Coaching w organizacji – modny trend czy inwestycja wspierająca rozwój?

utworzone przez  | kwi 15, 2017 | Coach pisze | 0 komentarzy

Czy  chciałbyś, aby Twoja firma była liderem na rynku?
Czy zastanawiałeś się jak podnieść efektywność działań Twojego zespołu?
Zastanawiasz się jak zbudować pozytywny wizerunek organizacji na rynku lub wewnątrz firmy?
Jakie działania podjąć, aby menedżerowie byli bardziej świadomi swoich kompetencji?
A może zadajesz sobie pytanie czym naprawdę jest coaching i jaka jest jego efektywność?

Coaching w Polsce jest coraz bardziej popularny. Polskim przedsiębiorcom, menedżerom oraz kadrze zarządzającej daje to dwie możliwości. Pierwsza to postrzeganie coachingu jako modnego trendu i rozmawianie o nim w środowisku biznesowym pozostając przy użyciu tradycyjnych metod rozwoju. Druga możliwość polega na wykorzystaniu doświadczeń innych krajów, które traktują coaching jako inwestycję wspierającą rozwój człowieka jak i całej organizacji.

 

Czym jest coaching?

 

Coaching jest wspaniałym procesem wzmacniającym indywidualny i kompleksowy rozwój człowieka. Według International Coach Federation coaching jest partnerską relacją, podczas której coach wspiera klienta w jak najlepszym wykorzystaniu jego potencjału na drodze do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

phpThumb_generated_thumbnailpng-5Coaching sprawia, że osoba lepiej wykorzystuje swoje umiejętności i naturalne zdolności – staje się bardziej kreatywna i zyskuje większą motywację. Coach inspiruje, a nie mówi jak lepiej żyć, czy jak lepiej działać. Coach nie ocenia w sesji i nie daje gotowych rozwiązań. Coach poprzez narzędzia, które stosuje, pytania które zadaje, poszerza horyzonty, otwiera nowe możliwości działania. Pytania mają moc rozbijania przekonań, które nam nie służą. Pytania pomagają zobaczyć sytuację z różnych perspektyw i stymulują do szukania odpowiedzi w sobie.

Coaching pomaga budować wartościowe postawy i rozwijać nowe strategie zachowań. Celem coachingu jest podniesienie wyników działania klienta i wzniesienie go na wyższy poziom jakości życia.

 

A co na to polskie badania?

 

Jako coach pracujący zgodnie ze standardami ICF miałam okazję przeprowadzić badania procesu coachingowego w instytucji finansowej. W procesie coachingu brali udział menedżerowie wyższego i średniego szczebla. Na początku coachingu 84% menedżerów uznało, że coaching to modny trend.

Celem coachingu było:

 • Zwiększenie efektywności menedżerów poprzez bazowanie na ich mocnych stronach
 • Wzmocnienie współpracy pomiędzy szczeblami organizacji
 • Rozwój kompetencji menedżerów w obszarze coachingu, aby mogli wydobywać ze współpracowników to co najlepsze.

 

Po 18 spotkaniach w ciągu 6 miesięcy blisko 90% menedżerów uznało, że coaching to inwestycja wspierająca rozwój:

 • 84% zadeklarowało zwiększenie zaangażowania w budowanie wartości firmy
 • według 90% coaching był zgodny z ich oczekiwaniami
 • 84% doświadczyło wzmocnienia pewności siebie
 • według 90% coaching ma potencjał do zwiększania korzyści dla biznesu
 • menedżerowie uznali, że coaching był wartościowy i zmienili pogląd, że to tylko modny trend (90%)

 

Prezes firmy, dyrektorzy, menedżerowie oraz współpracownicy mówią o polepszeniu relacji między szczeblami organizacji. Sami menedżerowie potwierdzają większą pewność siebie i bardziej pozytywne podejście do powierzonych obowiązków.

 

Efektywność w coachingu w liczbach

 

Coaching prowadzi do wyraźnej, mierzalnej poprawy oraz podnosi motywację. Zwrot z inwestycji (ROI) w coaching jest imponujący.

Skuteczność coachingu potwierdzają m.in. badania* opublikowane w 2009r. przez International Coach Federation, w których wzięło udział 2165 osób z 64 krajów. W tym badaniu klienci coachingu wskazali poprawę w obszarach:

 1. pewność siebie (80%)
 2. związki (73%)
 3. kompetencje komunikacyjne (72%)
 4. kompetencje interpersonalne (71%)
 5. wydajność w pracy (70%)
 6. równowaga życia zawodowego i osobistego (67%)
 7. zdrowie, dobre samopoczucie (63%)
 8. rozwój życia zawodowego, nowe możliwości zawodowe (62%)
 9. organizacja życia osobistego (61%)
 10. zarządzanie firmą (61%)
 11. zarządzanie czasem (57%)
 12. efektywność zespołów (51%)

 

Aż 96% klientów wskazało, że ze względu na wysoką skuteczność, skorzystaliby z coachingu ponownie.

Zwrot z inwestycji w coaching:

 • 86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji,
 • prawie co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji,
 • średnio firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji.

 

Coaching jest efektywny, bo pozwala na szybszą i większą skuteczność w doskonaleniu nowych zachowań i umożliwia wdrażanie realnych zmian. To inwestycja w rozwój, która przynosi wymierne korzyści. Przy wsparciu coacha zespoły zaczynają myśleć bardziej kreatywnie i patrzeć na sytuację z szerszej perspektywy. W rezultacie wysuwają o wiele więcej przydatnych i nowatorskich pomysłów, a to pomaga im szybciej poprawić wyniki.

 

Czy cele, wizje i strategie mają tylko prezesi, liderzy, menedżerowie?

Nie – mamy je wszyscy – dlatego też coaching jest nie tylko inwestycją w rozwój organizacji. Każdy z nas ma  plany, marzenia i chcemy osiągać swoje cele, niezależnie od roli jaką pełnimy.

Do sukcesu prowadzi długa droga i czasami, zanim się ruszy dalej, warto przystanąć i “naładować akumulatory” – pokonać ograniczenia, rozwinąć skrzydła i uwolnić swój potencjał oraz nowe źródła motywacji.

 
badanie PricewaterhouseCoopers wykonane na zlecenie International Coach Federation, ICF Global Coaching Client Study Executive Summary, 2009r.