Media

Menu

Rzecznik Prasowy ICF Poland , Zuzanna Mazurek  + 48 602 551 401 zuzanna.mazurek@icf.org.pl

Marketing i PR marketing@icf.org.pl

Alicja Habiniak, Joanna Woińska

Członkowie Komisji:

Artur Michalski, ACC ICF Prezes ICF  artur.michalski@icf.org.pl
Inga Bielińska, ACC ICF  V-ce Prezes   inga.bielinska@icf.org.pl

Hanna Caplewska ACC ICF Członek Zarządu hanna.caplewska@icf.org.pl
Dorota Trzmielewska, ACC ICF Członek Zarządu dorota.trzmielewska@icf.org.pl