JAK POGŁĘBIAĆ RELACJE W OPARCIU O AKCEPTACJĘ SIEBIE I INNYCH – WARSZTAT Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK TEATRU IMPROWIZACJI (COACHING IMPROV)

JAK POGŁĘBIAĆ RELACJE W OPARCIU O AKCEPTACJĘ SIEBIE I INNYCH – WARSZTAT Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK TEATRU IMPROWIZACJI (COACHING IMPROV)

Celem spotkania jest:

zbudowanie w uczestnikach postawy akceptacji nieznanego, a zwłaszcza “ofert” składanych przez partnerów/współpracowników, wykorzystywania intuicji i dbania o partnerów/ współpracowników.

Korzyści:

  • Zaczniesz budować postawę akceptującą pomysły innych ludzi i budowania na nich nowych bardziej innowacyjnych rozwiązań
  • Podniesiesz swoje umiejętności budowanie relacji
  • Podniesiesz swoją świadomości emocji występujących w niespodziewanych sytuacjach oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z nimi w ich trakcie
  • Pogłębisz swoje umiejętności słuchania i uważności na to co dzieję się w trakcie niespodziewanych wydarzeń
  • Poprawisz umiejętność akceptacji ryzyka i wyciągania wniosków z rezultatów działania.
  • Nauczysz się narzędzi z portfela aktorów improwizacji narracyjnej do wykorzystania w swojej pracy trenerskiej lub coachingowej.
  • Będziesz umiał wyjaśnić ogólne zasady Improv oraz maksymy Improv wg Patricii Madsen Ryan i ich przełożenie na zasady ICF

OSOBA PROWADZĄCA:

Wiesław Grabowski Lider, mentor, coach i trener. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym i indywidualnym oraz edukacji dorosłych. Koordynator Projektu Szkoła Zarządzania Zmianą w Warszawie. Twórca metody Coaching Improv. Certyfikowany: Lean Change Agent, trener FRIS. PMP

Były Członek Zarządu Oracle Polska sp. z o.o. oraz dyrektor konsultingu w Oracle Polska i krajach bałtyckich. Opracował i z sukcesem wdrożył w Oracle Polska kulturę organizacji zorientowanej projektowo umożliwiającą bliską 100% skuteczność realizacji projektów. W tym celu m.in. zaprojektował i wdrożył cykl szkoleń z kompetencji miękkich dla całego działu konsultingu, w sumie ok 200 osób (pracownicy etatowi i samozatrudnieni).

Absolwent z wyróżnieniem Executive MBA University of Illinois i Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Coachingu na Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Otwartej Akademii Mentoringu prowadzonej przez MindPartners we współpracy z David Clutterback Partnership , gdzie z wyróżnieniem uzyskał certyfikat mentora i coacha na poziomie foundation zgodnie z European Mentoring & Coaching Council.

Opracowuje i realizuje indywidualne i grupowe projekty rozwojowe (executive coaching, mentoring, team coaching, treningi) dla menedżerów najwyższych szczebli oraz zespołów kierowniczych firm polskich i międzynarodowych korporacji. Prowadzi konsultacje i warsztaty z zarządzania zmianami oraz zarządzania organizacją zorientowaną projektowo. Współpracuje z Lee Hecht Harrison DBM

Bilety do nabycia pod linkiem:

https://coachingweeklublin2017.evenea.pl

Data

19 maja 2017

Czas

17:00 - 19:00

Koszt

25 zł

Etykiety

Coaching Week

Lokalizacja

Business Link Lublin
Lipowa 4a, 20-027
Oddział
QR Code

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *