Jean-Francois Cousin MCC

Jean-Francois jest podróżnikiem z bazą w Azji od 1995 r. Prowadził coaching dla ponad 700 osób na stanowiskach zarządczych z ponad 50 krajów, głównie w spółkach z listy Fortune 500. Jeden z jego głównych obszarów zainteresowań to pomaganie liderom i organizacjom w doskonaleniu współpracy i elastyczności w sytuacjach, gdy te obszary nie działają najlepiej z uwagi na wiele czynników i rzutuje to na konkurencyjność.

Jako MCC Jean-Francois uwielbia przyjmowanie postawy „ucznia jego magnificencji klienta” i nigdy go ona nie zawiodła. Nauki od klientów są bowiem zawsze stymulujące i poszerzają horyzonty.

Patrząc na pozytywne zmiany, które wprowadzają jego klienci na stanowiskach zarządczych w swoich miejscach pracy, snuje refleksje na temat tego, jak poszczególne obszary coachingu indywidualnego i zespołowego wpływają na samoświadomość, samoakceptację, poczucie własnej wartości i autentyczność. Wywołuje to spotęgowany efekt na współpracę i elastyczność w ramach dużych organizacji, a jednocześnie poprawia komfort kadry zarządzającej oraz ich zdolność do radzenia sobie z niejednoznacznością, złożonością i niepewnością międzynarodowego świata biznesu.

Jean-Francois zbiera również informacje na temat tego, co ułatwia taką transformację postawy samego coacha zakorzenionego w kulturach i mądrościach Zachodu i Azji.

URL: www.greatness.coach  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/greatnesscoach/

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *