Planowanie i realizacja celów - narzędzia do pracy indywidualnej i grupowej

Prowadzący: Anna Kaczalska
20 maja 2022, 12:30-14:30
Organizator: ICF Oddział Poznań
Spotkanie online - Zoom

Cena: 0,00 

Planowanie i realizacja celów - narzędzia do pracy indywidualnej i grupowej

Prowadzący: Anna Kaczalska
ICF Oddział Poznań
20 maja 2022, 12:30-14:30
Spotkanie online - Zoom

Opis

Planowanie i realizacja celów – narzędzia do pracy indywidualnej i grupowej

“Ludzie mający jasne, sprecyzowane i zapisane cele
mogą w o wiele krótszym czasie osiągnąć więcej,
 niż ludzie bez celów są w stanie sobie wyobrazić. “
                                      Brian Tracy

Cele – to nasz kierunek , nasz kompas na przyszłość. Jasno określone dają poczucie sensu i wartości w życiu, wyzwalają kreatywność i motywację do działania. W pracy coachingowej trudno byłoby wspierać i motywować klienta jeśli nie miałby on choć minimalnej wizji tego, do czego dąży.
Na warsztacie poznamy narzędzia wspierające wyznaczanie celów a także utrzymanie motywacji do ich realizacji.

Prowadzący:

.

Anna Kaczalska

Jestem akredytowanym coachem ICF – Międzynarodowej Federacji Coachingu na poziomie PCC (PCC ICF – Professional Certified Coach – International Coaching Federation), a także mentorem, mediatorem rodzinnym i trenerem rozwoju osobistego.
Systematycznie rozwijam swoje kompetencje biorąc udział w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach branżowych.
Coaching i mediacja stanowi dla mnie sposób ciągłego doskonalenia się zawodowego i osobistego. Szczególną uwagę poświęcam etyce zawodowej, dlatego pracuję również jako mentor dla coachów i kandydatów na coachów w rozwijaniu ich kompetencji, przygotowaniu do akredytacji i doskonaleniu warsztatu coachingowego.