Spotkanie z superwizją

utworzone przez  | Paź 30, 2015 | Coach pisze | 0 komentarzy

Jakie obszary mogą podlegać superwizji?

 

Superwizji mogą podlegać w zasadzie wszystkie aspekty związane z pracą coacha. Superwizowane mogą być zatem kompetencje – w oparciu o Model Kluczowych Kompetencji Coacha rekomendowany przez ICF.

Superwizji mogą podlegać także różnorodne dylematy związane z realizacją procesu coachingowego, pracą z określonym klientem i/lub dla konkretnego systemu organizacyjnego a także trudne sytuacje w pracy coachingowej.

Tematem superwizji bywa także rola coacha – jej granice, emocje z nią związane. Podczas superwizji refleksji poddawane są także takie aspekty jak: wpływ osoby coacha na klienta i klienta na coacha, określony styl coachingu.

 

Jakie są formy wspierania rozwoju coacha?

 

Wsparcie pracy coachingowej realizowane jest najczęściej w dwóch formach – nieco bardziej instruktażowego mentoringu oraz koncentrującej się na procesie i relacji superwizji. Obie formy ukierunkowane są na rozwój szeroko rozumianych kompetencji związanych z prowadzeniem coachingu. Najczęściej forma mentoringu wykorzystywana jest w procesie przygotowywania coacha do egzaminu i akredytacji. Mentor przekazuje wtedy informacje zwrotne na temat poziomu rozwoju kompetencji przez coacha, udziela także cennych wskazówek i rad. Warto jednak pamiętać, że superwizja w formie mentorskiej może być bardzo wartościowym sposobem rozwoju coacha na każdym poziomie rozwoju zawodowego a nie tylko na początku.

Superwizja to mniej dyrektywna forma rozwoju związana przede wszystkim z refleksją nad relacją coacha i klienta. Częściej wykorzystywana jest w pracy rozwojowej z coachami posiadającymi już pewne doświadczenie. Może przebiegać w różnorodnym stylu – zależnie od podejścia, w którym pracuje superwizor. Coaching jako forma superwizji ma większą szansę na efektywność gdy coach posiada już podstawowy zasób wiedzy, umiejętności i doświadczeń, w oparciu o który dokonywany jest dalszy rozwój.

 

phpThumb_generated_thumbnailpng-7Jakie korzyści daje coachowi superwizja?

 

Superwizja to ważny element profesjonalnego funkcjonowania coacha. Superwizja wspiera rozwój kompetencji coacha w sposób twórczy i zwiększający otwartość na nowe sposoby pracy i nowe wartościowe doświadczenia. Praca z superwizorem jest ponadto ważnym działem w obszarze rozwoju roli coacha. Już sama gotowość do takiej pracy jest dowodem na dojrzałość coacha. Potwierdzeniem jego zdolności do spojrzenia na własną pracę z innej perspektywy, otwartości na informację zwrotną na temat własnej pracy i ostatecznie także świadectwem pokory, która nawet na poziomie mistrzowskim wykonywania zawodu jest niezmiernie ważna. Superwizja jest także szansą na skonfrontowanie własnego stylu, nurtu pracy coachingowej z innym, w którym pracuje superwizor. Takie spotkania wymuszające wyjście w własnego wygodnego fotela bywają bardzo twórcze i ożywcze – są szczepionką zapobiegającą rutynie i wypaleniu zawodowemu.

Ponadto superwizja stwarza możliwość „odwentylowania” emocji i napięć, które towarzyszą wykonywaniu roli coacha. Superwizję można więc z pewnością określić działaniem zapewniającym higienę psychiczną i pozwalającym na utrzymanie długotrwałej satysfakcji z pracy w zawodzie coacha.

 

rysunki: Gabriela Borowczyk
 
 
 
Autor artykułu:
Aneta Jurewicz (ACC ICF)

Jestem coachem. Mam wrażenie, że byłam nim zawsze… później znalazłam tylko tego definicję…
Posiadam akredytację na poziomie ACC przez International Coach Federation.
Jestem Mentor Coachem ICF GLOBAL, co oznacza, że prowadzę procesy mentorcoachingowe i superwizje dla coachów ubiegających się o certyfikat ICF.
Jestem członkiem komisji ds. nauki ICF Polska.

Autor artykułu:
Sylwia Cichowska

Konsultant i trener zarządzania (Międzynarodowy Certyfikat PEARSON EDEXCEL INTERNATIONAL), certyfikowany coach (Erickson Certified Professional Coach), menedżer projektów rozwojowych oraz współszef firmy szkoleniowo - doradczej prorozvoyovo. Z wykształcenia psycholog poznawczy, ze specjalizacjami w obszarze psychologii innowacji i zarządzania oraz polityki i reklamy. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii.