Interwencje w kryzysie związanym z aktualnym stanem zagrożenia i niepewności – jak pomóc Klientowi (i sobie) w powrocie do równowagi emocjonalnej.

Prowadzący: Anna Sobczak
19 maja 2022, 10:00-12:00
Organizator: ICF Oddział Mazowsze
Spotkanie online - Zoom

Cena: 0,00 

Interwencje w kryzysie związanym z aktualnym stanem zagrożenia i niepewności – jak pomóc Klientowi (i sobie) w powrocie do równowagi emocjonalnej.

Prowadzący: Anna Sobczak
ICF Oddział Mazowsze
19 maja 2022, 10:00-12:00
Spotkanie online - Zoom

Opis

Interwencje w kryzysie związanym z aktualnym stanem zagrożenia i niepewności – jak pomóc Klientowi (i sobie) w powrocie do równowagi emocjonalnej.

Ogrom informacji o  wojnie w Ukrainie, jeszcze nie rozwiązane problemy emocjonalne z czasu pandemii oraz trudności ze zrozumieniem własnych emocji wpływają na możliwość powstania kryzysu psychicznego u Klientów, jak i u samych coachów. Bez odpowiedniego wsparcia mogą one przynieść konsekwencje w postaci zaburzeń czy chorób psychicznych. Webinarium ma na celu przybliżenie tematu pracy coacha z emocjami zaburzającymi normalne funkcjonowanie Klienta oraz wskazanie potrzeby zadbania o własny stan psychofizyczny.
W takcie warsztatów zaprezentowane zostaną mechanizmy, które powodują stany kryzysowe związane z pojawieniem się lęku, niepewności i innych trudnych emocji. Wskazane zostaną narzędzia, które można wykorzystać w chwili zaostrzenia kryzysu (związanego np. z atakiem lękowym) oraz  pracy długoterminowej (np. wynikającej z poczucia zagrożenia utraty obecnego stylu życia).  Omówione zostaną działania interwencyjne o charakterze konstruktywnym, jak poszukiwanie wsparcia społecznego czy odbudowa poczucia kontroli, oraz destrukcyjne, nieadaptacyjne, jak czytanie i rozpowszechnianie fake news czy automatyczne reagowanie widoczne w natychmiastowym kupowaniu paliwa.  W zależności od intensywności odczuwania emocji i ich wpływu na funkcjonowanie w życiu codziennym, wskazane zostaną sposoby diagnozowania sytuacji, w których potrzebne jest wsparcie profesjonalisty, psychiatry lub psychoterapeuty. Równocześnie pokazane będzie, jak coach może dbać o swój stan psychofizyczny, niezbędny w dostarczaniu wartościowej i skutecznej pomocy.

Prowadzący:

.

Anna Sobczak

Psycholog biznesu i akredytowany coach PCC ICF, Mgr inż. Inżynierii Oprogramowania z tytułem MBA.
Po 20 latach pracy w międzynarodowych organizacjach branży IT, przeszła zmianę zawodową, pozostając w świecie biznesie jako dostawca usług rozwojowych i interwencyjnych.
Obecnie pracuje z Klientami instytucjonalnymi w obszarze zarzadzania stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu, wellbeingu i pracy z emocjami w miejscu pracy oraz budowania motywacji i zaangażowania pracowników.
Z Klientem indywidualnym pracuje głównie nad nowymi wyzwaniami zawodowymi, potrzebą zmiany i podniesienia jakości życia.
Wspomaga również studentów i uczniów w poszukiwaniu najkorzystniejszej dla nich ścieżki rozwoju zawodowego, zgodnej z ich talentami, zainteresowaniami i zamierzeniami.

https://annasobczak.pl/