Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Kandydaci 

Zgłaszając swoją kandydaturę, osoby potwierdziły, że w przypadku wybrania ich na Członka Zarządu lub do Komisji Rewizyjnej, zobowiązuję się do angażowania się w prace ICF Polska w ramach wolontariatu i nieodpłatnie. Jednocześnie, zobowiązuję się do:

– przestrzegania zasad obowiązujących w stowarzyszeniu, w szczególności Statutu, Regulaminu oraz Kodeksu Etycznego
– przestrzegania zasad obowiązujących w Globalnym Kodeksie Lidera ICF- https://coachfederation.org/chapter-leader-ethical-guidelines
– podpisania umowy wolontariackiej
– aktywnego uczestnictwa w sesjach online z zarządem odbywających się raz w kwartale
– odpowiedzialności za wskazane obszary w funkcji członka Komisji Rewizyjnej zgodnych z Regulaminem Stowarzyszenia

Kandydaci na Prezesa

Agnieszka Deja, PCC ICF

W tym codziennym ferworze staram się być – być człowiekiem, być sobą. To z pewnością wyzwanie, ale wspiera prowadzenie innych w procesach rozwojowych i przyglądanie się z dumą ich wzrastaniu. Ubierając to w branżowy język, oznacza to, że wchodzę z ogromną przyjemnością w następujące role: coacha (ICF PCC), facylitatora, trenera oraz wykładowcy akademickiego. Najczęściej realizuję projekty w obszarach leadershipu, wdrażania kultury współtworzenia oraz edukacyjne. Te ostatnie ze szczególnym naciskiem na kompetencje coachingowe. I co ważne, lubię to, bardzo :).

Moje marzenie? Nadal to samo – polecieć w kosmos… Ale na ten moment przestrzenne  acz bardziej przyziemne manewry zapewnia mi mój mechaniczny Pegaz na dwóch kółkach.

Opis dotychczasowych działań na rzecz ICF Polska

Od 2018 Członkini Zarządu (od 2020 koordynatorka Regionu Północnego), przewodnicząca Komisji Rewizyjnej w kadencji 2017-2018, dyrektorka/leaderka Poznańskiego Oddziału w latach 2015-2020; koordynatorka działań formalno-prawnych w tym akredytacyjnych dla wydarzeń ICF POLSKA

Co w ramach danego obszaru merytorycznego i/lub związanego z koordynacją regionalną chciałbym/chciałabym zrobić:

A gdyby tak dodać nieco lekkości, zabawy… Grunt to balans – na nim mi zależy – połączenie profesjonalizmu i przyjemności. Poza wiadomymi obowiązkami (kontynuacji zaplanowanych działań) marzy mi się celebrowanie uśmiechu w ICF…  A teraz bardziej serio – poza nowymi zadaniami wynikającymi z samej roli leaderskiej, obiecuję kontynuować dobre praktyki, starając się zaszczepiać entuzjastyczną postawę wobec naszej profesji 🙂

Obszar pracy w Zarządzie ICF Polska, na który decyduję się kandydować:

Prezes: organizacja pracy stowarzyszenia, współpraca z mediami, reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz, współpraca i komunikacja z ICF Global (obowiązkowe uczestniczenie w spotkaniach online i na żywo), współpraca w ramach Forum Organizacji Coachingowych, przyznawanie patronatów.

Kandydaci na Wice – prezesa

Aleksandra Krupska, PCC ICF

psycholog, interwent kryzysowy,
psychoterapeuta poznawczo – behawioralny,
coach PCC ICF, coach zespołowy i grupowy, trener biznesu

Współautorka modelu PEB™, autorka modelu Herding Team Coaching™

15 letnie doświadczenie kliniczne (przeprowadzone ponad 3500 godzin konsultacji i procesów psychoterapeutycznych) zdobywałam między innymi pracując z funkcjonariuszami służb mundurowych, na oddziałach dziennych i całodobowych szpitali psychiatrycznych, w placówkach prywatnych.

W procesach coachingowych specjalizuję się w rozwoju zespołów ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania zespołów w sytuacjach konfliktowych oraz w sytuacjach specyficznych wyzwań stojących przed organizacjami oraz ich managerami. Pracuję z klientami, którzy chcą poprawić swoje relacje z otoczeniem, a także takimi, którzy szukają nowych ścieżek rozwoju zawodowego. Posiadam ponad 700 godzin udokumentowanego doświadczenia coachingowego.

Od kilku lat wskazuję specjalistom jak zauważać granice między poszczególnymi formami pomocy takimi jak: coaching, poradnictwo, psychoterapia, interwencja kryzysowa. W swojej pracy odważnie łączy różne formy pracy, dobierając różne metody biorąc pod uwagę czynniki osobowościowe klientów.


Opis dotychczasowych działań na rzecz ICF Polska

Moja przygoda we wspieraniu działań ICF rozpoczęła się ponad 6 lat temu, najpierw w roli koordynatora wspierającego działania zarządu oraz dyrektorów oddziałów, w między czasie jako współorganizator międzynarodowej konferencji ICF Polska, a następnie od 2019 roku – w roli członka zarządu.

Mam duże doświadczenie i wiedzę na temat funkcjonowania ICF Polska i czas jaki poświęcam Stowarzyszeniu jest moją pasją, ponieważ tę organizację traktuję jako rodzinę 🙂

Jako wolontariusz – od kadencji 2019/2020 członek zarządu w kadencji, byłam odpowiedzialna za wspieranie osób funkcyjnych w ICF Polska (zarząd, dyrektorzy) w zakresie obsługi technicznej strony www.icf.org.pl; monitorowałam budżet i kwestie rozliczeń finansowych. Jestem współautorką razem z zarządem i dyrektorami zmian w funkcjonowaniu organizacji dotyczącymi przeobrażeniu struktur oddziałów w regiony, które zaczęły być wprowadzane w obecnej kadencji.

Praca ta wymagała ode mnie regularnego uczestnictwa w spotkaniach roboczych on-line (ponad 300 godzin), w spotkaniach roboczych – wyjazdowych. To czas, który czuje się w kościach, nie mniej jednak daje ogromną satysfakcję i możliwość budowania relacji z innymi wolontariuszami pełniącymi role funkcyjne, które zostaną na długo.

Co w ramach danego obszaru merytorycznego i/lub związanego z koordynacją regionalną chciałbym/chciałabym zrobić:

Chciałabym móc dokończyć w tej proces outsorcingu zadań, które wykonywałam jako koordynator, aby ICF był organizacją, która jest profesjonalnie zaopiekowana, a osoby funkcyjne mogły poświęcać czas na merytoryczne wspieranie członków i propagowanie coachingu w społeczeństwie. Te prace będą dotyczyły szerszej opieki osób funkcyjnych pod względem korzystania ze strony www i wydarzeń. Nadal chcę wspierać swoją wieloletnią wiedzą na temat funkcjonowania ICF Polska osoby, które działają na rzecz dobra Stowarzyszenia.

Kontynuacja zadań związanych z funkcją członka zarządu – Skarbnika, kontakt z członkami, wspieranie Prezes ICF Polska w codziennych zadaniach.

Obszar pracy w Zarządzie ICF Polska, na który decyduję się kandydować:

Wice – Prezes Stowarzyszenia wspiera Prezesa oraz realizuje jedną z poniżej zaznaczonych ról Członka Zarządu

Komunikacja z członkami (newsletter, ankiety, bieżące informacje)

Skarbnik – monitorowanie budżetu, dokonywanie płatności i rozliczeń, finanse, współpraca z księgowością

Kandydaci na Członka Zarządu

Beata Hanuszek, ACC ICF

Doświadczenie zawodowe:
Od kilku lat związana ze szkoleniem, coachingiem oraz mediacjami. Pracuje jako wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, jest właścicielem firmy Idea Hanuszek Centrum rozwoju i mediacji oraz współzałożycielem Spółdzielni Trenerskiej. Jako  certyfikowany coach ACC ICF prowadzi sesje z klientami indywidualnymi, w obszarze life-coachingu oraz  z menedżerami. Była członkiem zespołu pracującym nad strategią rozwoju kultury miasta Bydgoszczy przy Urzędzie Miasta. Jest członkiem ICF Global i ICF Polska oraz dyrektorem oddziału kujawsko-pomorskiego ICF. Pracuje jako certyfikowany konsultant metody Insights Discovery. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa od 20 lat pracując z ludźmi w obszarach edukacji, marketingu  i coachingu.
Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji interpersonalnej, zarządzania coachingowego, mediacji jako alternatywnej formy rozwiązywania konfliktów.
Beata dąży do życia w harmonii z samą sobą i równowagi życiowej czyli od 22 lat godzi rolę mamy trójki dzieci, żony z nieustającym rozwojem osobistym i zawodowym.  Jej zaangażowanie zostało nagrodzone kilkoma nagrodami Prezydenta Miasta. Współtworzyła duże projekty, między innymi, tworzyła strategię rozwoju kultury miasta, Radę Ekspertów Pasji GDT i nowe kierunki studiów podyplomowych.
Pasjonuje się rozwojem osobistym i pracą z ludźmi. Interesuje się teatrem i sztuką. Uwielbia nurkowanie i żeglarstwo latem, a zimą narty. Najważniejsze są dobra relacje z ludźmi, które sobie bardzo ceni.


Opis dotychczasowych działań na rzecz ICF Polska

Beata Hanuszek od 2015 r. jest członkiem ICF Polska i aktywnie uczestniczy w działaniach Kujawsko-Pomorskiego Oddziału, którego jest liderem. Obecnie kandyduje na drugą kadencję do Zarządu ICF Polska. Jako członek Zarządu – koordynator Regionu północno -zachodniego chce kontynuować działania na rzecz lokalnych liderów w bieżącej działalności.  Zamierzam zaktywizować  województwo pomorskie i reaktywować działalność lokalną ICF na rzecz społeczności coachingowej.  Z tego względu, że podział na Regiony jest nowym rozwiązaniem chcę wypracować dobre praktyki kontaktu, koordynacji i budowania społeczności regionu.

Co w ramach danego obszaru merytorycznego i/lub związanego z koordynacją regionalną chciałbym/chciałabym zrobić:

Jako członek Zarządu – koordynator Regionu północno -zachodniego będę wspierać lokalnych liderów w bieżącej działalności, zadbam o regularne spotkania z liderami oraz będę uczestniczyć w spotkaniach wyjazdowych. Zamierzam zaktywizować  województwo pomorskie i reaktywować działalność lokalną ICF na rzecz społeczności coachingowej.  Z tego względu, że podział na Regiony jest nowym rozwiązaniem chcę wypracować dobre praktyki kontaktu, koordynacji i budowania społeczności regionu.

Obszar pracy w Zarządzie ICF Polska, na który decyduję się kandydować:

Jako członek Zarządu – koordynator Regionu północno -zachodniego chce kontynuować działania na rzecz lokalnych liderów w bieżącej działalności.  Zamierzam zaktywizować  województwo pomorskie i reaktywować działalność lokalną ICF na rzecz społeczności coachingowej.  Z tego względu, że podział na Regiony jest nowym rozwiązaniem chcę wypracować dobre praktyki kontaktu, koordynacji i budowania społeczności regionu.

Obszar pracy w Zarządzie ICF Polska, na który decyduję się kandydować (możliwość wyboru więcej niż jeden):

Członek Zarządu: Komunikacja z członkami (newsletter, ankiety, bieżące informacje)

Obszar działalności regionalnej Zarządu ICF Polska, którym decyduję się zająć (możliwość wyboru więcej niż jeden): Członek Zarządu: koordynacja prac Regionu północno-zachodniego (województwa: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, pomorskie) – wspieranie lokalnych liderów w bieżącej działalności, regularne spotkania on-line z liderami (minimum raz w miesiącu), spotkania wyjazdowe (minimum 2 razy w ciągu roku)

Daniela Tagowska, PCC ICF

Coach (obecnie w procesie akredytacji PCC), trener, wykładowczyni akademicka, artystka wizualna. Specjalizuje się w coachingu i facylitacji procesów twórczych i zarządzaniu potencjałem kompetencyjnym sztuki. Przedsiębiorczyni i menedżer z ponad 10 – letnim doświadczeniem w zarządzaniu wysokobudżetowymi projektami kulturalno-edukacyjnymi i wydarzeniami festiwalowymi.

 


Opis dotychczasowych działań na rzecz ICF Polska

Od marca 2018 r. pełni funkcję Dyrektora Oddziału Wrocławskiego, organizując regularnie lokalne wydarzenia. Podczas Międzynarodowego Tygodnia Coachingu wraz z zespołem w ramach edycji 2018 i 2019 zorganizowała kilkadziesiąt warsztatów cieszących się dużą frekwencją. Regularnie uczestniczy w spotkaniach z Zarządem, angażując się w pracę zespołów roboczych. Wspiera ICF Polska konsultując projekty graficzne dotyczące ogólnopolskich wydarzeń.

Co w ramach danego obszaru merytorycznego i/lub związanego z koordynacją regionalną chciałbym/chciałabym zrobić:

Działania informacyjne szerzące wiedzę o profesjonalnym coachingu i ICF. Spotkania na uczelniach i w szkołach coachingu przedstawiające ICF Polska i korzyści z bycia członkiem. Stworzenie z liderami województw regionu południowo-zachodniego badania potrzeb merytorycznych wśród członków i zapewnienie ciekawego, zgodnego z zapotrzebowaniem programu webinarów.  Wspieranie Zarządu w pomysłach dot. identyfikacji wizualnej ICF Polska.

Małgorzata Binias - Wilga, PCC ICF

Coaching jest moją pasją od ponad 12 lat, nieco krócej jest moim zawodem. Z wykształcenia jestem psychologiem, z radością wspieram innych w rozwoju kompetencji coachingowych oraz nieustannie rozwijam własne.
Specjalizuję się we wspieraniu innych w poszukiwaniu pracy, która daje poczucie sensu przy zachowaniu efektywności (poprzez coaching kariery, managerski oraz coaching zespołów).
Prywatnie jestem mamą dwóch przedszkolaków, która w wolnym czasie piecze ciasta i uczy się czeskiego.


Opis dotychczasowych działań na rzecz ICF Polska

Jestem wieloletnim członkiem ICF, angażującym się w życie naszej społeczności, zarówno jako uczestnik jak i (współ)organizator wydarzeń (warsztaty CC i LF, tydzień coachingu, akademia coachingu, obsługa stanowisk na targach i wydarzeniach, bezpłatne udostępnianie sali szkoleniowej). Promuję od lat standardy i kodeks etyczny ICF. Jestem współautorką akredytowanego programu Szkoły Coachingu (ACSTH), pomagam rozwijać się początkującym coachom jako trener, mentor coach i superwizor coachingu. Obecnie jestem liderką  oddziału ICF na Śląsku.

Co w ramach danego obszaru merytorycznego i/lub związanego z koordynacją regionalną chciałbym/chciałabym zrobić
Chcę rozwijać ICF poprzez promowanie profesjonalnego coachingu (wydarzenia dla coachów, ale również dla innych osób i instytucji zainteresowanych coachingiem). Zależy mi na tym, bo wspierać członków w budowaniu praktyki, tak by mogli robić to co lubią i pomagać swoim Klientom, bo wiem, że to bywa wyzwaniem, zwłaszcza na początku drogi zawodowej.

Co w ramach danego obszaru merytorycznego i/lub związanego z koordynacją regionalną chciałbym/chciałabym zrobić:

Powinnam zacząć, że od tego, co chciałabym kontynuować, a to oznacza czuwanie nad formalno-administracyjnym obszarem Stowarzyszenia.  Moją misją jest również towarzyszenie ludziom w ich rozwoju, co zamierzam realizować rzetelnie informując o możliwych ścieżkach akredytacyjnych w naszej Organizacji. Zależy mi, by coachowie (niezależnie od stażu) mogli z naszą (ICF Polska) pomocą odnajdywać się w zawiłościach
wymogów, które konieczne są przez nich do spełnienia.
Za cel w obszarze działań regionalnych widzę konieczność przywrócenia do życia dwóch fantastycznych regionów na północy naszego kraju – okolic Szczecina i Trójmiasta. Może zarazimy (bo to “robota” dla większej ekipy) ich trochę naszą wielkopolską oraz kujawsko-pomorską energią!

Obszar pracy w Zarządzie ICF Polska, na który decyduję się kandydować:

Członek Zarządu: Komunikacja w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn)

Obszar działalności regionalnej Zarządu ICF Polska, którym decyduję się zająć:

Członek Zarządu: koordynacja prac Regionu południowo-zachodniego (województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, lubuskie) – wspieranie lokalnych liderów w bieżącej działalności, regularne spotkania on-line z liderami (minimum raz w miesiącu), spotkania wyjazdowe (minimum 2 razy w ciągu roku)

Monika Jackowska, ACC ICF

Z wykształcenia jestem pedagogiem, z ponad 8-letnim doświadczeniem w menedżerskim w oświacie i branży sprzedażowej, certyfikowanym tutorem i team coachem, coachem ACC ICF oraz trenerem rozwoju kompetencji osobistych. Obecnie kształcę się do roli psychologa na SWPS . Prowadzę własną firmę Instytut Rozwoju i Doskonalenia w ramach której m.in. projektuję i przeprowadzam projekty szkoleniowe oraz rozwojowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. Specjalizuję się w projektach szkoleniowych dla sektora MŚP i oświaty mających na celu m.in. usprawnienie komunikacji, identyfikowanie przeszkód ograniczających postępy zespołu. Wspieram również działania NGO m.in. występując w roli prelegenta i trenera. Współpracuję z Biurem Karier Uniwersytetu Wrocławskiego jako specjalista ds. rynku pracy i doradca kariery.


Opis dotychczasowych działań na rzecz ICF Polska

Od października 2019 r. jestem członkiem ICF. Najpierw jako członek wspierający, a w kolejnym roku jako członek zwyczajny. Od października 2020 pełni funkcję Lidera Oddziału Wrocławskiego, wspierając organizację regularnych lokalnych wydarzeń.  Występowałam jako prelegent i współorganizator Światowego Tygodnia Coachingu w roku 2019 i 2020. W ostatnich dwóch latach uczestniczyłam i podnosiłam taże swoje kompetencje uczestnicząc w Akademii Coachingu.  Uczestniczę  w spotkaniach z Zarządem, a takze w spotknaiach zespołów roboczych..

Co w ramach danego obszaru merytorycznego i/lub związanego z koordynacją regionalną chciałbym/chciałabym zrobić

Chciałabym skupić swoje działanie na dwóch aspektach. Pierwszym z nich jest rozwój rozpoznawalności marki i jakości, jaką oferują akredytowani w ICF coachowie, a w związku z tym wzmocnienie employer brandingu szczególnie w social mediach i na LinkedIn.  W drugim kroku chciałabym skoncentorwać się na tworzeniu unikalnej propozycji wartości przy zastosowaniu  Business Model Canvas. Pozwoli to sprawdzić oczekiwania członków i pozostałych klientów (odbiorców) profesjonalnego coachingu, być może do poszerzenia grupy członków ICF.

Obszar pracy w Zarządzie ICF Polska, na który decyduję się kandydować (możliwość wyboru więcej niż jeden):

Członek Zarządu: Komunikacja z członkami (newsletter, ankiety, bieżące informacje), Członek Zarządu: Komunikacja w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn)

Obszar działalności regionalnej Zarządu ICF Polska, którym decyduję się zająć (możliwość wyboru więcej niż jeden):

Członek Zarządu: koordynacja prac Regionu południowo-zachodniego (województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, lubuskie) – wspieranie lokalnych liderów w bieżącej działalności, regularne spotkania on-line z liderami (minimum raz w miesiącu), spotkania wyjazdowe (minimum 2 razy w ciągu roku)

Kandydaci na Członka Komisji Rewizyjnej

Łukasz Dudziński, ACC ICF

Doświadczenie zawodowe:

Jestem dyplomowanym trenerem biznesu, doradcą zawodowym i coachem.
Ukończyłem specjalizację Coaching w edukacji i rozwoju.

Akredytację ICF (ACC) uzyskałem w 2018 roku.

Od 19 lat pracuję jako trener wewnętrzny w międzynarodowej sieci handlowej.
Prowadzę szkolenia i seminaria dla Uczelni (CDV, WSUS) oraz podmiotów gospodarczych i Związków Sportowych.   

Jestem współzałożycielem inicjatywy “Coaching w Mieście” propagującej coaching w Wielkopolsce, oraz założycielem FLOW TEAM, oferującej coaching, doradztwo i szkolenia w całej Polsce.


Opis dotychczasowych działań na rzecz ICF Polska

Od poprzednich wyborów pełnię funkcję lidera oddziału Poznań. 
Jestem również członkiem obecnej Komisji Rewizyjnej ICF Polska.

Od trzech lat działam bardzo aktywnie w strukturach ICF, propagujac coaching i ICF  poprzez tworzenie i realizację ogólnopolskich inicjatyw dla środowiska coachingowego i studentów coachingu: współorganizacja: Coaching Week 2019, 2020; Akademia Coachingu 2019 Poznań; Coaching Cafe – 20 wydarzeń; Learning Forum – 10 wydarzeń
W 2018 reprezentowałem jako prelegent ICF Polska na Targach Poznańskich podczas  “Dni Przedsiebiorczości”.
W grudniu 2020 Przedstawiłem Zarządowi ICF Polska pakiet inicjatyw rozwojowych dla Stowarzyszenia, które będę promował także w kolejnych latach.

Co w ramach danego obszaru merytorycznego i/lub związanego z koordynacją regionalną chciałbym/chciałabym zrobić

Jako aktualny członek Komisji Rewizyjnej ICF Polska za priorytety stawiam:
– bieżącą komunikację z Zarządem Stowarzyszenia w szczególności w sprawach o strategicznym znaczeniu dla Stowarzyszenia,
– bieżące monitorowanie działań finansowo-formalnych Zarządu Stowarzyszenia