Media

Menu

Rzecznik Prasowy ICF Poland

Zuzanna Mazurek (ACC) + 48 602 551 401 zuzanna.mazurek@icf.org.pl

Marketing i PR, marketing@icf.org.pl

Dorota Trzmielewska (ACC) +48 664 466 477

Aleksandra Krupska (ACC) + 48 604 283 404