O ICF

phpThumb_generated_thumbnailpng-4ICF Polska

Jest oddziałem International Coach Federation, największej ogólnoświatowej organizacji coachingowej reprezentującej środowisko profesionalnych coachów. ICF zostało założone w 1995 roku, obecnie liczy ponad ponad 25 000 członków zrzeszonych w ponad 100 krajach.

ICF jest organizacją non profit, którą współtworzą osoby indywidualne prowadzące praktykę coachingową.

Działania ICF poświęcone są rozwijaniu prefesji coachingowej poprzez określanie standardów kompetencyjych i etycznych, dostarczanie niezależnej struktury akredytacji dla coachów i szkół coachingu oraz budowanie forum wymiany doświadczeń.

Naszym celem jest wspieranie rozwoju coachingu w Polsce w oparciu o jasną definicję, standardy i normy etyczne wypracowane przez International Coach Federation.

Pragniemy działać na rzecz:

Naszych Klientów, którzy rozważają możliwość skorzystania z coachingu, szukają wiedzy na temat standardów, procesu coachingu bądź też szukają profesjonalnego coacha;

Naszych członków, którzy pragną dzielić się wiedzą na temat zawodu coacha, szukają wsparcia, zasobów i rozwiązań dla zapewnienia najlepszych usług swoim klientom;

Szerokiej społeczności, poprzez szerzenie świadomości i wiedzy na temat coachingu, wspieranie akredytacji coachów oraz instytucji szkolących zgodnie ze standardami ICF.