Komisja Rewizyjna – Formularz zgłoszeń

Zgłaszając swoją kandydaturę potwierdzam, że w przypadku wybrania mnie do Komisji Rewizyjnej, zobowiązuję się do angażowania się w prace ICF Polska w ramach wolontariatu i nieodpłatnie. Jednocześnie, zobowiązuję się do:

– przestrzegania zasad obowiązujących w stowarzyszeniu, w szczególności Statutu, Regulaminu oraz Kodeksu Etycznego
– przestrzegania zasad obowiązujących w Globalnym Kodeksie Lidera ICF- https://coachfederation.org/chapter-leader-ethical-guidelines
– podpisania umowy wolontariackiej
– aktywnego uczestnictwa w sesjach online z zarządem odbywających się raz w kwartale
– odpowiedzialności za wskazane obszary w funkcji członka Komisji Rewizyjnej zgodnych z Regulaminem Stowarzyszenia

Imię i nazwisko *

Adres email *

Poziom aktualnej akredytacji ICF *
ACCPCCMCCbrak akredytacji

Opis kandydata do publikacji (max 100 słów) *

Opis dotychczasowych działań na rzecz ICF Polska (max 200 słów) *

Załączam swoje zdjęcie do publikacji (max 1MB) *

Co w ramach obowiązków związanych z pełnieniem członka Komisji Rewizyjnej chciałbym/chciałabym zrobić (max. 100 słów) *

* - pola wymagane