Po co akredytacja?

 

Akredytacja (ang. credential) ICF jest dla coacha potwierdzeniem kompetencji zawodowych, a dla jego klientów stanowi gwarancję profesjonalizmu, etyki i wiarygodności coacha.

Znaki ACC ICF, PCC ICF, MCC ICF są powszechnie rozpoznawalne i otwierają drogę do międzynarodowej kariery i klientów na całym świecie.

Istnieją 3 poziomy akredytacji coacha

uzależnione od poziomu jego kompetencji, praktyki i wykształcenia:

Poziom ACC

(Associate Certified Coach)
odpowiada praktyce w wymiarze minimum

godzin sesji coachingowych

godzin specyficznego szkolenia

Kompetencje coacha doskonalone są przez udział w procesie mentor coachingu, a ich poziom sprawdzany przez asesorów ICF lub wewnętrznych egzaminatorów szkół ACTP.

Poziom PCC

(Professional Certified Coach)
odpowiada praktyce w wymiarze minimum

godzin sesji coachingowych

godzin specyficznego szkolenia

Kompetencje coacha doskonalone są przez udział w procesie mentor coachingu PCC, a ich poziom sprawdzany jest przez asesorów ICF lub wewnętrznych egzaminatorów szkół ACTP.

Poziom MCC

(Master Certified Coach)
odpowiada praktyce w wymiarze minimum

godzin sesji coachingowych

godzin specyficznego szkolenia

Kompetencje coacha doskonalone są przez udział w procesie mentor coachingu MCC, a ich poziom sprawdzany jest przez asesorów ICF.

Istnieje kilka ścieżek ubiegania się o akredytację – trzy ścieżki na poziomie ACCPCC oraz jedna ścieżka na poziomie MCC. Decydując się na aplikowanie o akredytację, coach bierze pod uwagę powyższe kryteria oraz rodzaj szkolenia, jakie odbył lub zamierza odbyć.

Listę Akredytowanych programów ACSTHACTP znajdziesz tutaj.

Coach ICF zobowiązany jest do nieustannego rozwoju.

 

Akredytacja ICF przyznawana jest na  3 lata. Do przedłużenia akredytacji należy przedstawić potwierdzenie uzyskania 40 tzw. punktów CCE (Continuing Coach Education). W ramach tych punktów co najmniej 24 powinny stanowić punkty w zakresie kluczowych kompetencji tzw. CC (Core Competencies), co najmniej 3 w zakresie etyki. Pozostałe punkty mogą dotyczyć innych obszarów rozwoju coacha tzw. RD (Resource Development). Więcej informacji na temat odnowienia akredytacji znajdziesz tutaj.

Listę Akredytowanych programów możesz znaleźć tutaj.