O coachingu zespołów zwinnych.

Prowadzący: Marta Füchtenhans, PCC ICF
11 maja 2023, 14:00-16:00
Organizator: ICF Oddział Poznań
Spotkanie online - Zoom

Cena: 0,00 

Brak w magazynie

O coachingu zespołów zwinnych.

Prowadzący: Marta Füchtenhans, PCC ICF
ICF Oddział Poznań
11 maja 2023, 14:00-16:00
Spotkanie online - Zoom

Opis

O coachingu zespołów zwinnych.

Zespoły zwinne skupiają się na dostarczaniu wartości klientom szybciej i przy mniejszej liczbie problemów. Zespoły Agile dostarczają pracę iteracyjnie, w niewielkich, ale użytecznych przyrostach. Zespoły te piszą user stories, priorytetyzują backlog, spotykają się na daily stand up, a czasem też grają w planning pokera.
Zrozumienie ram i metod, w których pracują zespoły zwinne pozwala lepiej wspierać je w procesach coachingowych.
Podczas spotkania przybliżę, na czym polega zarządzanie projektami w metodologii Agile, jak pracują zespoły zwinne, jak można z nimi pracować coachingowo, a także czym różni się rola Agile coacha od coacha w ujęciu ICF.
Poruszymy też kwestię przydatności profilowania behawioralnego zespołu na przykładzie Extended DISC i mapy zespołu oraz tego, co w zespołach może dziać się nie tak, czyli dysfunkcji pracy zespołowej.
Spotkanie dedykowane jest dla osób zainteresowanych coachingiem zwinnych zespołów oraz łączeniem coachingu z project managementem.
Serdecznie zapraszam.

Prowadzący:

.

Marta Füchtenhans, PCC ICF

Trener biznesu oraz certyfikowany konsultant Extended DISC.
Przez kilkanaście lat pracowałam w międzynarodowych organizacjach zarządzając międzynarodowymi zespołami i projektami, często rozproszonymi. Mam doświadczenie jako project manager, a także jako Agile coach. Bardzo bliskie są mi techniki zwinne zarządzania projektami i praca z tzw. Agile mindset, pracowałam m.in. z zespołami w organizacji przechodzącej transformację z Waterfall na Agile.
Coachingiem w ujęciu ICF zajmuję się od 2014 roku. Pracuję coachingowo z klientami indywidualnymi oraz zespołami wspierając je w osiąganiu wyznaczonych celów i efektywnej współpracy. Łączę w ten sposób swoje ogromne pasje do coachingu i project managementu.