dr Małgorzata Roge-Wiśniewska

Wykładowca akademicki, trener, coach ACC ICF, ekspert w zakresie zarządzania środowiskiem, ocen środowiskowych, zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Zaangażowany także w rozwijanie współpracy badawczo-rozwojowej uczelni i biznesu obejmującej m.in. aplikacyjne prace dyplomowe. Poprzez warsztaty, doradztwo i coaching wpiera przedsiębiorstwa i inne instytucje w rozwoju i wprowadzaniu zmian. Pomaga instytucjom w zintegrowaniu działań na rzecz tworzenia odpowiedzialnego wizerunku, zarządzania środowiskiem i społecznej odpowiedzialności biznesu jak również we wdrażaniu niezbędnych zmian.
Status konta użytkownika to Zatwierdzono

This user has not added any information to their profile yet.

dr Małgorzata
Roge-Wiśniewska
ACC
Tak
Warszawa
Mazowsze
Angielski
Coaching grupowy/zespołowy, Life coaching, Coaching biznesowy
Bezpośredni
Bezpośredni, Przez telefon, Przez wideo konferencje
organizacji pozarządowych, studentów, osób zagrożonych wykluczeniem