Władze ICF Polska

Dnia 12 kwietnia 2018r. odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Rozwoju Osobowości (ICF Poland) podczas którego wybrano nowe władze ICF Polska.

Zarząd kadencji 2018-2019 składa się z:

ACC – Prezes

Weronika Bryła – Booth

Vice Prezes

Katarzyna Mickiewicz – Burzawa

 

PCC - Członek Zarządu

Agnieszka Deja

PCC - Członek Zarządu

Tatiana Krawczyńska – Zaucha

ACC - Członek Zarządu

Justyna Garbowska

Członek Zarządu

Zuzanna Mazurek

ACC – Członek Zarządu

Karolina Hudowicz

ACC – Członek Zarządu

Dorota Trzmielewska

 

MCC – Członek Komisji Rewizyjnej

Anna Cywińska

PCC – Członek Komisji Rewizyjnej

Bożena Grabowska

PCC – Członek Komisji Rewizyjnej

Anna Kaczalska