Akredytacja programów szkoleniowych

   

Coachowie na całym świecie uznają ICF za lidera branży i traktują nas jako wyznacznik najwyższych standardów. Akredytacja ICF przyznana programowi szkoleniowemu zapewnia przewagę konkurencyjną pod względem jakości, renomy i wiarygodności.

 

Program ACTP (Accredited Coach Training Program):

∎ minimum 125 godz. odpowiedniego szkolenia coachingowego
∎ zgodność z Kluczowymi Kompetencjami ICF i Kodeksem Etycznym ICF
∎ minimum 6 obserwowanych sesji coachingowych przez doświadczonego coacha
∎ egzamin końcowy oceniający kompetencje coachingowe

 

Wyłącznie osoby, które ukończyły cały kurs i otrzymały certyfikat ACTP mogą ubiegać się o akredytację ACC lub PCC ścieżką ACTP.

Osoby, które ukończyły część szkolenia mogą ubiegać się o akredytację ścieżką ACSTH lub Portfolio.

Programy ACTP są również uznawane jako CCE (Continuing Coach Education) i mogą wówczas służyć do odnowienia akredytacji ACC, PCC lub MCC.

Program ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours)

∎ minimum 30 godz. odpowiedniego szkolenia coachingowego
∎ zgodność z Kluczowymi Kompetencjami ICF i Kodeksem Etycznym ICF
∎ minimum 5 obserwowanych sesji coachingowych przez doświadczonego coacha

Osoby, które ukończyły program ACSTH składający się z co najmniej 60 godzin mogą ubiegać się o akredytację ACC lub PCC ścieżką ACSTH. Osoby, które ukończyły program ACSTH z minimum 30 godzinami, mogą wykorzystać te godziny przy akredytacji ACC lub PCC ścieżką Portfolio.

Programy ACSTH są również uznawane jako CCE (Continuing Coach Education) i mogą wówczas służyć do odnowienia akredytacji ACC, PCC lub MCC.

Program CCE (Continuing Coach Education)

∎ każdy kurs/szkolenie ma określoną liczbę godzin CCE
∎ służy dalszemu rozwojowi coacha
∎ punkty CCE dzielą się na CC (Core Competencies – punkty związane z rozwojem Kluczowych Kompetencji) i RD (Resource Development – punkty z zakresu szeroko pojętego rozwoju coacha)  

 

Ukończenie programu CCE daje możliwość akredytacji tylko ścieżką Portfolio.

Przyznane punkty można wykorzystać  do uzyskania lub odnowienia akredytacji ACC, PCC lub MCC.

Po więcej informacji na temat akredytacji programów, zapraszamy tutaj.