Spotkanie z superwizją

11/03/2015

Spotkanie z superwizją

phpThumb_generated_thumbnailpng-6Jakie obszary mogą podlegać superwizji?

Superwizji mogą podlegać w zasadzie wszystkie aspekty związane z pracą coacha. Superwizowane mogą być zatem kompetencje – w oparciu o Model Kluczowych Kompetencji Coacha rekomendowany przez ICF.

Superwizji mogą podlegać także różnorodne dylematy związane z realizacją procesu coachingowego, pracą z określonym klientem i/lub dla konkretnego systemu organizacyjnego a także trudne sytuacje w pracy coachingowej.

Tematem superwizji bywa także rola coacha – jej granice, emocje z nią związane. Podczas superwizji refleksji poddawane są także takie aspekty jak: wpływ osoby coacha na klienta i klienta na coacha, określony styl coachingu.

Jakie są formy wspierania rozwoju coacha?

Wsparcie pracy coachingowej realizowane jest najczęściej w dwóch formach – nieco bardziej instruktażowego mentoringu oraz koncentrującej się na procesie i relacji superwizji. Obie formy ukierunkowane są na rozwój szeroko rozumianych kompetencji związanych z prowadzeniem coachingu. Najczęściej forma mentoringu wykorzystywana jest w procesie przygotowywania coacha do egzaminu i akredytacji. Mentor przekazuje wtedy informacje zwrotne na temat poziomu rozwoju kompetencji przez coacha, udziela także cennych wskazówek i rad. Warto jednak pamiętać, że superwizja w formie mentorskiej może być bardzo wartościowym sposobem rozwoju coacha na każdym poziomie rozwoju zawodowego a nie tylko na początku.

Superwizja to mniej dyrektywna forma rozwoju związana przede wszystkim z refleksją nad relacją coacha i klienta. Częściej wykorzystywana jest w pracy rozwojowej z coachami posiadającymi już pewne doświadczenie. Może przebiegać w różnorodnym stylu – zależnie od podejścia, w którym pracuje superwizor. Coaching jako forma superwizji ma większą szansę na efektywność gdy coach posiada już podstawowy zasób wiedzy, umiejętności i doświadczeń, w oparciu o który dokonywany jest dalszy rozwój.

phpThumb_generated_thumbnailpng-7Jakie korzyści daje coachowi superwizja?

Superwizja to ważny element profesjonalnego funkcjonowania coacha. Superwizja wspiera rozwój kompetencji coacha w sposób twórczy i zwiększający otwartość na nowe sposoby pracy i nowe wartościowe doświadczenia. Praca z superwizorem jest ponadto ważnym działem w obszarze rozwoju roli coacha. Już sama gotowość do takiej pracy jest dowodem na dojrzałość coacha. Potwierdzeniem jego zdolności do spojrzenia na własną pracę z innej perspektywy, otwartości na informację zwrotną na temat własnej pracy i ostatecznie także świadectwem pokory, która nawet na poziomie mistrzowskim wykonywania zawodu jest niezmiernie ważna. Superwizja jest także szansą na skonfrontowanie własnego stylu, nurtu pracy coachingowej z innym, w którym pracuje superwizor. Takie spotkania wymuszające wyjście w własnego wygodnego fotela bywają bardzo twórcze i ożywcze – są szczepionką zapobiegającą rutynie i wypaleniu zawodowemu.

Ponadto superwizja stwarza możliwość „odwentylowania” emocji i napięć, które towarzyszą wykonywaniu roli coacha. Superwizję można więc z pewnością określić działaniem zapewniającym higienę psychiczną i pozwalającym na utrzymanie długotrwałej satysfakcji z pracy w zawodzie coacha.

Sylwia Cichowska (PCC ICF) i Aneta Jurewicz (ACC ICF)
rysunki: Gabriela Borowczyk
About admin