Zgłoszenia prelegentów International Coaching Week 8-14 maja 2023 r.

Formularz przeznaczony jest dla osób,
które chcą być lub zostały zaproszone w roli prelegenta.

 

Prosimy o wypełnienie.

  Adres email *

  Imię i nazwisko prelegenta *

  Profesja / specjalizacja prelegenta *

  coachpsychologtrenerpsychoterapeutamentorspecjalista

  Forma wystąpienia (online - ZOOM) *

  warsztatwykład

  Tytuł wystąpienia *

  Poziom aktualnej akredytacji ICF *

  ACCPCCMCCbrak akredytacji

  Opis prelegenta do publikacji (max 100 słów) *

  Załączam swoje zdjęcie do publikacji (max 1MB) *

  Opis wystąpienia do publikacji (max 200 słów) *

  Oświadczam jako prowadzący Coaching Cafe, że prowadzone przeze mnie spotkanie jest efektem wyłącznie oryginalnej twórczości, nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz jako prowadzący posiadam wszelkie prawa majątkowe do dysponowania treścią w zakresie określonym powyżej. Powyższe oświadczenie jest warunkiem wystąpienia na wydarzeniu organizowanym przez ICF Polska. *

  taknie

  Jako wykonawca przyjmuję do wiadomości, że nie pobieram wynagrodzenia za wystąpienie, poza zwrotem kosztów (dojazdu: pociąg - 2 klasa; 40 gr/km oraz noclegu: hotel do 180 zł), po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem ICF Polska. *

  taknie

  Zgadzam się na rozpowszechnianie przez ICF Polska mojego wizerunku w publikacjach (dotyczących powyższego wystąpienia, działalności ICF Polska). Wyrażenie zgody jest warunkiem wystąpienia na wydarzeniu organizowanym przez ICF Polska. *

  taknie

  W jakich innych obszarach specjalizuję się i chętnie wystąpię na spotkaniu ICF Polska. (max 100 słów)

  * - pola wymagane