Mentor Coaching w ICF

Czym jest Mentor Coach (dalej Mentor) zgodnie z definicją ICF ?

Mentor  zapewnia profesjonalne wsparcie w osiąganiu i wykazywaniu kolejnych kompetencji coachingowych wymaganych na kolejnych poziomach akredytacji, które chce osiągnąć mentee (klient Mentor Coachingu).

Od Mentora wymagane jest ukończenie akredytowanego programu, wykazywanie się kompetencjami coachingowymi oraz wysokimi standardami świadczonych usług coachingowych (posiadanie aktualnej akredytacji ICF na poziomie równym lub wyższym niż mentee). Mentor powinien mieć ukończony pełny trening umiejętności i kompetencji coachingowych (być zaangażowanym w trwającą edukację związaną z rozwojem kompetencji coachingowych, ustanawiać i utrwalać ogólne myślenie partnerskie związane z ewolucją kompetencji coachingowych). Mentor całym sobą reprezentuje bycie coachem, a tym samym jest ambasadorem profesjonalnego coachingu. Zgodnie z wymaganiami ICF od Mentora wymagana jest ciągła profesjonalizacja kompetencji w rozwoju umiejętności coachingowych poprzez

 • szkolenia lub nauczanie podstawowych umiejętności coachingowych,
 • modelowanie/demonstrację umiejętności coachingowych w sposobie bycia,
 • superwizję innych coachów w zakresie kompetencji coachingowych,
 • pracę jako asesor kompetencji coachingowych umiejętności,
 • wykazywanie umiejętności dawania wsparcia.

 

ICF wskazuje również na obowiązki, jakie ma Mentor. Należą do nich m. in. kształtowanie efektywnej relacji z klientem poprzez pełne eksplorowanie potencjału mentee w kontekście jego celów, upewnianie się co do pełnego zrozumienia ról w relacji mentorskiej, ustanawianie sposobu dokonywania ewaluacji, precyzyjne ustalenie odpłatności, ram czasowych i innych aspektów relacji mentorskiej oraz informowanie i wdrażanie w życie Kodeksu Etycznego ICF. Mentor wspiera mentee w jego rozwoju m. in. poprzez zachęcanie potencjalnych mentee do poszukiwania odpowiadającego im mentor coacha, ale nie może obiecywać mentee zdania egzaminu na akredytację, może napisać list rekomendacyjny dla mentee, weryfikujący czas przeznaczony na mentoring i/lub poziom zaobserwowanych kompetencji coachingowych.

 

ICF wskazuje następujące cechy osobowościowe Mentora jako istotne:

 • jest osobą godną zaufania i posiada umiejętności porozumienia się z mentee w kwestiach dopasowania, relacji, kompatybilności,
 • jest kimś, kto wspiera i zachęca mentee do osiągania więcej niż mentee wstępnie sądzi, że potrafi, asystuje w poszerzaniu kreatywnego procesu,
 • jest osobą otwartą, wrażliwą i będącą gotową podjąć właściwe ryzyko, np. poprzez zapewnienie właściwego feedbacku, który może powodować dyskomfort u obydwu stron,
 • rozumie i jest w stanie kształtować wartość partnerstwa oraz pozwala, wspiera mentee do wytężonej pracy między sesjami aby wzmocnić praktyki coachingowe,
 • posiada umiejętność bycia wspierającym i autentycznie celebrującym osobę mentee, jego osiągnięcia i rozwój podczas procesu,
 • jest pewny swojej pracy coachingowej jednocześnie pokazuje zrozumienie i szacunek dla wyjątkowości stylu mentee,
 • wspiera rozwój własnego stylu coachingowego mentee.

Wykaz Mentor Coachów zatwierdzonych przez ICF znajdą Państwo wchodząc na: http://coachfederation.org/credential/landing.cfm?ItemNumber=3344&navItemNumber=3377