Od samopoznania do autonomii. Jak coaching może wspierać naukę języków obcych?

Prowadzący: Katarzyna Bieniecka-Drzymała
18 maja 2022, 15:30-17:30
Organizator: ICF Oddział Poznań
Spotkanie online - Zoom

Cena: 0,00 

Od samopoznania do autonomii. Jak coaching może wspierać naukę języków obcych?

Prowadzący: Katarzyna Bieniecka-Drzymała
ICF Oddział Poznań
18 maja 2022, 15:30-17:30
Spotkanie online - Zoom

Opis

Od samopoznania do autonomii. Jak coaching może wspierać naukę języków obcych?

Jednym z częściej pojawiających się celów w prowadzonych przeze mnie rozmowach coachingowych były praca nad znajomością języka obcego lub nad przełamaniem bariery w mówieniu w języku obcym. Te praktyczne inspiracje i wieloletnie doświadczenie w dydaktyce nauczania języków obcych zaowocowały projektem badawczym istotnym z punktu widzenia zarówno coacha jak i dydaktyka języków obcych. Na spotkaniu będę chciała podzielić się wynikami mojego badania, w którym udało mi się prześledzić jak w sześciu pełnych, udokumentowanych procesach coachingowych buduje się samoświadomość i świadomość uczenia się (nie tylko języka obcego). Mam nadzieję, że pomoże to nam coachom lepiej zrozumieć jak nasz klient/-ka przechodzi od “wiem” do “mam pełną świadomość i jestem gotowy/-a podjąć działanie”. Z wyników badania dowiecie się, jak badani postrzegali coaching przed i po przeprowadzeniu procesów oraz co ich zdaniem najbardziej sprzyja wywoływaniu autorefleksji, a także czego w dialogu coachingowym życzyliby sobie mniej lub więcej.

Prowadzący:

.

Katarzyna Bieniecka-Drzymała

Akredytowana Coach ICF (ACC), wykładowczyni w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, tłumaczka języka angielskiego i niemieckiego. Od kilku lat bada naukowo, jak dialog coachingowy poprzez budowanie samoświadomości i autonomii może skutecznie wspomagać naukę języków obcych.