Coaching podejmowania decyzji - jak wspierać klienta w byciu wolnym od przywiązań i podejmowaniu świadomych wyborów

Prowadzący: Anna Pyrek
22 maja 2022, 15:30-17:30
Organizator: ICF Oddział Mazowsze
Spotkanie online - Zoom

Cena: 0,00 

Coaching podejmowania decyzji - jak wspierać klienta w byciu wolnym od przywiązań i podejmowaniu świadomych wyborów

Prowadzący: Anna Pyrek
ICF Oddział Mazowsze
22 maja 2022, 15:30-17:30
Spotkanie online - Zoom

Opis

Coaching podejmowania decyzji – jak wspierać klienta w byciu wolnym od przywiązań i podejmowaniu świadomych wyborów

Istotą coachingu jest poszerzanie obszarów wewnętrznej wolności naszych klientów. Utrzymanie takiej wolności jest szczególnie ważne w przełomowych momentach życia lub pracy zawodowej naszych klientów coachingowych. Często odbywa się ono poprzez zauważenie i zrozumienie własnych wzorców myślowych. Tego typu praca często opiera się na coachingu obecności, podglądaniu swojego myślenia w zwolnionym tempie i dostrzeżenia ze „nasza prawda” jest tylko jedna z dostępnych perspektyw. Od tego momentu w coachingu zaczyna się prawdziwy wybór. Wybór paradygmatu myślenia, perspektywy patrzenia na daną sytuację, tworzenia opcji rozwiązań i rozumienia konsekwencji.
W pracy z klientem, który jest gotowy na świadome wybory przydają się techniki nazywania i podważania paradygmatów myślenia, nazywania dostępnych i poszukiwaniu nowych opcji oraz porównywaniu decyzji wraz z konsekwencjami. Z każdego z tych obszarów pokarzemy po jednym narzędziu. Pokażemy Ci także jak ważne jest nie narzucanie klientowi swojego sposobu myślenia i podejmowania decyzji.

Prowadzący:

.

Anna Pyrek

Przywództwo i zarządzanie są moją pasją. Od 15 lat prowadzę programy coachingu grupowego dla zespołów zarządzających w dużych organizacjach oraz programy indywidualne Executive Coachingu. Moją ulubioną formą wspierania organizacji jest coaching systemowy, kiedy mogę facylitować zmiany na szerokim poziomie, współpracując z zespołami i kluczowymi liderami.

Od 2011 rozwijam praktykę mentoringową poprzez przygotowanie i wdrażanie  kompleksowego programu edukacyjnego dla Mentorów. Wraz z zespołem doświadczonych specjalistów wspieram menedżerów doskonalących kompetencje rozwijania swoich ludzi oraz przygotowuję Mentorów do pełnienia tej roli wewnątrz na zewnątrz swoich organizacji.

Pełnię rolę dyrektora programowego Kingmakers™ Academy gdzie odpowiadam za merytoryczną stronę programów i szkolenie trenerów coachingu i mentoringu.