Opis warsztatów

Kliknij interesujący Cię warsztat, zapoznaj się z opisem warsztatu oraz bio prelegenta

Akademia Coachingu 2019

4- padziernika 2019 | Poznań

piątek 20:00 - 21:00 Cleanowe wygibanki

Opis wkrótce

sobota 8:30 - 9:00 Joga dla chętnych

Opis wkrótce

sobota godz. 10:30 - 12:30 Model Serce w Biznesie™ jako wstęp do budowania spójności zawodowej

CEL WARSZTATU: Doświadczenie pracy z modelem Serce w Biznesie™ jako wstęp do budowania spójności
zawodowej.

OPIS: Podejście Serce w Biznesie™ to kwintesencja naszego zaangażowania i wewnętrznej
równowagi. To, jaką masz postawę, w jaki sposób budujesz relacje, na ile działasz w zgodzie ze
sobą, na ile czujesz równowagę między dawaniem a braniem, wpływa na efektywność i
poczucie sensu nie tylko własne ale też współpracowników, jak i na Twoją relację z Klientami.
Zapraszam do chwili zatrzymania i refleksji. Sprawdź, co tak naprawdę Ci mówi Twoje Serce w
Biznesie™ i doświadcz pracy z modelem w coachingu.

O PRELEGENCIE:
Małgorzata Omilian – Partner & Coach Biznesów Rodzinnych™, Professional Certified Coach (PCC ICF) , Coach Zespołowy i Grupowy NOVO™, Trener FRIS®, Konsultant MindSonar®, Członek Zarządu ICF Poland, Autorka Idei Serce w Biznesie™
Od ponad 20 lat jest partnerem w relacjach biznesowych. Budowała i prowadziła struktury sprzedaży regionalnej, zarządzała wielomilionowymi projektami. Obecnie towarzyszy organizacjom, w tym firmom rodzinnym, w budowaniu ładu biznesowego, zarządczego i
relacyjnego wzmacniając potencjał liderów i zespołów. Stworzyła firmę Ars Futura, by wspierać ludzi w relacjach biznesowych. W odpowiedzi na potrzeby Klientów jak i swojego serca powstał projekt – idea Serce w Biznesie™.

sobota godz. 10:30 - 12:30 Cztery tony głosu w coachingu

Opis wkrótce

sobota godz. 10:30 - 12:30 Coaching zespołów – z czym to się je?

OPIS: To są warsztaty prowadzone z użyciem narzędzi coachingu zespołów. Będziemy aktywnie ćwiczyć mocne narzędzia. 
Kilka punktów, z którymi się spotkamy:

 • Co to jest coaching zespołów, kilka minut o koncepcji i teoriach.
 • Co to jest trzeci podmiot?
 • O kontraktowaniu pracy grupy. 
 • O budowaniu zrozumienia i współpracy w zespołach.
 • O inteligencji systemów i o tym jak można z nią pracować. 
 • Meta koło – narzędzie do pracy z zespołem

 

PRELEGENT:

Bart Romanow

Professional Certified Coach ICF
coach zespołów, trener przywództwa

Praktycznie od piaskownicy zajmowałem się wymyślaniem wspólnych aktywności:
Co fajnego dzisiaj będziemy robić?
To główne pytanie, na które szukałem odpowiedzi. To pytanie towarzyszy mi do dzisiaj. Z czasem pojawiły się też inne…. Dlaczego ludziom chce się chcieć? Jak można lepiej coś zorganizować i inspirować? A na koniec pojawiło się pytanie o to, jak sprawić żeby robota była robiona i było przy tym dużo zadowolenia. Odpowiedzi przychodziły powoli, z obserwacji innych, jak również z własnych wzlotów i
upadków. Zauważyłem, że świat nie dzieli się na liderów “doskonałych” i resztę. Wszyscy rozwijamy się, tylko w różnych kierunkach i różnych prędkościach. Mamy trochę talentów, na których można bazować i parę braków, które trzeba wypełniać. Tylko czasami
jest to świadomy proces.

Pracowałem z dziesiątkami zespołów. Wszędzie tam byli przywódcy. Różni… Widziałem nieuków, despotów, alkoholików, ludzi totalnie niezorganizowanych. Widziałem też manipulatorów i wyzyskiwaczy, albo przypadkowych szefów, którzy zostali wstawieni przez
los na swoje stanowisko. Doskonałych naukowców, którzy nie umieli się komunikować. Świetnych managerów, którzy dowozili, bo było trzeba… za wszelką cenę. Wreszcie spotykałem też wielkich inspiratorów, innowatorów, doskonałych organizatorów, liderów. 
Używając tych doświadczeń zajmuję się przywództwem.

Pracuję dla Centre For Creative Leadership oraz Coachspace.  Prowadzę szkolenia i coaching dla liderów i ich zespołów.
Pracowałem dla takich klientów jak: FINNAIR, BASF, SIBELCO, MARS, JERONIMO MARTINS, Komisja Europejska, a także dla wielu innowacyjnych małych firm w całej Europie. 

Organization and Relationship Systems Coaching ​.
www.coachspace.com

sobota 12:30 - 14:30 Coaching integratywno -transpersonalny

Opis wkrótce

sobota 12: 30 - 14: 30 - Realizując swój potencjał

Opis wkrótce

sobota 12: 30 - 14:30 - Trenuj obecność

Opis wkrótce

sobota 16:00 - 18:00 - SYTUACJE TRUDNE W COACHINGU – jak wiedza z obszaru psychologii i terapii może pomóc?

OPIS: Warsztat skierowany jest do osób szukających wsparcia swojej praktyki coachingowej o wiedzę z obszaru psychologii i psychoterapii, którą można wykorzystać we wspieraniu klientów coachingowych.

W praktyce coachingowej w związku z intensywnym rozwojem specjalizacji dotykających problemów leżących na granicy coachingu, poradnictwa psychologicznego, interwencji kryzysowej czy psychoterapii (life coaching, coaching dla par i rodzin, coaching kryzysowy)
pojawiają się nowe wyzwania i trudności wymagające zwiększania zakresu swoich kompetencji nie tylko o nowe narzędzia, ale też szerszą perspektywę.

Zapraszamy na warsztat, jeśli w twojej pracy z klientami:

 • doświadczają oni kryzysów w związku ze zmianami, którym podlegają
 • mimo motywacji nie osiągają oczekiwanych przez siebie postępów
 • mają trudności z motywowaniem się do systematycznego działania
 • zgłaszają wiele skarg i maja trudności z przechodzeniem do działania
 • mają trudności z formułowaniem celów i oczekiwań
 • mimo systematycznych postępów ciągle są niezadowoleni i zgłaszają dodatkowe problemy
 • maja problemy z zakończeniem procesu coachingowego
 • masz poczucie, że coś „nie gra” w relacji z klientem

 

Na warsztacie Aleksandra zaprezentuje:

 • wiedzę na temat możliwości wykorzystania technik terapeutycznych w ramach pracy coachingowej
 • porozmawia o wyzwaniach dotyczących pracy coachingowej w obszarach będących na granicy coachingu i psychoterapii
 • pokaże jak można wzbogacić swój warsztat o konkretną wiedzę psychologiczną i terapeutyczną by bardziej profesjonalnie i wszechstronnie wspierać swoich klientów

PRELEGENT:

Aleksandra Krupka

– psycholog
– psychoterapeuta poznawczo – behawioralny
– interwent kryzysowy
– seksuolog
– coach, coach zespołowy i grupowy
– trener biznesu

Współautorka modelu PEB™, autorka modelu Herding Team Coaching™

Członek zarządu ICF Polska,

Na sali szkoleniowej w roli uczestnika spędziła ponad 4000 godzin.
14 letnie doświadczenie kliniczne (przeprowadzone ponad 3500 godzin konsultacji i procesów psychoterapeutycznych) zdobywała między innymi pracując z funkcjonariuszami służb mundurowych, na oddziałach dziennych i całodobowych szpitali psychiatrycznych, w poradniach zdrowia psychicznego i w trakcie prywatnej praktyki; ma udokumentowe prawie 600 godzin procesów coachingowych.

sobota 16:00 - 18:00 - Jak proces coachingowy służy uzyskaniu i utrzymaniu władzy nad własnymi emocjami

 

Jak proces coachingowy służy uzyskaniu i utrzymaniu władzy nad własnymi emocjami / narzędzie pracy z klientem w obszarze jego zarządzania emocjami

OPIS: Zarządzanie własnymi emocjami, czy też kontrola emocji to w moim doświadczeniu jeden z częstszych celów procesu  coachingowego. Trudność z kontrolą własnych emocji wyraża się Klientom w ich zachowaniach, które osłabiają albo burzą relacje. Warsztat jest zaproszeniem do przyjrzenia się kontroli emocjonalnej z perspektywy dużo szerszej niż zwykle to robimy, a dzięki temu znacznego rozszerzenia możliwości kontrolowania ekspresji emocjonalnej. Poznasz narzędzie służące do pracy z Klientem, które umożliwia zwiększenie jego świadomości w zakresie tego w jakim momencie traci kontrolę oraz zwiększenie jego repertuaru możliwych zachowań
służących odzyskaniu tej kontroli.

Które kompetencje rozwija:
EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE/ Pytania sięgające sedna / Bezpośrednia komunikacja
WSPIERANIE PROCESU UCZENIA I OSIĄGANIA REZULTATÓW/ Budowanie
świadomości/Projektowanie działań

PRELEGENT:

dr Joanna Rajang

– ICF coach – Międzynarodowy certyfikat PCC

– Międzynarodowy certyfikat Biznes Coach ICC

– Practitioner in the Art of Neuro-Linguistic Programming

– Doktor psychologii

– Psycholog biznesu od 21 lat

 

Do coachingu zaprasza każdego, kto chce poznać moc technik wspierania w rozwoju i osiągania w życiu więcej. Inspiruje do zmian i dzieli się doświadczeniem, jakie od 18-u lat zbiera w biznesie. 

Współpracuje z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Od 14-u lat prowadzi procesy coachingu dla pracowników wyższej kadry menadżerskiej. Na swoim koncie ma zakontraktowanych ponad 3000h pracy coachingowej. 

Wierzy tylko w te działania rozwojowe, które przynoszą efekt i skutkują realną zmianą na poziomie działań i przekonań. Ma doświadczenie pracy z pracownikami różnych branży i  sektorów rynku. Jej Klienci to pracownicy firm produkcyjnych, handlowych i usługowych. Zna specyfikę różnych branży na rynku polskim, takich jak: telekomunikacyjną, bankową, FMCG, budowlana, finansową, biurową, meblarską, farmaceutyczną, energetyczną, motoryzacyjną, chemiczną.

sobota 16:00 - 18:00 - Ja i mój system. Zastosowanie Clean Language w coachingu na poziomie tożsamości.

OPIS: Clean coaching – metoda facylitacji procesów coachingowych. Składają się na nią m.in. takie techniki jak: Clean language, Modelowanie symboliczne, Clean Space, Inner Space. Podstawową formą pracy jest Clean Language. technika, która składa się z 12 prostych pytań o ustalonej formie i składni. Używanie pytań wymaga dodatkowych umiejętności takich jak: operowanie językiem klienta
i modulowanie głosu. Technika ta mobilizuje metaforyczną wyobraźnię klienta i zachęca go do używania analogii w opisywaniu swoich doświadczeń. Generowana metafora osobista odzwierciedla nie tylko sposób myślenia klienta, ale również ukazuje ścieżkę, która prowadzi
do zmian w sposób „oczywisty tylko dla klienta”. To podejście pozwala przełamać utarte, nieskuteczne i niedostosowane do rzeczywistości
sposoby rozumowania. Daje ono dostęp do nowych źródeł informacji wewnętrznej, pobudza kreatywność i pozwala klientowi na zrozumienie samego siebie.

Program:
1. Clean coaching. Metoda i zastosowania
2. Clean Language jako język rozmowy z metaforą personalną
3. Inner space – technika pracy z wewnętrznym obrazem siebie.

Na warsztacie:
• poznasz zasady prowadzenia coachingu metodą Clean Coaching
• poznasz pytania Clean Language, będziesz mógł poeksperymentować i sprawdzić ich
oddziaływanie
• przeprowadzisz krótką sesję „Inner Space” w oparciu o „protokół pytań Clean Language”

Bożena Grabowska
coach PCC (Professional Certified Coach), Trener Biznesu od 2003, Facylitator Clean Coaching Process (2013) Agility Profile Coach (2016), konsultant ADVISIO Competence Navigator (2016)

Specjalizuje się w zarządzaniu zmianą i transformacji. Pracuje z menedżerami, zespołami oraz grupami projektowymi na poziomie usprawniania systemu całej organizacji. Pomaga w budowaniu dobrej komunikacji w firmie, facylituje rozwiązywanie konfliktów.
Swoje doświadczenie zdobywała od 1999 roku, jako konsultant, szef zespołu sprzedażowego w firmach szkoleniowych, mediator a także szef zespołów projektowych w końcu trener biznesu i coach. Od 2018 roku prowadzi Szkołę Clean Coachingu dla zaawnasowanych coachów.

kontakt: coach@bozenagrabowska.pl; tel. 605 999 821

sobota21:00 - 22:30 - Coaching theater

Opis wkrótce

niedziela 8:30 - 9:00 Joga dla chętnych

Opis wkrótce

niedziela 9:30 - 12:30 - Przekroczyć nieprzekraczalne, czyli jak być Coachem w świecie VUCA

Opis warsztatu:

Dzisiejszy świat stawia przed coachami wiele wyzwań: jak prowadzić biznes, jak trafić do klientów, jak się wyróżnić, z kim współpracować? Świat coacha jest jednak wyjątkowym światem, bo u jego fundamentów leżą wartości osobiste i zawodowe oraz kodeks etyczny. Te trzy elementy tworzą etykę coacha, która, jeśli jest autentyczna, ogarnia całe jego życie.

Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję pogłębić, w wyjątkowy sposób, fundament etyczny swój i swojego zawodu. Będą mieli okazję przyglądnąć się także kluczowym zmianom w Kodeksie Etycznym ICF oraz pochylić się nad zawartymi w nim wartościami stowarzyszenia. Pogłębiona świadomość etyczna doprowadzi uczestników do konkluzji jak być Coachem przez duże „C” w świecie, który jest światem VUCA.

Za uczestnictwo w warsztacie wyjątkowy bonus dla uczestników AC: 3 pkt CCE z etyki

 

Opis prelegenta:

Dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha PCC ICF

Dr nauk humanistycznych, biofizyk, kosmolog. Jest Global Executive & Leadership PCC coachem, Executive Coachem Marshall Goldshmit SCC, jedynym w Polsce StandOut Strengths Coachem oraz członkiem Zarządu International Coach Federation Polska. Posiada 12 letnie doświadczenie pracy w międzynarodowych korporacjach na różnych poziomach strategicznego zarządzania. Ten fakt stanowi mocny fundament jej coachingu oraz otwarcia i zrozumienia potrzeb liderów i organizacji.

Jest niezwykłym trenerem biznesu. Jej szkoleń nie da się zapomnieć. Specjalizuje się w szkoleniach z rozwoju leadership i stylów zarządzania, autentycznego i spójnego przywództwa, budowania High Performing Team, współpracy z emocjami, wielopoziomowej komunikacji i motywacji, rozwiązywania konfliktów oraz etyki biznesu i etyki coacha. Ukończyła wiele prestiżowych szkoleń i kursów, np. Transforming Communication™, StandOut© Strengths Coaching, czy Global Leader of the Future©.

Prowadzi profesjonalne procesy coachingowe dla kadry menedżerskiej, zarządów i prezesów globalnych korporacji i mniejszych firm. Jej bogate doświadczenie jako coacha oraz elastyczny styl coachingu owocują nieprawdopodobną obecnością coachingową, która otwiera przestrzeń do pracy i odkryć dla każdego klienta. W nauczaniu coachingu kładzie nacisk na uważność w stosunku do siebie i klienta, samoświadomość coacha oraz autentyczność.

Pracuje z pasją i uważnością.