Korzyści z akredytacji dla klienta i coacha

Korzyści dla klienta z zatrudnienia certyfikowanego coacha:

 • Masz pewność, że coach ukończył profesjonalne szkolenie uznane przez największą organizację coachingową na świecie i zgodne z najwyższymi światowymi standardami.
 • Coach przeszedł co najmniej 10-godzinny program mentoringu.
 • Sesje coacha były słuchane co najmniej przez 2 innych doświadczonych kolegów w celu zapewnienia profesjonalnych standardów.
 • Coach przeprowadził co najmniej 100 godzin coachingu w tym 80 z nich było płatnych, co znaczy, że klienci wybrali właśnie tego coacha i chcieli zapłacić za jego usługi.
 • Coach korzysta z różnych form dokształcania  i jest do tego zobowiązany poprzez ICF , może korzystać z wielu form rozwijania swoich kompetencji w zależności od potrzeb.
 • Klient może uzyskać potwierdzenie o akredytacji coacha na stronie ICF Global i ICF Polska, jeśli coach jest członkiem tej organizacji, jest to forma rekomendacji.
 • Coach swoje usługi coachingowe prowadzi zgodnie z kodeksem etycznym wypracowanym przez ICF; jeśli klient ma wątpliwości co do postawy etycznej coacha, może swoje wątpliwości zgłosić do ICF, w krytycznych sytuacjach coach może utracić akredytację.

Korzyści dla coacha z posiadania akredytacji:

 • Jest zdecydowanie bardziej wiarygodny na rynku (patrz wyżej).
 • Dzięki mentoringowi ma możliwość poznania swoich mocnych i słabszych stron.
 • Dzięki ofercie ICF może rozwijać się na profesjonalnych szkoleniach.
 • Może wykonywać usługi coachingowe na całym świecie dzięki standardom ICF.
 • Ma dostęp do najnowszych badań i informacji.
 • Ma możliwość poprosić o wsparcie doświadczonych kolegów i podzielić się wątpliwościami .
 • Może uczestniczyć w wielu wydarzeniach, szkoleniach, warsztatach i  konferencjach sygnowanych przez ICF.