Anna Pak-Halaba

Certified Coach ICF, Trener, Przedsiębiorca, Dyrektor Opolskiego Oddziału ICF. Posługuje się narzędziem MTQ48-certyfikat AQR International model Odporności Psychicznej. Pracuje z klientami branży medycznej. Pracuje również z młodymi przedsiębiorcami i startupowcami. Pomaga ludziom wybrać najważniejsze dla nich priorytety życiowe, uniknąć wypalenia zawodowego i znaleźć synergię. Posiada wieloletnie doświadczenie korporacyjne, pracowała na stanowiskach menadżerskich w firmach zajmujących się edukacją, organizacją szkoleń. Ukończyła Politechnikę Rzeszowską. Annę cechują umiejętności metodycznego kierowania zespołem, motywowania, wsparcia zespołów i zarządzania konfliktami. Jest zorientowana na klienta, potrafi budować trwałe relacje i jest zdeterminowana w osiąganiu wyznaczonych celów.
Status konta użytkownika to Zatwierdzono

This user has not added any information to their profile yet.

Anna
Pak-Halaba
ACC
Nie
Opole
+48 880 75 32 51
250 – 500 zł
Polski
Coaching grupowy/zespołowy, Life coaching, Coaching biznesowy
Bezpośredni, Przez telefon, Przez wideo konferencje
osób zagrożonych wykluczeniem