Co wnoszą nowe Kluczowe Kompetencje ICF w praktykę coachingową

Prowadzący: Zuzanna Mazurek
20 maja 2021, 10:00-12:00
Organizator: ICF Oddział Lublin
Spotkanie online - Zoom

Cena: 0,00 

ICF był pierwszą organizacją na świecie, która zdefiniowała i opisała najważniejsze kompetencje, jakie profesjonalny coach powinien posiadać. Po 25 latach, ICF wprowadza nowy zestaw tzw. Kluczowych Kompetencji. Ogłoszone w 2019 roku, mają wejść w życie jeszcze w tym roku. Nie są one kompletnie nowe, wiele z nich zostaje taka sama lub bardzo podobna. Czasem zmienia się brzmienie, czasem są uzupełnione lub uproszczone. Tym zmianom, co za nimi stoi i co wnoszą do praktyki coachingowej przyjrzymy się na warsztatach. Będziemy sprawdzać, co się zmieniło i jak w praktyce zadbać o to, żeby pracować z klientami w oparciu o zmienione kompetencje.

7 w magazynie