OGŁOSZENIE

Dyrektor oddziału

Lublin, Rzeszów, Szczecin, Gdańsk, Białystok

Aby działać efektywnie jako lider w naszej organizacji powinnaś/powinieneś:

 • mieć akredytację na poziomie co najmniej ACC
 • opłaconą składkę Członka Zwyczajnego ICF Global i ICF Polska
 • posiadać merytoryczną wiedzę i doświadczenie z zakresu coachingu
 • mieszkać na terenie miasta, w którym jest dany oddział
 • angażować się i dysponować czasem 
 • czas na spotkania robocze z liderami w formie wyjazdowej (4 razy do roku)
 • czas na spotkania z liderami – online – raz w miesiącu
 • umiejętnie planować i organizować swoją pracę
 • podejmować inicjatywę i wykazywać konsekwencję w działaniu oraz mieć determinację w realizacji wyznaczonych celów
 • posiadać doświadczenie w organizacji wydarzeń, szkoleń, zarządzaniu projektami itp.
 • mieć wysoką kulturę osobistą i bardzo dobre zdolności interpersonalne tj. komunikatywność, praca zespołowa, adaptacja społeczna, rozwiązywanie sytuacji trudnych, negocjacje itp.
 • biegle posługiwać się pakietem Office (Word, Power Point) w tworzeniu materiałów szkoleniowych, prezentacji jak i swobodnie korzystać z narzędzi tj. Facebook, LinkedIn, Gmail

Działania i wyzwania jakie stoją przed Tobą, jako liderem są następujące:

 • budowanie społeczności lokalnej, pozytywnego wizerunku poprzez reprezentowanie ICF Polska na terenie oddziału (w lokalnych mediach, na konferencjach, spotkaniach z członkami, networkingowych, biznesowych, moderowanie debat, dyskusji itp.)
 • promowanie marki ICF oraz popularyzowanie coachingu opartego o standardy i Kodeks Etyczny ICF
 • organizowanie wydarzeń pn. Coaching Cafe i Learning Forum dla lokalnej społeczności
 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie spotkań
 • monitorowanie lokalnego rynku w kontekście możliwości współpracy z istotnymi partnerami
 • współpracowanie z uczelniami wyższymi, instytucjami, organizacjami i firmami

Korzyści i możliwości jakie dostajesz w zamian:

 • działalność w ramach stabilnej organizacji cieszącej się dużą rozpoznawalnością
 • umowę o współpracę (wolontariat) – stanowisko nie łączy się wynagrodzeniem
 • nawiązanie kluczowych kontaktów w środowisku coachingowym i biznesowym
 • zniżki dostępne dla członków ICF Polska na organizowane wydarzenia, konferencje oraz warsztaty
 • przyjazną atmosferę

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie: CV, Listu Motywacyjnego i załącznika z pomysłami na rozwój oddziału do 30 października 2019 r. na adres zarzad@icf.org.pl  z dopiskiem w tytule maila „nazwa miasta – Dyrektor Oddziału ICF”.

Dodatkowo prosimy o dodanie w dokumentach klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez International Coach Federation Polskie Stowarzyszenie Trenerów Rozwoju Osobistego z siedzibą w Warszawie (ICF Polska) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej jak i przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z Dorotą Trzmielewską, tel.+48 664 466 477