Blog

10/09/2015

Konferencja „ICF Advance 2015: Science of Coaching” – 17-19 września, Londyn

Spotkanie przeznaczone jest dla wszystkich coachów, a szczególnie dla tych ciekawych zmian na rynku coachingu i poszukujących na nim swojej niszy, dążących do poznania obecnych trendów naukowych oraz nowych metod pracy popartych konkretnymi wynikami.

UWAGA: możliwość uczestniczenia w wydarzeniu drogą transmisji on-line

Tematy tegorocznej konferencji to:

– Mindfulness – pełna uważność skierowana na klientów to podstawa pracy coacha, a technika Mindfulness uczy w jaki sposób być w pełni skoncentrowanym na danej chwili. Na konferencji dowiecie się, jak połączyć tę technikę z wiedzą z zakresu neurobiologii, tak aby uzyskać najlepsze wyniki w waszej pracy.

– Coachability – rozpoznanie elementów wpływu coachingu na klienta pozwala coachowi zwiększyć potencjał dla pożądanej zmiany. Ten głęboki wgląd w to, jak i dlaczego ludzkie zachowania zmieniają się, w kolejnym kroku może doprowadzić do wypracowania nowych, skutecznych technik bezpośredniej pracy z klientem.

– Coaching supervision – jednym z fundamentalnych funkcji coachingu jest obserwacja zachowań oraz sposobu myślenia osób coachowanych, sami coachowie również mogą wiele uzyskać korzystając z superwizji. Superwizor może dostarczyć coachowi głębokiego, nowego spojrzenia w unikalne dla niego problemy, jak też drogą obserwacji wskazać obszary do poprawy, czym pomaga wkroczyć jego pracy na nowy, wyższy poziom.

Przed konferencją odbędą się również ciekawe webinary:

12 sierpnia 2015 – Doug Silsbee, PCC (Mindfulness) „Podstawowe elementy zrównoważonej zmiany”
Mindfulness to przede wszystkim umiejętność samoobserwacji, to nie tylko sposób na osiągnięcie wewnętrznego spokoju i redukcję stresu, ale również klucz do zwiększenia żywotności, samoświadomości i samoregulacji naszych wewnętrznych procesów, poprzez które postrzegamy i działamy na co dzień.

Podczas webinaru prowadzący wprowadzi nas do świata Mindfulness, przedstawi korzyści dla coachów oraz będzie przekonywał o istotności włączenia elementów tej techniki do pracy z klientami.
 
 
14 lipca 2015 – prof. Peter Hawkins (Coaching Supervision) „Najnowsze osiągnięcia i wyzwania przyszłości”
Webinar skierowany jest do coachów dążących do osiągnięcia większego zrozumienia i potrzeby superwizji, wskazuje najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie, jak i przyszłe wyzwania, włączając w to nowe metody coachingowej superwizji grupowej. Na początku przyjrzymy się samej potrzebie superwizji i zastanowimy dlaczego to tak istotne, by zanim się na nią zdecydujemy, poznać odpowiedź na pytanie „Czym jest superwizja?”. Prowadzący przedstawi też główne funkcje, korzyści i definicje związane z superwizją w coachingu, a następnie pokaże drogę jaką przeszła na przełomie ostatnich 10 lat.

22 lipca 2015 – prof. Tomas Chamorro-Premuzic (Coachability) „Nauka o osobowości i zmianach”
 
Webinar, czerpiąc z nauki dotyczącej osobowości i zmian zachowań, badania roli jasnej i ciemnej strony charakteru, jak też motywacji, determinant ludzkiej woli i możliwości pozytywnej odpowiedzi na zmiany coachingowe, wyjaśni, dlaczego niektóre osoby są bardziej podatne na coaching niż inne. Postawiona tutaj teza to – sukces programów coachingowych zależy nie tylko od coacha i jego metod, ale również od skłonności klienta do zmian.

  za: światcoaching

Zapisy, harmonogram: Konferencja „ICF Advance 2015: Science of Coaching” – 17-19 września, Londyn

Wydarzenia
About admin