Akredytacja Coachów

Od ponad dwu dekad International Coach Federation wyznacza kierunki rozwoju profesjonalnego coachingu, stawiając na profesjonalizację działań i dążąc do eksperckiego poziomu w prowadzeniu coachingu.
Coachowie akredytowani (certyfikowani) przez ICF posiadają nie tylko kluczową dla coachingu wiedzę i umiejętności, ale także przejawiają wysokie zaangażowanie w pracę, stosują zawodowe standardy postępowania i kierują się jasno określonym kodeksem etycznym.

Aby uzyskać akredytację (certyfikację) ICF przechodzą proces weryfikacji pod kątem rygorystycznych wymogów dotyczących tak ich wykształcenia jak i praktyki oraz dążenia do perfekcji w prowadzeniu coachingu.

Dlatego każdy, kto myśli o coachingu w kontekście pracy zawodowej bądź prowadzenia biznesu powinien zdobyć akredytację (certyfikację) ICF, aby stać się częścią dobrze rozpoznawalnej i uznawanej grupy profesjonalnych i wiarygodnych coachów, jaką stanowi ICF

Misją programów akredytacyjnych ICF jest:

 • Ochrona klientów i służba klientom usług coachingowych
 • Sprawdzanie kompetencji i nadawanie certyfikacji
 • Inspirowanie do ciągłego rozwoju coachów
 • Sprawdzanie kompetencji i nadawanie certyfikacji
 • Inspirowanie do ciągłego rozwoju coachów
 1. Badania potwierdzają przewagę posiadania akredytacji

  Badania potwierdzają przewagę posiadania akredytacji

  Badania prowadzone przez ICF ujawniły szereg korzyści, jakie odnoszą coachowie posiadający akredytację:

  • Akredytowani coachowie wykazują ponadprzeciętne wpływy w porównaniu do nieakredytowanych coachów, z wyłączeniem Środkowego wschodu i Afryki (ICF Global Coaching Study, 2012).
  • Klienci współpracujący z akredytowanymi coachami ICF byli bardziej zadowoleni z doświadczanego coachingu i byli bardziej skłonni polecić go innym osobom (ICF Global Consumer Awareness Study, 2010).
  • 84 % dorosłych klientów którzy doświadczyli procesu coachingu, twierdziło iż posiadanie akredytacji jest kluczowe dla coachów (ICF Global Consumer Awareness Study, 2010).

 2. Zdobądź akredytację

  ICF oferuje trzy rodzaje akredytacji:

  • the Associate Certified Coach (ACC)
  • the Professional Certified Coach (PCC)
  • the Master Certified Coach (MCC)

  Na poziomie ACC oraz PCC istnieją trzy ścieżki akredytacji. Osoba aplikująca musi określić czy posiada kwalifikacje, aby aplikować poprzez ścieżkę ACTP, ACSTH czy przez Portfolio.
  Na poziomie MCC istnieje tylko jedna możliwość aplikacji.

  Szczegółowe informacje dotyczące każdej z przedstawionych wyżej możliwości znajdą Państwo na naszej stronie zakładkach Master Certified Coach, Professional Certified Coach i Associate Certified Coach.

 3. Master Certified Coach (MCC)

  phpThumb_generated_thumbnailpng

  Akredytacja Master Certified Coach (MCC) jest przeznaczona dla najbardziej doświadczonych coachów.

  Wymogi akredytacji MCC:

  Ukończone 200 godzin specjalistycznego szkolenia.

  Uczestniczenie w 10 godzinach mentoringu.

  Udokumentowane przeprowadzenie 2500 godzin coachingu (z czego 2250 musi być opłaconych) dla minimum 35 klientów. 

  Ocena wyników (dwa nagrania audio i transkrypcje sesji coachingowej).

  Zaliczenie testu Coach Knowledge Assessment (CKA), jeżeli nie został zaliczony w ramach zdobywania akredytacji ACC lub PCC.

  Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie ICF Global – MCC.

 4. Professional Certified Coach (PCC)

  Akredytacja Professional Certified Coach (PCC) jest przeznaczona dla doświadczonych coachów.

  Do wyboru są trzy ścieżki akredytacji.

  Należy zapoznać się z wymaganiami, aby określić, która ścieżka jest dla Państwa najbardziej odpowiednia.

   

  Ścieżka PCC ACTP Ścieżka PCC ACSTH  Ścieżka PCC Portfolio
   

  Ukończenie pełnego programu ICF Accredited Coach Training Program (ACTP).

   

  Ukończenie przynajmniej 125 godzin specjalistycznego szkolenia w ramach programu ACTP lub ACSTH.

   

  Ukończenie przynajmniej 125 godzin dobrze udokumentowanego specjalistycznego szkolenia.

  Udokumentowanie przeprowadzenie 500 godzin coachingu (z czego 450 musi być opłaconych) dla minimum 25 klientów, zrealizowanych po rozpoczęciu specjalistycznego szkolenia. Co najmniej 50 z nich powinno zostać zrealizowane podczas 18 miesięcy poprzedzających aplikację

   

  Uczestniczenie w 10 godzinach mentoringu. Uczestniczenie w 10 godzinach mentoringu.
  Zaliczenie testu Coach Knowledge Assessment (CKA), jeżeli nie został zaliczony w ramach zdobywania akredytacji ACC.  

  Udokumentowanie przeprowadzenie 500 godzin coachingu (z czego 450 musi być opłaconych) dla minimum 25 klientów, zrealizowanych po rozpoczęciu specjalistycznego szkolenia. Co najmniej 50 z nich powinno zostać zrealizowane podczas 18 miesięcy poprzedzających aplikację

   

  Udokumentowanie przeprowadzenie 500 godzin coachingu (z czego 450 musi być opłaconych) dla minimum 25 klientów, zrealizowanych po rozpoczęciu specjalistycznego szkolenia. Co najmniej 50 z nich powinno zostać zrealizowane podczas 18 miesięcy poprzedzających aplikację

   

  Ocena wyników (dwa nagrania audio i transkrypcje sesji coachingowej). Ocena wyników (dwa nagrania audio i transkrypcje sesji coachingowej).
  Zaliczenie testu Coach Knowledge Assessment (CKA), jeżeli nie został zaliczony w ramach zdobywania akredytacji ACC.

   

  Zaliczenie testu Coach Knowledge Assessment (CKA), jeżeli nie został zaliczony w ramach zdobywania akredytacji ACC.

   

  Członkowie ICF: 300 USD
  Pozostałe osoby: 500 USDW przypadku więcej niż jednego podejścia do testu CKA zostaną naliczone dodatkowe opłaty.
  Członkowie ICF: 575 USD
  Pozostałe osoby: 775 USDW przypadku więcej niż jednego podejścia do testu CKA zostaną naliczone dodatkowe opłaty.

   

  Członkowie ICF: 675 USD
  Pozostałe osoby: 875 USDW przypadku więcej niż jednego podejścia do testu CKA zostaną naliczone dodatkowe opłaty.

   

  czas rozpatrzenia aplikacji
  4 tygodnie 
  czas rozpatrzenia aplikacji
  14 tygodnie
  czas rozpatrzenia aplikacji
  18 tygodnie
  Akredytacja PCC może zostać odnowiona po upływie 3 lat. Do odnowienia wymagane jest 40 jednostek  CCE.

   

  Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie ICF Global – PCC.

 5. Associated Certified Coach (ACC)

  Akredytacja Associate Certified Coach (ACC) jest przeznaczona dla praktykujących coachów.

  Do wyboru są trzy ścieżki akredytacji.

  Należy zapoznać się z wymaganiami, aby określić, która ścieżka jest dla Państwa najbardziej odpowiednia.

   

  Ścieżka ACC ACTP  Ścieżka ACC ACSTH  Ścieżka ACC Portfolio 
  Ukończenie pełnego programu ICF Accredited Coach Training Program (ACTP).

   

  Ukończenie przynajmniej 60 godzin specjalistycznego szkolenia w ramach programu ACTP lub ACSTH.

   

  Ukończenie przynajmniej 60 godzin dobrze udokumentowanego specjalistycznego szkolenia.
  Udokumentowane przeprowadzenie 100 godzin coachingu (z czego 75 musi być opłaconych) dla minimum 8 klientów. Liczą się wyłącznie godziny zrealizowane po rozpoczęciu specjalistycznego szkolenia. Ponadto co najmniej 25 godzin  powinno zostać zrealizowane  w ciągu 18 miesięcy poprzedzających złożenie aplikacji. Uczestniczenie w 10 godzinach mentoringu.

   

  Uczestniczenie w 10 godzinach mentoringu.

   

   

  Zaliczenie testu Coach Knowledge Assessment (CKA).

  Udokumentowane przeprowadzenie 100 godzin coachingu (z czego 75 musi być opłaconych) dla minimum 8 klientów. Liczą się wyłącznie godziny zrealizowane po rozpoczęciu specjalistycznego szkolenia. Ponadto co najmniej 25 godzin  powinno zostać zrealizowane  w ciągu 18 miesięcy poprzedzających złożenie aplikacji. Udokumentowane przeprowadzenie 100 godzin coachingu (z czego 75 musi być opłaconych) dla minimum 8 klientów. Liczą się wyłącznie godziny zrealizowane po rozpoczęciu specjalistycznego szkolenia. Ponadto co najmniej 25 godzin  powinno zostać zrealizowane  w ciągu 18 miesięcy poprzedzających złożenie aplikacji.
  Zaliczenie testu Coach Knowledge Assessment (CKA). Ocena wyników (nagranie audio i transkrypcja sesji coachingowej).
  Zaliczenie testu Coach Knowledge Assessment (CKA).
  Członkowie ICF: 100 USD
  Pozostałe osoby: 300 USDW przypadku więcej niż jednego podejścia do testu CKA zostaną naliczone dodatkowe opłaty.
  Członkowie ICF: 300 USD
  Pozostałe osoby: 500 USDW przypadku więcej niż jednego podejścia do testu CKA zostaną naliczone dodatkowe opłaty.
  Członkowie ICF: 400 USD
  Pozostałe osoby: 600 USDW przypadku więcej niż jednego podejścia do testu CKA zostaną naliczone dodatkowe opłaty.

   

  czas rozpatrzenia aplikacji
  4 tygodnie
  czas rozpatrzenia aplikacji

  4 tygodnie

  czas rozpatrzenia aplikacji

  14 tygodni

  Akredytacja ACC może zostać odnowiona po upływie 3 lat.
  Do odnowienia wymagane jest 40 jednostek CCE oraz 10 godzin mentoringu

  Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie ICF Global – PCC.

 6. Nowe zasady akredytacji ACC i PCC wchodzą w życie od 1 października 2016

  Dotyczą one wymaganych godzin przeprowadzonych sesji coachingowych (client log) dla akredytacji ACC i PCC

  W przypadku ACC wymagana liczba godzin nie ulega zmianie – nadal jest to 100 godzin (zegarowych!) sesji przeprowadzonych z co najmniej 8 klientami. Nadal co najmniej 75 tych godzin powinno być godzinami płatnymi.

  Jednakże do akredytacji liczyć się będą wyłącznie te godziny, które kandydat przeprowadzi po rozpoczęciu tego swojego coachingowego szkolenia (coach-specific training), które wykazuje w aplikacji.

  Dodatkowo wymagane będzie, by co najmniej 25 z tych 100 godzin odbyło się w ciągu 18 miesięcy poprzedzających aplikację.

  W przypadku PCC obniżeniu ulega liczba wymaganych godzin – będzie to 500 godzin (dotychczas: 750,) sesji przeprowadzonych z co najmniej 25 klientami. Co najmniej 450 godzin z tych 500 powinno być godzinami płatnymi.

  Także w tym przypadku do akredytacji liczyć się będą wyłącznie te godziny, które kandydat przeprowadził po rozpoczęciu swojego coachingowego szkolenia (coach-specific training), które wykazuje w aplikacji.

  Dodatkowo wymagane będzie, by co najmniej 50 z tych godzin odbyło się w ciągu 18 miesięcy poprzedzających aplikację.

   

  Uwaga!

  W okresie od 1 października 2015r do 30 września 2016 kandydaci MOGĄ aplikować według nowych zasad lub pozostać przy dotychczasowych.