Ewa Mukoid PCC

Ewa Mukoid – praktykuje coaching jako filozofię sensownego życia i sztukę szczęścia. Jest doktorem nauk humanistycznych, filozofem, pisarzem i przedsiębiorcą.

Jako szefowa Instytutu Komunikacji i Rozwoju Mukoid wraz z Współpracownikami prowadzi procesy indywidualne i zespołowe dla osób i organizacji które chcą wzmacniać swoją efektywność i kreatywność, rozwijając umiejętności osiągania satysfakcji poprzez świadome i twórcze zarządzanie swoim potencjałem. Jest merytorycznie odpowiedzialna za Studia Zawodowe Coachingu ACSTH (aprobata ICF) oraz Zaawansowane Studia Coachingu (punktowane CCE ICF)

Coach PCC ICF, mentor i asesor międzynarodowych procesów akredytacyjnych ICF na poziomie ACC i PCC, certyfikowany superwizor coachów zewnętrznych i wewnętrznych (Coaching Supervision Master Coach Academy).

Pełni honorową funkcję dyrektora ds. Edukacji i Akredytacji ICF Polska.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *