Formularz zgłoszeń do prowadzenia Narzędziowni ogólnopolski

Formularz przeznaczony jest dla osób, które chcą być lub zostały zaproszone w roli prelegenta.

Prosimy o wypełnienie.

Adres email *

Imię i nazwisko prelegenta *

Profesja / specjalizacja prelegenta *
coachpsychologtrenerpsychoterapeutamentorspecjalista

Forma wystąpienia: *
warsztatwykładonline (Skype / Zoom)

Tytuł wystąpienia *

Poziom aktualnej akredytacji ICF *
ACCPCCMCCbrak akredytacji

Opis prelegenta do publikacji (max 100 słów) *

Załączam swoje zdjęcie do publikacji (max 1MB) *

Załączam grafikę do wykorzystania w komunikacji na temat wydarzenia (max. 1MB)

Załączam logotyp narzędzia, które będę prezentował (max. 1MB)

Opis wystąpienia do publikacji (max 200 słów) *

Nazwa narzędzia w formie, w jakiej prelegent chciałby, żeby o nim mówić w komunikacji
zewnętrznej i wewnętrznej ICF Polska

Oświadczam jako prowadzący Narzędziownię, że prowadzone przeze mnie spotkanie jest efektem wyłącznie oryginalnej twórczości, nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz jako prowadzący posiadam wszelkie prawa majątkowe do dysponowania treścią w zakresie określonym powyżej, jak również do udostępnionych przeze mnie w tym formularzu grafik i zdjęć. Powyższe oświadczenie jest warunkiem wystąpienia na wydarzeniu organizowanym przez ICF Polska. *
taknie

Jako wykonawca przyjmuję do wiadomości, że nie pobieram wynagrodzenia za wystąpienie, poza zwrotem kosztów (dojazdu: pociąg - 2 klasa; 40 gr/km oraz noclegu: hotel do 180 zł), po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem ICF Polska. *
taknie

Zgadzam się na rozpowszechnianie przez ICF Polska mojego wizerunku w publikacjach (dotyczących powyższego wystąpienia, działalności ICF Polska). Wyrażenie zgody jest warunkiem wystąpienia na wydarzeniu organizowanym przez ICF Polska. *
taknie

* - pola wymagane