International Coach Federation Polska zaprasza już po raz dziewiąty na Coaching Academy.

W tym roku świętujemy 15-lecie ICF Polska oraz 25-lecie ICF na świecie, dlatego do udziału zapraszamy naszych członków oraz wszystkich coachów, którzy chcą z nami pogłębiać wiedzę i rozwijać swój warsztat.

W programie wiele ciekawych tematów.

Osoby ubiegające się o odnowienie akredytacji będą miały szansę zdobyć 14,5 punktów CCE.

Spotkanie odbywa się online i będzie tłumaczone na język polski.

Co w programie:

  • 8 spotkań prowadzonych przez akredytowanych coachów ICF oraz światowych ekspertów– aktualne tematy
  • od zmian w Kodeksie Etycznym ICF, poprzez  Model Kluczowych Kompetencji, aż po trendy i przyszłość coachingu

2 października – piątek

Kodeks Etyczny ICF i Ty – BENITA STAFFORD-SMITH, MCC ICF

Podczas warsztatów dokonamy przeglądu nowego Kodeksu Etycznego ICF, aby w pełni zrozumieć, dlaczego jest on tak ważny w pracy profesjonalnego coacha.  Przyjrzymy się, jaką ochronę zapisy Kodeksu zapewniają nam, naszym klientom oraz naszej profesji.

Najlepszym sposobem na zrozumienie kwestii etycznych, jest pochylenie się nad prawdziwymi przykładami. Dlatego zachęcam uczestników, aby przyszli z nurtującymi ich pytaniami i dylematami. Przyjrzyjmy się wspólnie nie ostremu obszarowi, jakim jest Etyka, na gruncie której odpowiedzi nie zawsze są oczywiste. Zastanowimy się, jak możemy zadbać o to, aby mieć pewność, że przestrzegamy Kodeksu Etycznego ICF. 

Profesjonalny coaching się rozwija, dlatego tak ważne jest, abyśmy jako profesjonalni coachowie korzystali z nowego Kodeksu Etycznego ICF i w ten sposób dbali o etyczne praktyki po stronie wszystkich zaangażowanychBenita Stafford-Smith MCC, jest superwizorem oraz Advanced Systemic Team Coachem. Na szerokie doświadczenie Benity składa się ponad 5 tysięcy godzin sesji coachingowych z setkami klientów z trzech kontynentów.

Obecnie Benita zarządza obszarem coachingu w firmie consultingowej specjalizującej się w HR. Jej klientami są zarządy wiodących firm, które dzięki jej profesjonalnemu wsparciu wypracowują jasne cele i sposób ich osiągania . 

Benita była założycielem oddziału ICF w Omanie i jego pierwszym prezesem. Zainicjowała również nagrody ICF ME Prism, a także była członkiem ICF EMEA Regional Advisory Council (Regionalnej Rady Doradczej w Regionie EMEA). Obecnie jest przewodniczącą ICF Global Board ds. akredytacji i standardów. Benita jest autorką dwóch książek, współautorką kolejnych dwóch i blogerką. Jej artykuły są również publikowane w mediach tradycyjnych.

9.00 – 11.00

2 CC z etyki

Wstęp do coachingu ontologicznego – jak ciało, emocja i język działają razem – HANNEKE DINGEN, MCC ICF, dr n med. MAGDALENA SKOPIŃSKA Master Somatic Coach™

Podczas tego interaktywnego spotkania, będziemy odkrywać model coachingu ontologicznego. Przyjrzymy się jego pochodzeniu i teorii, która za nim stoi. Podniesiemy świadomość, jak ciało, emocja i język szukają zgodności, a także jak Twoja obecność jako coacha w konwersacji coachingowej wpływa na rezultat coachingu. Razem będziemy praktykować centrowanie.

Będziemy również sprawdzać, jak możesz przenieść konwersację coachingową na kolejny poziom poprzez włączenie ciała i emocji, zarówno coachee, jak i swoich. Hanneke zrobi krótkie demo takiej sesji (jeśli warunki techniczne na to pozwolą), będziemy dzielić się doświadczeniem i mierzyć się z pytaniami.

W ramach przygotowania, przyjdź ze swoim pytaniem coachingowym.   

Hanneke Dingen ukończyła w 1991 roku MBA (INSEAD), posiada akredytację MCC i jest mentor coachem. Od 2001 roku pracuje jako coach z prezesami, wyróżniającymi się specjalistami oraz kluczowymi zespołami, współtworzy i wspiera prowadzenie indywidualnie opracowanych programów transformacji liderskiej.

Mieszka w Holandii. Wraz z zespołem The Jane Company wspiera klientów w kraju i na świecie. Misją jej firmy jest poszerzanie świadomości i rzucenie nowego światła na zrównoważone i bardziej harmonijne liderstwo. 

Wcześniej, przez 14 lat, Hanneke z sukcesem rozwijała karierę zawodową w międzynarodowych korporacjach takich jak Hewlett-Packard, TBWA, czy Procter & Gamble.

 
dr n med. MAGDALENA SKOPIŃSKA Master Somatic Coach™ Coach ontologiczny i Coach somatyczny Jedyna w Polsce Master Somatic Coach , certyfikowana przez Strozzi Institute w Kalifornii – główny ośrodek rozwoju i nauczania podejścia Somatics (nurt wspomagania rozwoju i terapii, który nacisk kładzie na zautomatyzowane, „zapisane w ciele” reakcje, które decydują o większości naszych zachowań). Założycielka LaFOL Institute, propagującego holistyczne podejście do rozwoju i terapii. Instytut w pracy z klientami i zespołami wybiera różne sposoby uczenia się i wspierania transformacji: poprzez zrozumienie i język, poprzez emocje i nastroje oraz poprzez ciało, docierając do dominujących w życiu reakcji i działań wyuczonych, w dużej mierze automatycznych.

11.30 – 13.30

1,5 CC 0,5 RD

Kultywowanie podejścia coachingowego (coaching mindset), czyli co wnoszą zaktualizowane Kluczowe Kompetencje ICF – CARRIE ELIZABETH ABNER, Vice President, Credentials and Standards at ICF

W listopadzie 2019 roku ICF ogłosił brzmienie zaktualizowanych Kluczowych Kompetencji. Są one rezultatem niemal dwuletnich dogłębnych badań. Bazują na danych zebranych od ponad 1.300 coachów z całego świata, reprezentujących różne obszary i style coachingu, zróżnicowane doświadczenie, poziom akredytacji, a także wywodzących się z różnych szkół coachingu. Wśród nich byli zarówno członkowie ICF, jak i coachowie spoza tego grona.

W badaniu potwierdzono, że istotna część obecnych Kluczowych Kompetencji ma wciąż fundamentalne znaczenie dla praktyki coachingowej. Jednocześnie pojawiły się nowe kwestie, które zostały włączone do modelu Kluczowych Kompetencji, a wśród nich: podejście coachingowe (coaching mindset), nieustanna praktyka refleksyjna, rozróżnienie pomiędzy różnymi poziomami umów coachingowych oraz znaczenie świadomości kulturowej, systemowej i kontekstowej w ramach relacji coachingowej. Połączenie kwestii fundamentalnych i tych, które pojawiły się w badaniu jest odzwierciedleniem kluczowych elementów praktyki coachingowej dzisiaj, a także silniejszych i bardziej kompleksowych standardów naszej profesji w przyszłości. 

Podczas tego spotkania chcę dokonać przeglądu zaktualizowanych Kluczowych Kompetencji i co one oznaczają dla praktyków coachingu oraz dla całej profesji.

Carrie Elizabeth Abner, Vice President ds. akredytacji i standardów w ICF. Pracuje na rzecz wysokich standardów, wartości oraz integralności akredytacji ICF. Wcześniej, na stanowisku Assistant Director ds. komunikacji w Council of State Governments, pracowała z ustawodawcami stanowymi, sędziami sądu najwyższego oraz kadrą kierowniczą nad wzmacnianiem współpracy oraz dzieleniem się dobrymi praktykami pomiędzy poszczególnymi stanami. Ma na swoim koncie zarządzanie projektami grantowymi w obszarze zapobiegania i pomocy ofiarom napaści na tle seksualnym oraz przemocy w rodzinie w amerykańskim Departamencie Sprawiedliwości. Działała również na rzecz ochrony kobiet i dzieci o statusie uchodźcy podczas kryzysów humanitarnych. Carrie posiada tytuł magistra w dziedzinie stosunków międzynarodowych, który otrzymała na George Washington University w Waszyngtonie, D.C.

15.00 – 16.30

1,5 CC

Rozprawiamy się z założeniami na temat coachingu – perspektywa oparta na badaniach i doświadczeniu – dr Wilma Slenders, PCC ICF

W dziedzinie coachingu panuje wiele powszechnie przyjętych założeń, które mogły kiedyś być prawdziwe, ale dzisiaj już nie są. Niektóre z nich nigdy nie były prawdziwe, ale powtarzano je tak wiele razy,  że stały się powszechnie znanym podejściem. Oto przykłady: coach, który zadaje NAPRAWDĘ dobre pytania, może być coachem dla każdego klienta, istnieje optymalna liczba sesji coachingowych, ustalanie celów ma kluczowe znaczenie dla sukcesu klientów, DA SIĘ lub NIE DA SIĘ wyliczyć zwrotu z inwestycji w coaching (ROI), coach z akredytacją jest zawsze lepszy.

Podczas tego spotkania chciałabym pochylić się nad niektórymi z nich i zakwestionować je w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe, a także wspierając się doświadczeniami uczestników i dzieląc się moimi własnymi doświadczeniami, które zdobyłam jako coach pracujący z liderami i menedżerami.

dr Wilma Slenders, jest wysoce wykwalifikowanym doradcą strategicznym, executive coachem oraz konsultantem ds. przywództwa i efektywności organizacyjnej. Znana jest z pragmatycznego, zorientowanego na wyniki podejścia w biznesie. Ma na swoim koncie procesy skutecznych transformacji dużych organizacji i klientów indywidualnych.

Ogromne doświadczenie we współpracy z liderami na wszystkich szczeblach organizacji, połączone z szerokim wykształceniem w zakresie przywództwa i zarządzania, stanowi dla Wilmy źródło wyjątkowej perspektywy na role lidera w organizacji, jego relacje i wyzwania.

Wilma jest założycielką Transcend Management Advisors Inc., współprzewodniczy ICF Global Coaching Science Community of Practice (międzynarodowa grupa praktyków przy ICF zajmująca się podejściem naukowym w coachingu) oraz pełni funkcję prezesa ICF oddziału Calgary.

17.00 – 18.30

1,5 CC

Trendy i przyszłość coachingu – MAGDA MOOK, CEO ICF, BARTOSZ BERENDT MCC ICF, prezes Izby Coachingu, DOROTA WRÓBLEWSKA, członek zarządu EMCC, ZUZANNA MAZUREK PCC ICF, prezes ICF Polska

Magda Mook, CEO ICF, przedstawi trendy w coachingu na podstawie badań prowadzanych przez ICF na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem wyników dotyczących Europy i Polski. Podejmie również temat wyzwań i szans, jakie stoją przed naszą branżą, a także jej przyszłości. Po krótkiej prezentacji, do dyskusji włączą się przedstawiciele trzech największych organizacji coachingowych w Polsce – EMCC, Izby Coachingu i ICF Polska, które razem jako Forum Organizacji Coachingowych dbają o rozwój naszej profesji i wspólnie wypowiadają się na tematy związane z naszą branżą.

Więcej informacji o Magdzie Mook znajdziecie na profilu:

Więcej informacji o Bartoszu Berendtcie MCC ICF, prezesie Izby Coachingu znajdziecie tutaj:

Więcej informacji o Dorocie Wróblewskiej, członku zarządu EMCC znajdziecie tutaj:

Więcej informacji o Zuzannie Mazurek PCC ICF, prezes ICF Polska znajdziecie tutaj:

19.00 – 20.30

1 RD

3 października – sobota

Jak pracować z niepewnością: podejście somatyczne – Pete Hamill

Spotkanie poświęcone jest koncepcji coachingu somatycznego i takich praktyk jak body awareness, bodyworkmindfulness w przypadku coacha i klienta. Przyjrzymy się, jak podejście to można wykorzystać w czasach złożonych i niepewnych, żeby lepiej rozumieć odpowiedzi płynące z ciała.

Podczas tego interaktywnego spotkania uczestnicy:
– dowiedzą się, dlaczego stosowanie praktyk somatycznych jest ważne, gdy chcemy poradzić sobie z odpowiedziami na złożoność i niepewność wokół nas płynącymi z ciała
– pogłębią rozumienie i wiedzę, jak fundamentalną rolę odgrywają praktyki somatyczne w zmianie nawyków, zachowania i interpretacji świata, w przypadku gdy przestały one być istotne lub nie służą już klientowi
– odkryją jak nasz stan wpływa na ciało – na poziomie mięśni, organów i systemu nerwowego
– poznają proste koncepcje i praktyki somatyczne, które wspierają zmianę schematów odpowiedzi na złożoność i niepewność wokół nas, a które będziesz mógł zastosować od zaraz


Pete Hamill jest konsultantem, coachem i facylitatorem. Pracuje nad rozwojem klientów indywidualnych, zespołów i całych organizacji w podejściu somatycznym. Jest starszym wykładowcą w Strozzi Institute, ekspertem w obszarze Embodied Leadership i autorem książki na ten temat. Interesuje się przywództwem i rozwojem osobistym, włączając rolę, jaką konflikt odgrywa w organizacji i społeczeństwie. Dodatkowo, Pete pracuje jako tutor na studiach magisterskich  na kierunku Rozwój ludzi i organizacji oraz na studiach podyplomowych z coachingu w Roffey Park Institute. Obecnie rozpoczął prace nad doktoratem na temat Embodied Leadership.

09.00 – 10.00

0,5 CC 0,5 RD

Praca z nowym modelem Kluczowych Kompetencji ICF – TRACY SINCLAIR, PCC ICF, past Chair of ICF Global

Podczas tego spotkania dokonamy przeglądu zaktualizowanego modelu Kluczowych kompetencji ICF. Przyjrzymy się dokładniej każdej kompetencji, zwracając uwagę na ważne różnice oraz inne istotne zagadnienia. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania oraz dzielić się z grupą przykładami własnego planu wdrożenia nowego modelu w swojej praktyce coachingowej.


Tracy Sinclair, PCC ICF jest executive coachem, mentor coachem, superwizorem, trenerem oraz asesorem ICF PCC. Jej firma świadczy usługi w dwóch obszarach. Pierwszym jest profesjonalny coaching w organizacjach, rozwijanie menedżerów i liderów oraz wspieranie organizacji w kształtowaniu własnej kultury poprzez coaching. Drugi, to kształcenie coachów poprzez szkolenia na wszystkich poziomach, mentoring i superwizję. Tracy działa w ICF na zasadzie wolontariatu od 2010 roku. W latach 2013-2014 była prezesem ICF UK, zaś od 2016 jest dyrektorem w ICF Global Board. W 2017 r. była skarbnikiem, w 2018 pełniła funkcję Global Chair (Globalnego Prezesa), a w 2019 r. Immediate Past Global Chair. W chwili obecnej Tracy zajmuje stanowisko dyrektora w International Coaching Federation Global Enterprise Board.

10.30 – 12.30

2 CC

Budowanie długofalowego sukcesu w coachingu biznesowym – ANNA PYREK, MCC ICF oraz MAŁGORZATA SZTEJTER

W czasie warsztatu podejmiemy dwa tematy związane ze ścieżką zawodową coacha biznesowego. Pierwszy dotyczy kompetencji budowania etycznych i skutecznych relacji  z interesariuszami  i prezentowania siebie jako experta na trzech etapach kariery coacha biznesowego. Pokażemy zestaw oczekiwań od strony executive HR i odpowiadające im techniki pracy coachingowej na sesjach trójstronnych i prezentacyjnych.

Drugi temat dotyczy dźwigni efektywności coachingu widocznego dla otoczenia biznesowego twojego klienta. Podzielimy się dobrymi praktykami, które nauczą cię jak wspierać klienta w negocjacjach swoich celów rozwojowych na początku programu coachingowego oraz komunikowania zmiany i  wpływania na organizację w czasie jego zamykania. Odniesiemy się do realizacji programów w formie zdalnej i osobistej w Polsce i Europie.

Anna Pyrek, MCC ICF, rzemiosło przywództwa to jej pasja, praktykuje je jako partner zarządzający firmy konsultingowej Kingmakers i jako executive coach organizacji w Polsce i Europie. Łączy ciepłe i bliskie relacje z Klientami z podejściem systemowym i strategicznym. Ponad 2600 godzin coachingu indywidualnego oraz 1100 grupowego wzbogaca praktyką edukacyjną: przez 15 lat wprowadziła na rynek ponad 4 500 adeptów mądrego rozmawiania. Jako mentor wspiera wiele organizacji, współpracuje z Vital Voices, Technologią w Spódnicy, Women in Law.

Gość warsztatu – Małgorzata Sztejter

13.00 – 14.30

1,5 CC

Zrozumieć Klienta w procesie coachingowym poprzez zrozumienie psychiki ludzkiej – dr JOANNA RAJANG, MCC ICF

Webinar porusza kwestie różnorodnych zachowań Klienta, które odwodzą go od osiągnięcia celu procesu, a które zdają się być odpowiedzią jego psychiki na zaistniałą sytuację wymagającą zmian, konfrontacji z własnymi lękami, potrzebami, przekonaniami czy wartościami. Poszanowanie  potrzeb Klienta, a nie tylko odpowiadanie na prezentowane zachowania postrzegam jako odpowiedzialność coacha w procesie. Co zrobić, kiedy Klient nie realizuje planu, który sam sobie wyznaczył? Co zrobić kiedy przekłada spotkania? Co zrobić, kiedy zmienia cel z sesji na sesję? Nie pomoże i nie jest rozwiązaniem odwoływanie się do kontraktu. A co tym rozwiązaniem, pozwalającym Klientowi osiągnąć cel, jest? O tym na webinarze.


Joanna Rajang, MCC ICF

15.00 – 17.00

1,5 CC 0,5 RD

Cena:

0 zł dla członków zwyczajnych ICF Polska

150 zł dla członków wspierających ICF Polska

300 zł dla coachów niezrzeszonych w ICF Polska

Sprzedaż biletów kończy się we środę 1 października.

 

Pamiętaj! Możliwość skorzystania z przysługujących zniżek jest tylko po zatwierdzeniu profilu członka zwyczajnego / konta członka wspierającego. Jeśli nie masz jeszcze konta, założysz je tutaj: dla Członków Zwyczajnych lub tutaj dla Członków Wspierających

Profile członków zwyczajnych oraz konta członków wspierających uprawniające do udziału w Coaching Academy ze zniżką, akceptowane są w ciągu 3 dni, jeśli chcesz przyśpieszyć proces, wyślij na info@icf.org.pl potwierdzenie opłacenia członkostwa (ICF Global / ICF Polska).

Coaching Academy 2020 odbywa się on-line na platformie ZOOM

Linki do poszczególnych warsztatów otrzymasz po dokonaniu rejestracji na wydarzenie