Po co akredytacja?

 

Akredytacja (ang. credential) ICF jest dla coacha potwierdzeniem kompetencji zawodowych, a dla jego klientów stanowi gwarancję profesjonalizmu, etyki i wiarygodności coacha.

Znaki ACC ICF, PCC ICF, MCC ICF są powszechnie rozpoznawalne i otwierają drogę do międzynarodowej kariery i klientów na całym świecie.

Istnieją 3 poziomy akredytacji coacha

uzależnione od poziomu jego kompetencji, praktyki i wykształcenia:

Poziom ACC

(Associate Certified Coach)
odpowiada praktyce w wymiarze minimum

godzin sesji coachingowych

godzin specyficznego szkolenia

Kompetencje coacha doskonalone są przez udział w procesie mentor coachingu, a ich poziom sprawdzany przez asesorów ICF lub wewnętrznych egzaminatorów szkół ACTP.

Poziom PCC

(Professional Certified Coach)
odpowiada praktyce w wymiarze minimum

godzin sesji coachingowych

godzin specyficznego szkolenia

Kompetencje coacha doskonalone są przez udział w procesie mentor coachingu PCC, a ich poziom sprawdzany jest przez asesorów ICF lub wewnętrznych egzaminatorów szkół ACTP.

Poziom MCC

(Master Certified Coach)
odpowiada praktyce w wymiarze minimum

godzin sesji coachingowych

godzin specyficznego szkolenia

Kompetencje coacha doskonalone są przez udział w procesie mentor coachingu MCC, a ich poziom sprawdzany jest przez asesorów ICF.

Istnieje kilka ścieżek ubiegania się o akredytację – trzy ścieżki na poziomie ACCPCC oraz jedna ścieżka na poziomie MCC. Decydując się na aplikowanie o akredytację, coach bierze pod uwagę powyższe kryteria oraz rodzaj szkolenia, jakie odbył lub zamierza odbyć.

Coach ICF zobowiązany jest do nieustannego rozwoju.

 

Akredytacja ICF przyznawana jest na  3 lata. Do przedłużenia akredytacji należy przedstawić potwierdzenie uzyskania 40 tzw. punktów CCE (Continuing Coach Education). W ramach tych punktów co najmniej 24 powinny stanowić punkty w zakresie kluczowych kompetencji tzw. CC (Core Competencies), co najmniej 3 w zakresie etyki. Pozostałe punkty mogą dotyczyć innych obszarów rozwoju coacha tzw. RD (Resource Development).