopolskie spotkanie członków ICF Polska, które służy rozwojowi oraz integracji naszej społeczności
 • warsztaty prowadzone przez akredytowanych coachów i uznane autorytety, stwarzają szansę na rozwój kompetencji i warsztatu coacha, jak również są świetną przestrzenią do dyskusji i dzielenia się doświadczeniem zawodowym
 • spotkanie organizowane jesienią, zazwyczaj w pierwszy weekend października
 • podczas Coaching Academy istnieje możliwość zdobycia punktów CCE

 

Punkty CCE (Continuing Coach Education) dzielą się na te związane z Kluczowymi Kompetencjami (Core Competencies, CC)), ogólnym rozwojem coacha (Resource Development, RD) oraz z zakresu etyki. Punkty CCE wymagane są przy ubieganiu się o akredytację lub potrzebnych do jej odnowienia. 

Zapoznaj się z aktualnym KALENDARZEM WYDARZEŃ organizowanych przez ICF Polska, informacje znajdziesz tutaj.