SŁUCHANIE KUMULATYWNE A SŁUCHANIE LINEARNE W COACHINGU, czyli o różnicy między prawem jazdy a licencją pilota.

Prowadzący: Magdalena Giec
18 maja 2021, 15:30-17:30
Organizator: ICF Oddział Poznań
Spotkanie online - Zoom

Cena: 0,00 

W nowym modelu kompetencji coacha ICF, pojawił się ważny punkt opisujący coacha aktywnie słuchającego:
6.1 (Coach) zauważa tendencje w zachowaniu i emocjach klienta na przestrzeni kilku sesji, po to aby wychwycić pojawiające się wątki i wzorce.
Wychwytywanie wątków i wzorców to nic innego jak słuchanie kumulatywne. Ma ono miejsce wtedy, gdy coach uważnie wsłuchując się w to co i jak klient mówi, wychwytuje informacje, które się powtarzają na różnych etapach sesji i łączy je tak, by klient mógł z nich wyciągnąć wnioski. Czym innym jest powtarzanie jak echo kluczowych słów, które padły przed chwilą z ust klienta, a czym innym nawracanie do poprzednich wątków, łączenie ich w klastry, sprawdzanie wzajemnego wpływu jednej informacji na drugą. Są to dwie osobne techniki pobudzania świadomości klienta. Coach słuchający kumulatywnie utrzymuje w polu uwagi zarówno rozproszone zasoby, dźwignie, słowa klucze, metafory, jak i wewnętrzne konflikty, sprzeczności, nieścisłości na poziomie słów, energii, emocji, gestów, mimiki, tonu głosu, itp.

Na tym warsztacie w ramach Coaching Week uczestnicy:

 • zobaczą demo sesji coachingowej i przyjrzą się temu, kiedy coach używa techniki słuchania linearnego (backtracking / echo / odzwierciedlenie), a kiedy i jak używa słuchania kumulatywnego
 • dowiedzą się, jakie procesy fizjologiczne zachodzą w tle w mózgu i całym ciele klienta w wyniku świadomej pracy coacha (myślenie analityczne versus myślenie abstrakcyjne)
 • przećwiczą wychwytywanie słów kluczy i przedyskutują w podgrupach, które słowa z pierwszej fazy sesji coachingowej mogą stać się dźwignią do transformacji świadomości klienta w dalszej części sesjii
 • zapoznają się bliżej z markerami PCC, zwłaszcza takich kompetencji jak
  • Zawieranie umowy / kontraktu
  • Dbanie o zaufanie i poczucie bezpieczeństwa
  • Utrzymanie obecności
  • Aktywnego słuchania
  • Pobudzania świadomości
  • Wspierania rozwoju klienta

Słowa klucze:

  • #poziomy logiczne Diltsa, #stan FLOW, #płat przedczołowy i myślenie lateralne, #język wizualny, słuchowy i kinestetyczny, #ton głosu

89 w magazynie