Kluczowe Kompetencje

(Wersja obecna)

International Coach Federation聽opracowa艂o jedena艣cie podstawowych kompetencji coachingowych.聽Maj膮 one na celu wprowadzenie wi臋kszej przejrzysto艣ci w rozumieniu umiej臋tno艣ci potrzebnych w zawodzie coacha. Kompetencje te oraz definicja coachingu ICF sta艂y si臋 podstaw膮 do oceny wiedzy w te艣cie聽Coach Knowledge Assessment聽(CKA). Kluczowe kompetencje,聽聽Core Competencies聽(CC), zosta艂y podzielone na cztery grupy. 呕adna z grup i kompetencji nie jest priorytetowa. Wszystkie s膮 niezb臋dne w wachlarzu umiej臋tno艣ci profesjonalnego coacha.

A. USTALANIE ZASAD WSP脫艁PRACY

1. Zgodno艣膰 z wytycznymi Kodeksu Etycznego i profesjonalnymi standardami zawodu coacha zrozumienie zasad etycznych i聽standard贸w coachingu oraz umiej臋tno艣膰 zastosowania ich we wszystkich聽sytuacjach coachingowych.

Coach:

a) rozumie i聽potwierdza swoj膮 postaw膮 i聽zachowaniem聽zapisy Kodeksu Etycznego ICF (patrz cz臋艣膰 III Kodeksu Etycznego)

b) rozumie i stosuje si臋 do wszystkich wytycznych Kodeksu Etycznego ICF聽

c) jasno komunikuje r贸偶nic臋 pomi臋dzy coachingiem, konsultingiem, psychoterapi膮 oraz innymi formami wsparcia

d) rozpoznaje, kiedy klient wymaga pomocy innego specjalisty i聽w razie konieczno艣ci kieruje tam klienta

 

2. Uzgodnienie kontraktu coachingowego – umiej臋tno艣膰 zrozumienia potrzeb聽danej interakcji coachingowej oraz doprowadzenia do聽zawarcia z聽klientem umowy w聽zakresie przebiegu procesu coachingowego oraz zasad wsp贸艂pracy klienta i聽coacha.

Coach:

a) rozumie i聽w聽skuteczny spos贸b omawia聽z聽klientem regu艂y i聽konkretne parametry relacji coachingowej (m. in. kwestie organizacyjne, op艂aty, terminy, w艂膮czenie dodatkowych os贸b, je偶eli zajdzie taka potrzeba)

b) osi膮ga porozumienie na聽temat tego, co jest, a co nie jest odpowiednie w聽relacji coachingowej, co jest, a co nie jest przedmiotem oferty oraz jaki jest podzia艂 odpowiedzialno艣ci pomi臋dzy coachem i聽klientem

c) rozstrzyga czy stosowane przez niego metody coachingu b臋d膮 skuteczne bior膮c pod uwag臋 potrzeby potencjalnego klienta

B. WSP脫艁TWORZENIE RELACJI

3. Budowanie zaufania i poczucia bezpiecze艅stwa klienta– umiej臋tno艣膰 stworzenia bezpiecznego, wspieraj膮cego 艣rodowiska, dzi臋ki kt贸remu rozwija si臋 wzajemny szacunek i聽zaufanie pomi臋dzy klientem i聽coachem.

Coach:

a) okazuje autentyczn膮 trosk臋 o聽dobro i聽przysz艂o艣膰 klienta

b) nieprzerwanie prezentuje sp贸jno艣膰, szczero艣膰 i聽uczciwo艣膰

c) wprowadza jasne zasady i聽dotrzymuje obietnic

d) okazuje szacunek wobec pogl膮d贸w klienta, jego stylu uczenia si臋 i聽sposobu bycia

e) na bie偶膮co wspiera oraz inspiruje klienta do聽nowych zachowa艅 i聽dzia艂a艅, r贸wnie偶 tych zwi膮zanych z podejmowaniem ryzyka i strachem przed pora偶k膮

f) pyta klienta o聽pozwolenie na dotykanie nowych, delikatnych temat贸w podczas coachingu

 

4. Obecno艣膰 coachingowa – zdolno艣膰 bycia w聽pe艂ni obecnym oraz tworzenia spontanicznej relacji z聽klientem, stosowanie stylu, kt贸ry prezentuje pewno艣膰, elastyczno艣膰 i otwarto艣膰.

Coach:

a) jest obecny i w elastyczny spos贸b dopasowuje si臋 podczas procesu coachingowego, 鈥瀟a艅czy z聽klientem鈥

b) korzysta z聽w艂asnej intuicji i聽ufa wewn臋trznej m膮dro艣ci聽–聽pod膮偶a za聽nimi

c) jest otwarty na to, 偶e nie zna odpowiedzi i聽podejmuje ryzyko

d) dostrzega wiele sposob贸w pracy z聽klientem i聽na聽bie偶膮co wybiera najskuteczniejszy

e) wykorzystuje poczucie humoru, aby stworzy膰 odpowiedni nastr贸j i energi臋

f) w spos贸b pewny zmienia punkt widzenia i eksperymentuje z聽nowymi mo偶liwo艣ciami w聽swoim sposobie dzia艂ania

g) prezentuje pewno艣膰 siebie podczas pracy z聽silnymi emocjami, potrafi zarz膮dza膰 sob膮 tak, aby nie da膰 si臋 przyt艂oczy膰 lub聽uwik艂a膰 w聽emocje klienta

C. EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE

5. Aktywne s艂uchanie– umiej臋tno艣膰 ca艂kowitego skupienia si臋 na聽tym co m贸wi, a聽czego nie m贸wi klient, aby zrozumie膰 znaczenie jego s艂贸w w聽kontek艣cie pragnie艅 oraz aby wesprze膰 w wyra偶eniu tego, co ma na my艣li.

Coach:

a) kieruje si臋 klientem i聽celami klienta,聽nie narzuca klientowi cel贸w, kt贸re uwa偶a za聽s艂uszne

b) ws艂uchuje si臋 w聽obawy, cele, warto艣ci i聽przekonania klienta聽pod k膮tem tego co jest, a聽co nie jest mo偶liwe

c) rozpoznaje r贸偶nice w聽s艂owach, tonie g艂osu i聽j臋zyku cia艂a

d) podsumowuje, parafrazuje, powtarza i聽odzwierciedla wypowiedzi klienta, aby zapewni膰 jasno艣膰 i聽pe艂ne zrozumienie

e) zach臋ca, akceptuje, pog艂臋bia i聽wzmacnia wyra偶ane przez klienta uczucia, spostrze偶enia, obawy, przekonania, sugestie, itp.

f) w艂膮cza do pracy coachingowej pomys艂y i sugestie klienta

g) rozumie i聽wy艂awia istot臋 tego, co klient komunikuje oraz pomaga klientowi dotrze膰 do聽sedna zamiast wdawa膰 si臋 w聽d艂ugie szczeg贸艂owe opowie艣ci klienta

h) pozwala klientowi na聽鈥瀘trz膮艣ni臋cie si臋鈥 lub聽wyrzucenie z聽siebie sytuacji bez oceniania lub聽przywi膮zania si臋 po to, aby m贸c przej艣膰 do聽nast臋pnych krok贸w

 

6. Mocne pytania– umiej臋tno艣膰 zadawania pyta艅, kt贸re ujawniaj膮聽informacje potrzebne do聽uzyskania maksymalnego efektu dla klienta i聽relacji coachingowej.

Coach:

a) zadaje pytania, kt贸re odzwierciedlaj膮 aktywne s艂uchanie oraz rozumienie punktu widzenia klienta

b) zadaje pytania, kt贸re pobudzaj膮 odkrywanie, g艂臋bsze zrozumienie, zobowi膮zanie lub dzia艂anie (np. takie, kt贸re kwestionuj膮 za艂o偶enia klienta)

c) zadaje pytania otwarte, kt贸re prowadz膮 do聽wi臋kszej przejrzysto艣ci, odkrywania nowych mo偶liwo艣ci lub wniosk贸w

d) zadaje pytania, kt贸re przybli偶aj膮 klienta do聽jego pragnie艅, zamiast pyta艅, kt贸re prowadz膮 do uzasadnienia lub spojrzenia wstecz

7. Bezpo艣rednia komunikacja– umiej臋tno艣膰 skutecznego komunikowania si臋 podczas sesji coachingowej oraz聽u偶ywania j臋zyka, kt贸ry ma najbardziej pozytywny wp艂yw na聽klienta.

Coach:

a) w spos贸b jasny, zrozumia艂y i bezpo艣redni udziela informacji zwrotnej

b) przeformu艂owuje i聽wzmacnia komunikaty, aby pom贸c klientowi spojrze膰 z聽innej perspektywy i zrozumie膰, czego chce lub czego nie jest pewien

c) jasno komunikuje cele coachingu, plan sesji coachingowej, cele stosowanych technik lub 膰wicze艅

d) u偶ywa w艂a艣ciwego j臋zyka, kt贸ry wyra偶a szacunek dla klienta (np. bez zabarwie艅 zwi膮zanych z聽p艂ci膮, ras膮, a聽tak偶e bez 偶argonu i聽j臋zyka technicznego)

e) u偶ywa metafor i analogii, aby zilustrowa膰 punkt widzenia lub naszkicowa膰聽s艂owny obraz

D. WSPIERANIE PROCESU UCZENIA I OSI膭GANIA REZULTAT脫W

8. Budowanie 艣wiadomo艣ci– umiej臋tno艣膰 integracji i聽w艂a艣ciwej oceny wielu 藕r贸de艂 informacji oraz przedstawiania interpretacji, kt贸re pomagaj膮 klientowi poszerza膰 艣wiadomo艣膰, a聽tym samym osi膮gn膮膰 uzgodnione rezultaty.

Coach:

a) wykracza poza聽to, co powiedzia艂 klient wy艂awiaj膮c jego obawy i聽nie utyka w聽opowie艣ciach klienta

b) wywo艂uje ciekawo艣膰 do聽g艂臋bszego zrozumienia, wi臋kszej 艣wiadomo艣ci i聽jasno艣ci

c) identyfikuje ukryte obawy klienta oraz typowe i聽utrwalone sposoby postrzegania siebie i聽艣wiata, a聽tak偶e r贸偶nice pomi臋dzy faktami i聽interpretacjami, jak r贸wnie偶 rozbie偶no艣ci pomi臋dzy my艣lami, uczuciami i聽dzia艂aniami

d) pomaga klientowi w聽odkrywaniu nowych sposob贸w my艣lenia, przekona艅, sposob贸w postrzegania, emocji, nastroj贸w, itp. kt贸re wzmacniaj膮 jego zdolno艣膰 do聽podejmowania聽dzia艂a艅 oraz osi膮gania tego, co dla niego jest najwa偶niejsze

e) pokazuje klientowi szersz膮 perspektyw臋 oraz inspiruje do聽zobowi膮zania si臋 do patrzenia z innego punktu widzenia i聽znajdowania nowych sposob贸w dzia艂ania

f) pomaga klientowi dostrzega膰 r贸偶ne, powi膮zane ze sob膮 czynniki, kt贸re wp艂ywaj膮 na聽niego i聽jego zachowania (np. na my艣li, emocje, cia艂o, czy otoczenie)

g) wyra偶a spostrze偶enia w聽spos贸b, kt贸ry jest dla klient贸w u偶yteczny i聽warto艣ciowy

h) identyfikuje g艂贸wne mocne strony versus g艂贸wne obszary do uczenia si臋 i聽rozwoju, a聽tak偶e najwa偶niejsze obszary do聽zaadresowania podczas coachingu

i) prosi klienta o聽rozr贸偶nienie pomi臋dzy sprawami b艂ahymi a聽wa偶nymi, pomi臋dzy sytuacyjnymi a聽powtarzaj膮cymi si臋 zachowaniami, kiedy zauwa偶a rozd藕wi臋k pomi臋dzy tym, co klient m贸wi, a tym, co robi


9. Tworzenie dzia艂a艅
– umiej臋tno艣膰聽tworzenia z聽klientem okazji do ci膮g艂ego uczenia si臋, podczas coachingu oraz w聽sytuacjach 偶yciowych lub zawodowych, a聽tak偶e do聽podejmowania nowych dzia艂a艅, kt贸re w聽najbardziej efektywny spos贸b doprowadz膮 do聽uzgodnionych聽rezultat贸w coachingu.

Coach:

a) pobudza do聽kreatywno艣ci oraz asystuje klientowi w聽procesie okre艣lania dzia艂a艅, kt贸re umo偶liwi膮 klientowi zaprezentowanie, 膰wiczenie oraz pog艂臋bianie nowej wiedzy

b) pomaga klientowi skupi膰 si臋 i聽systematycznie poznawa膰 konkretne obawy i聽mo偶liwo艣ci, kt贸re s膮 kluczowe do聽osi膮gni臋cia uzgodnionych聽cel贸w coachingu

c) zach臋ca klienta do聽poszukiwania alternatywnych pomys艂贸w i聽rozwi膮za艅, warto艣ciowania alternatyw oraz uwzgl臋dniania ich przy聽podejmowaniu decyzji

d) promuje aktywne eksperymentowanie oraz odkrywanie siebie, podczas gdy klient od聽razu stosuje w聽偶yciu prywatnym i聽zawodowym to, co by艂o omawiane i聽co odkry艂 podczas sesji

e) 艣wi臋tuje sukcesy klienta oraz mo偶liwo艣ci jego rozwoju w聽przysz艂o艣ci

f) kwestionuje za艂o偶enia i聽przekonania klienta, aby sprowokowa膰 nowe pomys艂y i聽odkrywa膰 nowe sposoby dzia艂ania

g) wy艂awia oraz wspiera punkty widzenia, kt贸re s膮 sp贸jne z聽celami klienta oraz zach臋ca, bez przywi膮zywania si臋 do聽nich,聽do ich rozwa偶enia

h) pomaga klientowi wdra偶a膰 pomys艂y 鈥瀘d zaraz鈥 podczas sesji coachingowych, zapewniaj膮c natychmiastowe wsparcie

i) zach臋ca do聽wyj艣cia poza znany obszar i podejmowania wyzwa艅, ale r贸wnie偶 do聽komfortowego tempa uczenia si臋

10. Planowanie i wytyczanie cel贸w– umiej臋tno艣膰 tworzenia i聽utrzymywania razem z聽klientem efektywnego planu coachingu.

Coach:

a) konsoliduje聽zebrane informacje i聽tworzy z聽klientem plan coachingu oraz cele rozwojowe, kt贸re odnosz膮 si臋 do obaw i聽g艂贸wnych obszar贸w do nauki i聽rozwoju

b) tworzy plan, kt贸rego rezultaty s膮 osi膮galne, mierzalne, konkretne i聽maj膮 okre艣lone daty docelowe

c) dostosowuje plan do聽przebiegu procesu coachingowego oraz聽zmieniaj膮cej si臋 sytuacji

d) pomaga klientowi zidentyfikowa膰 oraz dotrze膰 do聽r贸偶nych materia艂贸w wspieraj膮cych uczenie si臋 (np. do ksi膮偶ek lub innych specjalist贸w)

e) identyfikuje pierwsze sukcesy, kt贸re s膮 wa偶ne dla klienta

11. Zarz膮dzanie post臋pami i odpowiedzialno艣ci膮 –聽umiej臋tno艣膰 utrzymania uwagi na聽tym, co jest wa偶ne dla klienta przy聽jednoczesnym pozostawieniu klientowi odpowiedzialno艣ci za聽podejmowanie dzia艂a艅

Coach:

a) jasno wymaga od聽klienta dzia艂a艅, kt贸re przybli偶膮 klienta w聽kierunku ustalonych cel贸w

b) demonstruje pod膮偶anie聽poprzez zadawanie pyta艅 zwi膮zanych z聽dzia艂aniami, do聽kt贸rych wykonania klient zobowi膮za艂 si臋 podczas poprzedniej lub poprzednich sesji

c) docenia klienta za聽to, co zrobi艂, czego nie zrobi艂, czego si臋 nauczy艂 i co sobie u艣wiadomi艂 od聽czasu poprzedniej lub poprzednich sesji

d) w聽spos贸b efektywny przygotowuje, organizuje i聽przegl膮da wraz z聽klientem informacje uzyskane podczas sesji

e) dba o聽鈥瀠trzymanie kursu鈥 przez klienta pomi臋dzy sesjami poprzez koncentrowanie uwagi klienta na聽planie coachingu i聽rezultatach, uzgodnionych dzia艂aniach oraz tematach na聽przysz艂e sesje

f) koncentruje si臋 na聽planie coachingu, a聽jednocze艣nie jest otwarty na聽dostosowanie zachowa艅 i聽dzia艂a艅 do聽przebiegu procesu coachingowego i聽zmian臋 kierunku podczas sesji

g) potrafi porusza膰 si臋 w聽prz贸d i聽w聽ty艂 w szerszym kontek艣cie pomi臋dzy tym, dok膮d klient zmierza, stworzeniem kontekstu do聽tego, co jest omawiane podczas聽sesji oraz tym, czego klient pragnie

h) wspiera samodyscyplin臋 klienta oraz czyni klienta odpowiedzialnym, za to, co klient m贸wi, ze zrobi, za聽rezultaty zamierzonych dzia艂a艅 oraz za聽konkretne plany powi膮zane z wyznaczonymi ramami czasowymi

i) rozwija zdolno艣膰 klienta do聽podejmowania decyzji, adresowania g艂贸wnych obaw oraz rozwijania samego siebie (informacja zwrotna, okre艣lanie priorytet贸w, ustalanie tempa uczenia si臋, refleksja聽oraz uczenie si臋 poprzez聽do艣wiadczenia)

j) w聽spos贸b pozytywny konfrontuje klienta z聽faktem niewywi膮zywania si臋 z聽podj臋tych zobowi膮za艅