Akredytacja Szkoleń

ICF aprobuje i udziela akredytacji programom szkoleń dla coachów. Akredytacja dotyczy konkretnego programu, nie jest certyfikatem dla całej szkoły. ICF rozróżnia trzy typy szkoleń ACTP, ACSTH, CCE.

Programy ACTP umożliwiają coachom akredytację na poziomie ACC i PCC ścieżką ACTP.

Programy ACSTH umożliwiają coachom akredytację na poziomie ACC i PCC ścieżką ACSTH.

Inne programy szkoleniowe dla coachów – niezatwierdzone przez ICF jako ACTP lub ACSTH) umożliwiają coachom akredytację wyłącznie ścieżką Portfolio przy szczegółowym udokumentowaniu przez Kandydata, że spełniły obowiązujące w ICF kryteria Coach-Specific Training.

Programy CCE (Continuing Coach Education) to kursy doskonalenia zawodowego coachów, najczęściej już posiadających akredytację, którzy okresowo ją odnawiają. Może też stanowić część programów szkoleniowych do ścieżki Portfoli.

 1. Accredited Coach Training Programs (ACTP)

  Programy Accredited Coach Training Programs (ACTP) oferują:

  • minimum 125 godz. coach-specific training,
  • zgodność ze wszystkimi ICF Core Competencies i ICF Code of Ethics,
  • minimum 6 obserwowanych sesji coachingu z doświadczonym coachem,
  • egzamin końcowy ewaluujący kompetencje coachingowe.

  Wyłącznie osoby, które ukończyły cały kurs i otrzymały certyfikat ACTP mogą ubiegać się o akredytację ACC lub PCC ścieżką ACTP.

  Osoby, które ukończyły część szkolenia mogą ubiegać się o akredytację ścieżką ACSTH lub Portfolio.

  CCE: Kursy ACTP są również uznawane jako CCE dla celów odnowienia akredytacji ACC, PCC lub MCC

 2. Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH)

  Programy Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH) oferują:

  • minimum 30 godz. coach-specific training
  • zgodność ze wszystkimi ICF Core Competencies i ICF Code of Ethics,
  • możliwość wykorzystanie godzin przy akredytacji ACC lub PCC ścieżką Portfolio.

  Osoby, które ukończyły program ACSTH składający się z co najmniej 60 godzin mogą ubiegać się o akredytację ACC lub PCC ścieżką ACSTH.

  CCE: Kursy ACSTH są również uznawane jako CCE dla celów odnowienia akredytacji ACC, PCC lub MCC

 3. Continuing Coach Education (CCE)

  Continuing Coach Education (CCE) to zaawansowane lub niszowe kursy, które dają:

  • każdy kurs/szkolenie ma określoną liczbę godzin CCE
  • możliwość wykorzystanie godzin dla celów odnowienia akredytacji ACC, PCC lub MCC
  • dalszy rozwój dla coachów
  • możliwość wykorzystania ich jako uzupełniających coach-specific training w procesach akredytacji.

  Ukończenie programu CCE daje możliwość akredytacji tylko ścieżką Portfolio.