Coaching Inteligencji Społecznej – co robić, aby Tobie i ludziom było dobrze ze sobą

Prowadzący: Darek Niedzieski
18 maja 2021, 10:00-12:00
Organizator: ICF Oddział Mazowsze
Spotkanie online - Zoom

Cena: 0,00 

Jakie są źródła braku satysfakcji w pracy zawodowej lub życiu osobistym? Zaryzykuję stwierdzenie, że istotną rolę odgrywają tu deficyty w relacjach z innymi osobami – brak zrozumienia, poczucie odrzucenia, niska samoocena wynikająca z opinii innych – wiemy, jak bardzo bolą nas uwagi innych na nasz temat, gdy oceniamy je jako niesprawiedliwe lub agresywne. Z moich doświadczeń jako coacha wynika, że w ponad 90 % przypadków tematy interakcji społecznych stają się celami sesji coachingowych, a źródło … tkwi w braku podstawowej kompetencji – inteligencji społecznej. Dużo się teraz mówi o inteligencji emocjonalnej, jestem pewien, że również temat Inteligencji Społecznej stanie się wkrótce postrzegany jako niezwykle ważny czynnik integrujący społeczeństwa, grupy i rodziny. Powodem jest to, że osoby które określamy jako „inteligentne społecznie” dużo lepiej sobie radzą w relacjach z innymi, jak i są lepiej oceniane przez innych w tychże relacjach.
W czasie wykładu przedstawię zaproponowany przez Karla Albrechta model Inteligencji Społecznej SPACE oraz model potrzeb społecznych mózgu P-BRAIN.
Są to niezwykle ważne, a jednocześnie nieskomplikowane modele, których stosowanie pozwala coachom, liderom, mentorom, terapeutom budować większą świadomość i zrozumienie własnych interakcji społecznych ich klientom bądź współpracownikom. Zapraszam serdecznie!

Brak w magazynie