Kiedy warto skorzystać z coachingu?

Kiedy zależy nam na osiągnięciu jakiegoś celu, istnieje wyzwanie, sposobność osiągnięcia czegoś ważnego.

Gdy nasza wiedza, umiejętność, zaufanie do siebie jest niewystarczające do osiągnięcia celu.

Jeśli przejawiamy podejście lub zachowania, nie sprzyjające realizacji celów.

Kiedy nie zdajemy sobie sprawy ze swoich silnych stron i z tego, jak je rozwijać.

Jeśli brakuje jasnej oceny sytuacji podczas, gdy trzeba podjąć decyzje.

W sytuacji, gdy potrzebny jest duży wysiłek w ograniczonym czasie.

Kiedy odczuwamy brak równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym.

Gdy istnieje potrzeba lepszego zorganizowania i samodzielnego kierowania własnym życiem.