Wybory 2024 – Formularz zgłoszeń

Zgłaszając swoją kandydaturę potwierdzam, że w przypadku wybrania mnie do zarządu, zobowiązuję się do angażowania się w prace ICF Polska w ramach wolontariatu i nieodpłatnie. Jednocześnie, zobowiązuję się do:

– przestrzegania zasad obowiązujących w stowarzyszeniu, w szczególności Statutu, Regulaminu oraz Kodeksu Etycznego
– przestrzegania zasad obowiązujących w Globalnym Kodeksie Lidera ICF- https://coachfederation.org/chapter-leader-ethical-guidelines
– podpisania umowy wolontariackiej
– aktywnego uczestnictwa w sesjach online zarządu odbywających się co 4 tygodnie
– aktywnego uczestnictwa w sesjach online z liderami minimum raz w miesiącu (dotyczy stanowisk koordynujących pracę regionu)
– aktywnego uczestnictwa w sesjach wyjazdowych zarządu – minimum 3 razy w roku
– aktywnego uczestnictwa w sesjach wyjazdowych liderów – minimum 3 razy w roku
– odpowiedzialności za wskazane obszary w funkcji członka zarządu

  Imię i nazwisko *

  Adres email *

  Poziom aktualnej akredytacji ICF *
  ACCPCCMCCbrak akredytacji

  Opis kandydata do publikacji (max 100 słów) *

  Opis dotychczasowych działań na rzecz ICF Polska (max 200 słów) *

  Załączam swoje zdjęcie do publikacji (max 1MB) *

  Członek Zarządu ICF Polska może odpowiadać za obszar merytoryczny i za koordynację regionalną:

  Stanowisko - obszary merytoryczne Członka Zarządu ICF Polska, na które decyduję się kandydować: *
  Prezes: organizacja pracy stowarzyszenia, współpraca z mediami, reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz, współpraca i komunikacja z ICF Global (obowiązkowe uczestniczenie w spotkaniach online i na żywo), współpraca w ramach Forum Organizacji Coachingowych, przyznawanie patronatówWice – Prezes Stowarzyszenia wspiera Prezesa oraz realizuje jedną z poniżej zaznaczonych ról Członka Zarządu (wybierz jedną z opcji):Członek Zarządu: informowanie o procedurze akredytacji coachów i programów, uzyskiwanie punków CCE dla ICF Polska, aktualizacja i tworzenie regulaminów, umów, aspekty prawne, aspekty etyczne i związane z nimi działaniaCzłonek Zarządu: Komunikacja z członkami (newsletter, ankiety, bieżące informacje)Członek Zarządu: Komunikacja w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn)Członek Zarządu: Skarbnik – monitorowanie budżetu, dokonywanie płatności i rozliczeń, finanse, współpraca z księgowością, opieka nad stroną www (przy współpracy z informatykiem)

  Stanowisko - koordynacja regionalna Zarządu ICF Polska, na które decyduję się kandydować: *
  Członek Zarządu: koordynacja prac Regionu południowo-zachodniego (województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, lubuskie) – wspieranie lokalnych liderów w bieżącej działalności, regularne spotkania on-line z liderami (minimum raz w miesiącu), spotkania wyjazdowe (minimum 2 razy w ciągu roku)Członek Zarządu: koordynacja prac Regionu północno-zachodniego (województwa: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, pomorskie) – wspieranie lokalnych liderów w bieżącej działalności, regularne spotkania on-line z liderami (minimum raz w miesiącu), spotkania wyjazdowe (minimum 2 razy w ciągu roku)Członek Zarządu: koordynacja prac Regionu centralno-wschodniego (województwa: mazowieckie, łódzkie, podlaskie, warmińsko-mazurskie) – wspieranie lokalnych liderów w bieżącej działalności, regularne spotkania on-line z liderami (minimum raz w miesiącu), spotkania wyjazdowe (minimum 2 razy w ciągu roku)Członek Zarządu: koordynacja prac Regionu południowo-wschodniego (województwa: lubelskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie) – wspieranie lokalnych liderów w bieżącej działalności, regularne spotkania on-line z liderami (minimum raz w miesiącu), spotkania wyjazdowe (minimum 2 razy w ciągu roku)

  Co w ramach danego obszaru merytorycznego i/lub związanego z koordynacją regionalną chciałbym/chciałabym zrobić (max. 100 słów) *

  * - pola wymagane