Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Kandydaci 

Zgłaszając swoją kandydaturę, osoby potwierdziły, że w przypadku wybrania ich na Członka Zarządu lub do Komisji Rewizyjnej, zobowiązuję się do angażowania się w prace ICF Polska w ramach wolontariatu i nieodpłatnie. Jednocześnie, zobowiązuję się do:

– przestrzegania zasad obowiązujących w stowarzyszeniu, w szczególności Statutu, Regulaminu oraz Kodeksu Etycznego
– przestrzegania zasad obowiązujących w Globalnym Kodeksie Lidera ICF- https://coachfederation.org/chapter-leader-ethical-guidelines
– podpisania umowy wolontariackiej
– aktywnego uczestnictwa w sesjach online z zarządem odbywających się raz w kwartale
– odpowiedzialności za wskazane obszary w funkcji członka Komisji Rewizyjnej zgodnych z Regulaminem Stowarzyszenia

Kandydaci na Prezesa

Zuzanna Mazurek, PCC ICF

Wierzę w ICF i standardy, które wyznacza i promuje. Wierzę też w ludzi, z którymi miałam przyjemność wspierać działania ICF Polska. Zawodowo jestem coachem (PCC), pracuję głównie z managerami i ich zespołami. Jestem też trenerem biznesu. Specjalizuję się w komunikacji, wystąpieniach i storytellingu. Czerpię z doświadczenia poprzednich lat, kiedy zajmowałam się projektowaniem i realizacją strategii komunikacyjnej (wewnętrznej i zewnętrznej), komunikacją kryzysową, działaniami government affairs, community relations oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Z wykształcenia i kilku lat praktyki zawodowej jestem także tłumaczem. Chcę dzielić się doświadczeniem, które zdobyłam koordynując projekty międzynarodowe i europejskie.

 


Opis dotychczasowych działań na rzecz ICF Polska

Z ICF Polska jestem związana od kilku lat. W upływającej kadencji miałam zaszczyt być liderem tej organizacji i pełnić funkcję prezesa, a wcześniej członka zarządu. Jeszcze wcześniej, wspierałam organizację w kontaktach z mediami. Przez te wszystkie lata zawsze zależało mi, aby ICF Polska rósł w siłę, był postrzegany jako wiarygodny partner i wyznacznik najwyższych standardów w branży. Z moim wsparciem dokonało się wiele zmian, które były odpowiedzią na potrzeby Członków i naszych Liderów. Cieszę się, że dzięki zaangażowaniu zespołu usprawniliśmy komunikację (newsletter, Fb, www), zorganizowaliśmy wiele spotkań i warsztatów (zarówno na żywo, jak i tych on-line), uporządkowaliśmy sprawy, które wymagały dookreślenia lub dostosowania do wytycznych ICF Global. Pojawialiśmy się także w mediach jako propagator i strażnik profesjonalnych standardów w coachingu, również w ramach Forum Organizacji Coachingowych.

Co w ramach danego obszaru merytorycznego i/lub związanego z koordynacją regionalną chciałbym/chciałabym zrobić:

Chciałabym nadal stwarzać jak najwięcej możliwości do słuchania naszych Członków i podążać za ich potrzebami. Ważną częścią upływającej kadencji było wypracowanie struktury, która będzie skuteczna w rozproszonym zespole i głównych ośrodkach, w których jesteśmy aktywni. Wierzę, że potrzeba jeszcze jednej kadencji, żeby w pełni wdrożyć tę koncepcję.
Zależy mi na tym, żeby organizacja się rozwijała. Chciałabym zrealizować działania, które będą służyły podniesieniu świadomości na temat ICF i profesjonalnego coachingu, a które przełożą się na wizerunek naszych członków i coachów akredytowanych, a także całej branży.
Ważnym również obszarem, któremu chciałabym poświecić więcej uwagi jest współpraca z Partnerami i Sponsorami.

Obszar pracy w Zarządzie ICF Polska, na który decyduję się kandydować:

Prezes: organizacja pracy stowarzyszenia, współpraca z mediami, reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz, współpraca i komunikacja z ICF Global (obowiązkowe uczestniczenie w spotkaniach online i na żywo), współpraca w ramach Forum Organizacji Coachingowych, przyznawanie patronatów.

Kandydaci na Wice – prezesa

Małgorzata Omilian, PCC ICF

Od ponad 20 lat jestem partnerem w relacjach biznesowych, zawsze blisko ludzi i z ludźmi. Miałam przyjemność zarządzać wielomilionowymi projektami, budować i prowadzić struktury sprzedaży regionalnej.

Od ponad pięciu lat wspieram firmy, w tym biznesy rodzinne, liderów i ich zespoły w podnoszeniu efektywności w oparciu o zaufanie, wartości, relacje i różnorodny potencjał. Wspieram też ICF Polska jako wolontariusz, w kadencji 2019/2020 w funkcji Członka Zarządu.

Jestem coachem PCC ICF, trenerem i partnerem biznesowym. W pracy z ludźmi kieruję się ideą Heart Thinking™.  Realizuję programy Leadership & Team Building oraz Serce w Biznesie™ i Serce w Życiu™.


Opis dotychczasowych działań na rzecz ICF Polska

Jestem Członkiem ICF od początku drogi cochingowej. Jako wolontariusz ICF oddział Mazowsze wspierałam Dyrektora oddziału w organizacji spotkań superwizyjnych dla Członków, obecnie znanych pn. Randez-vous with Coaching.

Jako wolontariusz w funkcji Członka Zarządu w kadencji 2019/2020 miałam przyjemność współtworzyć organizację. Odpowiadałam za komunikację wewnętrzną (badanie potrzeb, ankiety i newsletter). Angażowałam się w działania Zarządu, wspierałam też pracę zespołów projektowych, co wpłynęło na następujące obszary:
•       Komunikacja z Członkami – podsumowywanie działań ICF w cyklicznym newsletterze, ankietowe badanie potrzeb Członków na podstawie którego planujemy działania dopasowane do potrzeb np. spotkania z Członkami on-line, tematyka i organizacja wydarzeń, przejrzysta struktura, podział funkcji w Zarządzie (wyniki ankiety w ostatnim newsletterze).
•       Współtworzenie stowarzyszenia – na podstawie wniosków z ankiety zrealizowanej w gronie Liderów (Dyrektorzy, Zarząd) określiliśmy potrzeby, wypracowaliśmy model współpracy wspierający rozwój stowarzyszenia w tym tematyczne grupy projektowe dotyczące m.in. struktury stowarzyszenia, standardów organizacji wydarzeń oraz rejestracji prelegentów jak i kandydatów do władz stowarzyszenia.

Praca wolontariusza wymaga regularnego zaangażowana w ramach czasu prywatnego. To działanie z poziomu idei, głosu serca. Czuję potrzebę kontynuacji tego, co zostało rozpoczęte z szacunku do ludzi, z którymi współpracuję jak i do stowarzyszenia, którego Członkowie wybrali mnie w poprzedniej kadencji. Jestem do dyspozycji przyjmując również wyzwanie związane ze wsparciem Prezesa ICF Polska.

Co w ramach danego obszaru merytorycznego i/lub związanego z koordynacją regionalną chciałbym/chciałabym zrobić:

Chcę kontynuować działania wspierające rozwój i relacje w naszym stowarzyszeniu poprzez:
•       Wdrażanie rozwiązań wynikających z ankiet i badania potrzeb Liderów i Członków ICF Polska
•       Wzmacnianie komunikacji słuchając i podążając za potrzebami Członków, utrzymując formułę newslettera z bieżącymi informacjami o działaniach ICF
•      Organizowanie cyklicznych spotykań z Członkami on-line po to, aby w swobodnej atmosferze rozmawiać o potrzebach i wspierać się wzajemnie.

Chcę wspierać Prezesa ICF Polska m.in. w ustaleniu priorytetów i realizacji rozpoczętych projektów tj. organizacja Coaching Academy, współpraca z Partnerami i Sponsorami, dobre praktyki ICF Polska, promowanie Członków ICF Polska, konferencja on-line.

Wierzę, że kolejna kadencja pozwoli wdrożyć rozpoczęte działania.

Obszar pracy w Zarządzie ICF Polska, na który decyduję się kandydować:

Wice – Prezes Stowarzyszenia wspiera Prezesa oraz realizuje jedną z poniżej zaznaczonych ról Członka Zarządu:

Komunikacja z członkami (newsletter, ankiety, bieżące informacje)

Kandydaci na Członka Zarządu

Agnieszka Deja, PCC ICF

Kim jestem? Człowiekiem, a przynajmniej staram się ;). I pewnie stąd to zamiłowanie do prowadzenia innych w procesach rozwojowych i przyglądania się z dumą ich wzrastaniu. Ubierając to w branżowy język, oznacza to, że wchodzę z ogromną przyjemnością w następujące role: coacha (ICF PCC), facylitatora, trenera oraz wykładowcy akademickiego. Najczęściej realizuję projekty w obszarach leadershipu, wdrażania kultury współtworzenia oraz edukacyjne. Te ostatnie ze szczególnym naciskiem na kompetencje coachingowe, co ma swój wyraz we współprowadzeniu akredytowanego przez ICF programu.
Moje marzenie? Polecieć w kosmos… Ale obawiam się, że mogłabym już nie wrócić 😉


Opis dotychczasowych działań na rzecz ICF Polska

Z ICF Polska jestem ściśle związana od 2015 roku pełniąc role w strukturach ICF Polska.
Współtworzę i współprowadzę Oddział w Poznaniu (pełnię funkcję Lidera), gdzie dzięki wspólnemu zaangażowaniu i pozytywnej energii szerzymy dobre coachingowe praktyki. W międzyczasie zasilałam szeregi Komisji Rewizyjnej, dzieląc się swoim doświadczeniem i czuwając nad rzetelnym prowadzeniem (się 😉 ) naszej Organizacji. Do tego momentu dane mi było również w ramach funkcji Członka Zarządu współprowadzić projekty, których zwieńczeniem było dostosowanie realizowania działań statutowych zgodnie z obowiązującym prawem (szczególnie dot. ochrony danych osobowych) – niezbędne platformy IT , m.in. G-suit. A tak na koniec: to niezależnie od roli, która pełniłam (lub nie) dzielnie obrabiam od lat obszar “papierologiczny” dla KRS ;). HOWGH! 😀

Co w ramach danego obszaru merytorycznego i/lub związanego z koordynacją regionalną chciałbym/chciałabym zrobić:

Powinnam zacząć, że od tego, co chciałabym kontynuować, a to oznacza czuwanie nad formalno-administracyjnym obszarem Stowarzyszenia.  Moją misją jest również towarzyszenie ludziom w ich rozwoju, co zamierzam realizować rzetelnie informując o możliwych ścieżkach akredytacyjnych w naszej Organizacji. Zależy mi, by coachowie (niezależnie od stażu) mogli z naszą (ICF Polska) pomocą odnajdywać się w zawiłościach
wymogów, które konieczne są przez nich do spełnienia.
Za cel w obszarze działań regionalnych widzę konieczność przywrócenia do życia dwóch fantastycznych regionów na północy naszego kraju – okolic Szczecina i Trójmiasta. Może zarazimy (bo to “robota” dla większej ekipy) ich trochę naszą wielkopolską oraz kujawsko-pomorską energią!

Obszar pracy w Zarządzie ICF Polska, na który decyduję się kandydować:

Informowanie o procedurze akredytacji coachów i programów, uzyskiwanie punków CCE dla ICF Polska, aktualizacja i tworzenie regulaminów, umów, aspekty prawne, aspekty etyczne i związane z nimi działania

Obszar działalności regionalnej Zarządu ICF Polska, którym decyduję się zająć:

Członek Zarządu: koordynacja prac Regionu północno-zachodniego (województwa: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, pomorskie) – wspieranie lokalnych liderów w bieżącej działalności, regularne spotkania on-line z liderami (minimum raz w miesiącu), spotkania wyjazdowe (minimum 2 razy w ciągu roku)

Beata Hanuszek, ACC ICF

Doświadczenie zawodowe:
Od kilku lat związana ze szkoleniem, coachingiem oraz mediacjami. Pracuje jako wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie, Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, jest właścicielem firmy, współpracuje  z Pasją Grupą Dobrych Trenerów oraz jest współzałożycielem Spółdzielni Trenerskiej. Jako  certyfikowany coach ACC ICF prowadzi sesje z klientami indywidualnymi, w obszarze life-coachingu oraz  z menedżerami. Była członkiem zespołu pracującym nad strategią rozwoju kultury miasta Bydgoszczy przy Urzędzie Miasta. Jest członkiem ICF Global i ICF Polska oraz dyrektorem oddziału kujawsko-pomorskiego ICF. Pracuje jako certyfikowany konsultant metody Insights Discovery. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa od 20 lat pracując z ludźmi w obszarach edukacji, marketingu  i coachingu.
Specjalizacja:
Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji interpersonalnej, zarządzania coachingowego, mediacji jako alternatywnej formy rozwiazywania konfliktów.
Największe sukcesy:
Życie w harmonii z samą sobą. Od 21 lat godzenie roli mamy trójki dzieci, żony z nieustającym rozwojem osobistym i zawodowym.  Jej zaangażowanie zostało nagrodzone kilkoma nagrodami Prezydenta Miasta. Współtworzyła duże projekty, między innymi, tworzyła strategię rozwoju kultury miasta, Radę Ekspertów Pasji GDT i nowe kierunki studiów podyplomowych.
Pasje:
Pasjonuje się rozwojem osobistym i pracą z ludźmi. Interesuje się teatrem i sztuką. Uwielbia nurkowanie i żeglarstwo latem, a zimą narty. Najważniejsze są dobra relacje z ludźmi, które sobie bardzo ceni.


Opis dotychczasowych działań na rzecz ICF Polska

Jako dyrektor oddziału kujawsko-pomorskiego organizowałam dwa razy Coaching Week oraz co miesiąc Coaching Cafe lub Learning Forum w Bydgoszczy i w Toruniu.  Uczestniczyłam aktywnie w spotkaniach z zarządem ICF.

Co w ramach danego obszaru merytorycznego i/lub związanego z koordynacją regionalną chciałbym/chciałabym zrobić:

Jako członek Zarządu – koordynator Regionu północno -zachodniego będę wspierać lokalnych liderów w bieżącej działalności, zadbam o regularne spotkania z liderami oraz będę uczestniczyć w spotkaniach wyjazdowych. Zamierzam zaktywizować  województwo pomorskie i reaktywować działalność lokalną ICF na rzecz społeczności coachingowej.  Z tego względu, że podział na Regiony jest nowym rozwiązaniem chcę wypracować dobre praktyki kontaktu, koordynacji i budowania społeczności regionu.

Obszar pracy w Zarządzie ICF Polska, na który decyduję się kandydować:

Członek Zarządu: Komunikacja z członkami (newsletter, ankiety, bieżące informacje)

Obszar działalności regionalnej Zarządu ICF Polska, którym decyduję się zająć:

Członek Zarządu: koordynacja prac Regionu północno-zachodniego (województwa: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, pomorskie) – wspieranie lokalnych liderów w bieżącej działalności, regularne spotkania on-line z liderami (minimum raz w miesiącu), spotkania wyjazdowe (minimum 2 razy w ciągu roku)

Aleksandra Krupska

psycholog, interwent kryzysowy,
psychoterapeuta poznawczo – behawioralny,
coach, coach zespołowy i grupowy, trener biznesu

Współautorka modelu PEB™, autorka modelu Herding Team Coaching™

15 letnie doświadczenie kliniczne (przeprowadzone ponad 3500 godzin konsultacji i procesów psychoterapeutycznych) zdobywałam między innymi pracując z funkcjonariuszami służb mundurowych, na oddziałach dziennych i całodobowych szpitali psychiatrycznych, w placówkach prywatnych.

W procesach coachingowych specjalizuję się w rozwoju zespołów ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania zespołów w sytuacjach konfliktowych oraz w sytuacjach specyficznych wyzwań stojących przed organizacjami oraz ich managerami. Pracuję z klientami, którzy chcą poprawić swoje relacje z otoczeniem, a także takimi, którzy szukają nowych ścieżek rozwoju zawodowego. Posiadam ponad 700 godzin udokumentowanego doświadczenia coachingowego.

Od kilku lat wskazuję specjalistom jak zauważać granice między poszczególnymi formami pomocy takimi jak: coaching, poradnictwo, psychoterapia, interwencja kryzysowa. W swojej pracy odważnie łączy różne formy pracy, dobierając różne metody biorąc pod uwagę czynniki osobowościowe klientów.


Opis dotychczasowych działań na rzecz ICF Polska

Moja przygoda we wspieraniu działań ICF rozpoczęła się ponad 6 lat temu, najpierw w roli koordynatora wspierającego działania zarządu oraz dyrektorów oddziałów, w między czasie jako współorganizator konferencji ICF Polska, a następnie w roli członka zarządu.

Mam duże doświadczenie i wiedzę na temat funkcjonowania ICF Polska i czas jaki poświęcam Stowarzyszeniu jest moją pasją 🙂

Jako wolontariusz – członek zarządu w kadencji 2019/2020 byłam odpowiedzialna za wspieranie osób funkcyjnych w ICF Polska (zarząd, dyrektorzy) w zakresie obsługi technicznej strony www.icf.org.pl; monitorowałam budżet i kwestie rozliczeń finansowych. Jestem współautorką razem z zarządem i dyrektorami zmian w funkcjonowaniu organizacji dotyczącymi przeobrażeniu struktur oddziałów w regiony.

Praca ta wymagała ode mnie regularnego uczestnictwa w spotkaniach roboczych on-line (ponad 300 godzin), w spotkaniach roboczych – wyjazdowych. To czas, który czuje się w kościach, nie mniej jednak daje ogromną satysfakcję i możliwość budowania relacji z innymi wolontariuszami pełniącymi role funkcyjne, które zostaną na długo.

Co w ramach danego obszaru merytorycznego i/lub związanego z koordynacją regionalną chciałbym/chciałabym zrobić:

Chciałabym móc dokończyć w tej skróconej kadencji rozpoczęte przemiany i nadal wspierać swoją wieloletnią wiedzą na temat funkcjonowania ICF Polska osoby, które działają na rzecz dobra Stowarzyszenia.

Kontynuacja zadań związanych z funkcją członka zarządu – Skarbnika, oraz koordynacja prac Regionu południowo-wschodniego (województwa: lubelskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie) – wspieranie lokalnych liderów w bieżącej działalności, regularne spotkania on-line z liderami, spotkania wyjazdowe.

Obszar pracy w Zarządzie ICF Polska, na który decyduję się kandydować:

Skarbnik – monitorowanie budżetu, dokonywanie płatności i rozliczeń, finanse, współpraca z księgowością, opieka nad stroną www (przy współpracy z informatykiem)

Obszar działalności regionalnej Zarządu ICF Polska, którym decyduję się zająć:

Członek Zarządu: koordynacja prac Regionu południowo-wschodniego (województwa: lubelskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie) – wspieranie lokalnych liderów w bieżącej działalności, regularne spotkania on-line z liderami (minimum raz w miesiącu), spotkania wyjazdowe (minimum 2 razy w ciągu roku)

Daniela Tagowska

Coach (obecnie w procesie akredytacji PCC), trener, wykładowczyni akademicka, artystka wizualna. Specjalizuje się w coachingu i facylitacji procesów twórczych i zarządzaniu potencjałem kompetencyjnym sztuki. Przedsiębiorczyni i menedżer z ponad 10 – letnim doświadczeniem w zarządzaniu wysokobudżetowymi projektami kulturalno-edukacyjnymi i wydarzeniami festiwalowymi.

 


Opis dotychczasowych działań na rzecz ICF Polska

Od marca 2018 r. pełni funkcję Dyrektora Oddziału Wrocławskiego, organizując regularnie lokalne wydarzenia. Podczas Międzynarodowego Tygodnia Coachingu wraz z zespołem w ramach edycji 2018 i 2019 zorganizowała kilkadziesiąt warsztatów cieszących się dużą frekwencją. Regularnie uczestniczy w spotkaniach z Zarządem, angażując się w pracę zespołów roboczych. Wspiera ICF Polska konsultując projekty graficzne dotyczące ogólnopolskich wydarzeń.

Co w ramach danego obszaru merytorycznego i/lub związanego z koordynacją regionalną chciałbym/chciałabym zrobić:

Działania informacyjne szerzące wiedzę o profesjonalnym coachingu i ICF. Spotkania na uczelniach i w szkołach coachingu przedstawiające ICF Polska i korzyści z bycia członkiem. Stworzenie z liderami województw regionu południowo-zachodniego badania potrzeb merytorycznych wśród członków i zapewnienie ciekawego, zgodnego z zapotrzebowaniem programu webinarów.  Wspieranie Zarządu w pomysłach dot. identyfikacji wizualnej ICF Polska.

Obszar działalności regionalnej Zarządu ICF Polska, którym decyduję się zająć:

Członek Zarządu: koordynacja prac Regionu południowo-zachodniego (województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, lubuskie) – wspieranie lokalnych liderów w bieżącej działalności, regularne spotkania on-line z liderami (minimum raz w miesiącu), spotkania wyjazdowe (minimum 2 razy w ciągu roku)

Kandydaci na Członka Komisji Rewizyjnej