Złożoność i elastyczność poznawcza jako ważna kompetencja w dobie wszechogarniającego kryzysu

Prowadzący: Magdalena Kulicka-Zakrzewska
20 maja 2022, 10:00-12:00
Organizator: ICF Oddział Mazowsze
Spotkanie online - Zoom

Cena: 0,00 

Złożoność i elastyczność poznawcza jako ważna kompetencja w dobie wszechogarniającego kryzysu

Prowadzący: Magdalena Kulicka-Zakrzewska
ICF Oddział Mazowsze
20 maja 2022, 10:00-12:00
Spotkanie online - Zoom

Opis

Złożoność i elastyczność poznawcza jako ważna kompetencja w dobie wszechogarniającego kryzysu

Złożoność poznawcza i elastyczność poznawcza (cognitive complexity i cognitive flexibility) jest nieoczywistym, ale ważnym atrybutem dobrego funkcjonowania w świecie i między ludźmi. Elastyczność poznawcza, umiejętność rozwiązywania złożonych problemów, krytyczność myślenia, koordynacja z innymi, pojawiają się jako postulowane nowe umiejętności radzenia sobie w złożonym świecie na Światowym Forum Ekonomicznym w 2020r. Od tamtego momentu najbliższy świat skomplikował się znacznie, doświadczaliśmy życia w pandemii, teraz żyjemy granicząc z wojną. W roli coacha pracujemy z ludźmi, których dotykają różnorakie, nieprzewidywalne zmiany, na które reagujemy sami i reagują nasi klienci. Sytuacji nie ułatwia wpływ wszechogarniającej propagandy, w szczególności w mediach społecznościowych, co utrudnia racjonalną analizę sytuacji.
Jednym z zaobserwowanych, ale też usłyszanych skutków złożoności sytuacji jest skłonność wielu osób do zajmowania radykalnych stanowisk, uznawania owych stanowisk jako jedynie słusznych, przekonywania innych do swojej racji i w skrajnej formie, do niszczenia długotrwałych, bliskich relacji z innymi.
Celem warsztatu jest zainspirowanie uczestników do:
– rozważenia, jaka rolę jako ludzie i jako coachowie mamy do spełnienia w takiej sytuacji lub pytając coachingowo, do czego nas taka sytuacja zaprasza, do czego my chcemy zapraszać innych?
– przyjrzenia się, jakie są możliwości w coachowaniu, co wynika z podejść coachingowych, które znane nam narzędzia coachingowe rozwijają złożoność i elastyczność poznawczą?
– uzmysłowienie sobie paradoksów w roli coacha

Prowadzący:

.

Magdalena Kulicka-Zakrzewska

MCC, CPCC, ORSC – coach, trener, mentor, psycholog z wykształcenia. Coachuję od 2003r, jako główne szkoły i kursy coachingowe ukończyłam: CTI jako Certified Professional Co-Active Coach (2008), Organizational Relationship Systems Coaching (2010), Team Coaching International (2010), Coaches Going Corporate (2015), Coaching from the Source (2017), Become a Transformative Presence (2020), PCC od 2011r, w 2018 r. zdałam akredytację MCC.
Pasjonuje mnie inspirowanie ludzi do odkrywania swoich talentów, świadomego podejmowania decyzji zgodnie ze swoimi wartościami, do brania odpowiedzialności tak, aby podejmowane działania były źródłem satysfakcji. Specjalizuję się w coachingu dla middle managementu i top executive, mam klientów indywidualnych, oferuję mentor coaching. Prowadzę team coachingi oraz warsztaty.