Formularz zgłoszeniowy – Coaching Academy

Formularz przeznaczony jest dla osób, które chcą być lub zostały zaproszone w roli prelegenta.

Prosimy o wypełnienie.

Adres E-mail *

Imię i Nazwisko *

Profesja / specjalizacja prelegenta *
coachpsychologtrenerpsychoterapeutamentorspecjalista

Forma wystąpienia: *
warsztatwykład

Tytuł wystąpienia *

Aktualny poziom akredytacji ICF *
ACCPCCMCCnie dotyczy

Opis prelegenta do publikacji (max 100 słów) *

Załączam swoje zdjęcie do publikacji (max 1MB) *

Opis wystąpienia do publikacji (max 200 słów) *

Oświadczam jako prowadzący Learning Forum, że prowadzone przeze mnie spotkanie jest efektem wyłącznie oryginalnej twórczości, nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz jako prowadzący posiadam wszelkie prawa majątkowe do dysponowania treścią w zakresie określonym powyżej. Powyższe oświadczenie jest warunkiem wystąpienia na wydarzeniu organizowanym przez ICF Polska. *
taknie

Jako wykonawca przyjmuję do wiadomości, że nie pobieram wynagrodzenia za wystąpienie. *
taknie

Zgadzam się na rozpowszechnianie przez ICF Polska mojego wizerunku w publikacjach (dotyczących powyższego wystąpienia, działalności ICF Polska). Wyrażenie zgody jest warunkiem wystąpienia na wydarzeniu organizowanym przez ICF Polska. *
taknie

W jakich innych obszarach specjalizuję się i chętnie wystąpię na spotkaniu ICF Polska. (max 100 słów)Prosimy, wypełnij formularz w języku angielskim, w celu uzyskania punktów CCE na Twoje wystąpienie (as a Chapter)


1) Date of Educational Offering:

2) Name of primary speaker/facilitator?

3) Credential status of the primary speaker/facilitator?
ACCPPCMCCCurrently pursuing an ICF Credential (after PCC course – ACTP)Not currently pursuing an ICF Credential

4) Name of additional speakers/facilitators (if any)?

5) Title for this educational offering:

6) How many hours will the educational offering last?

7) Which delivery method will be used ? (only live interaction will be approved no
recordings)
InpersonTeleclass / PhoneWebinar / Live Web Based

8) Core Competencies and Resource Development. Education in skills that may be useful to a coach is Resource Development; education in using those skills as a coach is Core Competencies.
Please describe the learning objectives and specific subjects that will be covered in this educational offering and the core competencies that are applied.

1. Meeting Ethical Guidelines and Professional Standards

2. Establishing the Coaching Agreement

3. Establishing Trust and Intimacy with the Client

4. Coaching Presence

9) What percentage of the educational offering time is devoted to training directly related to ICF Core Competencies (instruction on coaching skills or ethics, or applying technical skills or ethics, or applying technical skills as a coach)?
25%50%75%100%* - mandatory fields