Coach pisze

Jak odnaleźć istotę coacha w sobie?

Coaching tao – YIN i YANG, czyli równowaga i spójność w stosunku do myśli, emocji i działania. Jak chcę myśleć? Jak chcę się czuć? Jak chcę działać?Pytanie jak? to wrota do nieskończoności poznawania: Jak chcesz …? Jak to widzisz? Jak to zrobisz? Jakie pojawią się...