Przy wyborze coacha warto kierować się:

 

  • standardami, zgodnie z którymi coach pracuje (kompetencjekodeks etyczny)
  • doświadczeniem coachingowym (zarówno pod kątem liczby godzin, jak i obszaru pracy)
  • przynależnością do organizacji coachingowej i aktualną akredytacją

Niektórzy coachowie proponują sesję próbną. Warto z niej skorzystać, żeby sprawdzić, czy dany coach jest właściwą osobą dla mnie. Na stronie ICF Global oraz ICF Polska znajdują się profile naszych akredytowanych coachów.

 

Korzyści z pracy z coachem akredytowanym przez ICF

Aż 94% klientów, którzy doświadczyli coachingu jest zadowolona lub bardzo zadowolona z
usługi w przypadku coachów posiadających akredytację.

/źródło: badanie ICF Global Consumer Awareness Study z 2017 roku/

Coach akredytowany przez ICF:

Przeprowadził co najmniej 100, 500 lub 2500 godzin coachingu – w zależności od poziomu akredytacji, odpowiednio Associate Certified Coach (ACC), Professional Certified Coach (PCC) i Master Certified Coach (MCC).

Pracuje zgodnie ze zdefiniowanymi Kompetencjami ICF

Odbył co najmniej 10 godzin mentoringu

Zdał międzynarodowy egzamin obowiązujący wszystkich coachów ICF na całym świecie

Regularnie się dokształca. Jest do tego zobowiązany, żeby utrzymać ciągłość akredytacji.

Stosuje się do Kodeksu Etycznego ICF

Ukończył profesjonalne szkolenie odpowiadające najwyższym światowym standardom